Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 28.03.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 28 martie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 404/2016 pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
10:25 16481 Retrimitere la comisie 112 45 66 0 1
  PL 264/2016 pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
10:49 16482 Retrimitere la comisie 134 47 84 2 1
  PL 265/2016 pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
10:52 16483 Retrimitere la comisie 142 44 96 1 1
  PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
11:03 16484 Retrimitere la comisie 153 119 29 5 -
  PL 279/2016 pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată
11:19 16485 Retrimitere la comisie 132 132 0 0 -
 
11:37 16480 Modificare program de lucru 147 141 5 1 -
  PL 410/2016 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 2010
11:43 16486 Retrimitere la comisie 149 148 1 0 -
 
11:56 16487 Propunere 1 142 139 1 2 -
13:07 16508 Prezență 258 - - - -
  PHC 21/2017 pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaților nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august și noiembrie 2016 de către Guvernul României
13:09 16498 Vot final - Proiectul de Hotarare pentru suplimentarea obiectivelor prevazute de Hotararea Camerei Deputatilor nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de catre Curtea de Conturi pentru verificarea conditiilor in care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august si noiembrie 2016 de catre Guvernul Romaniei (PHCD 21/2017). 263 172 83 0 8
  PHC 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
13:10 16499 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Camerei Deputatilor la Adunarea Interparlamentara a Ortodoxiei (PHCD 22/2017). 272 266 2 2 2
  PL 325/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
13:10 16500 Vot final adoptare 276 274 0 0 2
  PL 145/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
13:11 16501 Vot final adoptare 276 276 0 0 -
  PL 417/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
13:11 16502 Vot final adoptare 282 281 0 0 1
  PL 22/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
13:12 16503 Vot final adoptare 279 277 0 0 2
  PL 461/2016 pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
13:12 16504 Vot final adoptare 282 280 1 1 -
  PL 522/2015 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
13:13 16505 Vot final adoptare 285 284 0 1 -
  PL 109/2015 pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:13 16506 Vot final respingere 284 281 2 1 -
  PL 116/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:14 16507 Vot final respingere 281 264 16 0 1
  PL 404/2016 pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
13:14 16509 Vot final respingere 281 201 77 3 -
  PL 186/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:15 16510 Vot final respingere 285 283 1 0 1
  PL 194/2016 pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
13:15 16511 Vot final respingere 284 270 12 2 -
  PL 504/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:16 16512 Vot final respingere 282 266 14 1 1
  PL 572/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:16 16513 Vot final respingere 278 275 2 0 1
  PL 871/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:16 16514 Vot final respingere 281 278 2 0 1
  PL 380/2016 privind modificarea și completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
13:17 16488 Vot final respingere 282 282 0 0 -
  PL 110/2016 pentru completarea Legii nr.154 / 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
13:17 16489 Vot final respingere 276 272 2 1 1
  PL 278/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare
13:18 16490 Vot final respingere 285 265 15 3 2
  PL 564/2014 privind modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006
13:18 16491 Vot final respingere 284 282 1 0 1
  PL 605/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
13:19 16492 Vot final respingere 279 262 12 4 1
  PL 288/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2012 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
13:19 16493 Vot final respingere 282 277 0 3 2
  PL 360/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
13:20 16494 Vot final respingere 285 211 72 1 1
  PL 450/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
13:21 16495 Vot final adoptare 284 281 0 1 2
  PL 264/2016 pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
13:21 16496 Vot final respingere 279 251 26 1 1
  PL 265/2016 pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
13:22 16497 Vot final respingere 280 251 27 2 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 20 octombrie 2021, 21:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro