Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 07.03.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 7 martie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
11:21 16322 Modificare program de lucru 134 112 3 19 -
  PL 244/2011 privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist
11:25 16318 Retrimitere la comisie 143 142 1 0 -
  PL 287/2016 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
11:33 16319 Retrimitere la comisie 130 128 1 0 1
  PL 295/2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
11:37 16320 Retrimitere la comisie 132 131 0 0 1
  PL 267/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei
11:43 16321 Retrimitere la comisie 128 70 58 0 -
12:36 16335 Prezență 219 - - - -
  PHC 16/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:40 16337 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2017). 253 248 1 1 3
  PHC 17/2017 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului Internațional de Conferințe
12:40 16338 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Centrului International de Conferinte (PH CD 17 /2017). 260 256 0 2 2
  PL 120/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România
12:41 16339 Vot final adoptare 269 267 2 0 -
  PL 121/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
12:42 16340 Vot final adoptare 270 266 0 1 3
  PL 433/2016 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația "Stichting Europeană " - Olanda
12:42 16341 Vot final adoptare 271 270 1 0 -
  PL 59/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal bugetare
12:43 16342 Vot final adoptare 272 270 1 1 -
  PL 144/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
12:44 16344 Vot final adoptare 267 267 0 0 -
  PL 432/2016 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
12:44 16345 Vot final adoptare 271 269 0 2 -
  PL 437/2016 pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
12:45 16323 Vot final adoptare 274 273 1 0 -
  PL 412/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor representative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
12:45 16324 Vot final respingere 273 252 18 3 -
  PL 197/2016 pentru modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului
12:46 16325 Vot final respingere 275 275 0 0 -
  PL 151/2016 de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
12:46 16326 Vot final respingere 277 276 0 0 1
  PL 157/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
12:47 16327 Vot final respingere 271 270 0 1 -
  PL 832/2015 privind modificarea art.49 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
12:47 16328 Vot final respingere 274 242 29 3 -
  PL 667/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
12:48 16329 Vot final adoptare 278 277 0 0 1
  PL 11/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
12:48 16330 Vot final adoptare 277 276 0 0 1
  PL 130/2017 pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
12:49 16331 Vot final adoptare 275 273 0 1 1
  PL 118/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str.Arțarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
12:49 16332 Vot final adoptare 280 279 0 0 1
  PL 285/2014 privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale
12:50 16333 Vot final respingere 278 243 17 18 -
  PL 489/2016 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
12:50 16336 Vot final adoptare 279 278 0 1 -
  PL 831/2015 pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
12:51 16334 Vot final respingere 279 260 17 2 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 20 octombrie 2021, 23:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro