Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 26.09.2018 Versiunea pentru printare
Miercuri, 26 septembrie 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:16 20451 Retrimitere la comisie Pl 220/2016 109 107 1 1 -
10:16 20452 Retrimitere la comisie Pl 172/2014 119 119 0 0 -
10:17 20456 Retrimitere la comisie Pl 645/2013 119 119 0 0 -
10:18 20454 Retrimitere la comisie PL 40/2015 119 48 70 1 -
10:18 20455 Modificare ordine de zi 119 119 0 0 -
10:19 20453 Retrimitere la comisie PL 297/2016 126 49 76 1 -
12:05 20458 Prezență 228 - - - -
12:06 20479 Prezență 260 - - - -
  PHC 61/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă europeană pentru culturăCOM(2018) 267
12:10 20459 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O noua agenda europeana pentru cultura COM (2018) 267 (PHCD 61/2018) 274 271 0 0 3
  PHC 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită COM(2018) 304
12:11 20460 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind educatia in situatii de urgenta si de criza prelungita COM (2018) 304 (PHCD 62/2018) 271 270 0 0 1
  PHC 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM(2018) 367
12:11 20461 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM (2018) 367 (PHCD 63/2018) 275 274 0 0 1
  PL 403/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
12:12 20462 Vot final adoptare 272 269 0 1 2
  PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
12:14 20463 Vot final adoptare - lege ordinară 273 179 5 87 2
  PL 313/2016 pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
12:15 20464 Vot final respingere 276 265 0 7 4
  PL 698/2015 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
12:15 20465 Vot final respingere 275 271 0 2 2
  PL 325/2018 privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
12:16 20466 Vot final respingere - lege ordinară 276 271 1 2 2
  PL 522/2016 privind activitatea de recuperare debite
12:16 20467 Vot final respingere 274 271 0 1 2
  PL 74/2017 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
12:17 20468 Vot final respingere 278 275 0 1 2
  PL 347/2015 privind medicina școlară
12:17 20469 Vot final respingere 272 178 11 81 2
  PL 378/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
12:18 20470 Vot final respingere 274 203 61 6 4
  PL 699/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România
12:18 20471 Vot final respingere 277 235 28 12 2
  PL 830/2007 privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
12:19 20472 Vot final respingere 278 276 1 1 -
  PL 523/2016 pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
12:19 20473 Vot final respingere 274 274 0 0 -
  PL 63/2017 pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale
12:20 20474 Vot final respingere 275 275 0 0 -
  PL 89/2016 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:20 20475 Vot final respingere 272 201 54 16 1
  PL 91/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:21 20476 Vot final respingere 276 269 5 2 -
  PL 484/2016 pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:21 20477 Vot final respingere 277 275 2 0 -
 
12:22 20478 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 63 de deputati (MS 9/2018). 275 93 150 25 7

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 31 mai 2020, 17:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro