Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 05.04.2022 Versiunea pentru printare
Marți, 5 aprilie 2022

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:06 29739 Modificare ordine de zi 112 110 0 0 2
  PL 334/2021 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
10:10 29740 Stabilire timpi dezbatere - 128 127 0 1 -
 
10:56 29741 Prelungire program de lucru 154 150 0 4 -
  PL 447/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
11:08 29742 PL 447/2021 - amr.1 181 45 124 12 -
11:08 29743 PL 447/2021 - amr.2 183 44 126 13 -
11:33 29745 Prezență 236 - - - -
  PHC 30/2022 privind validarea unui mandat de deputat
11:38 29746 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 30/2022). 275 274 1 0 -
  PHC 29/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11:40 29747 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 29/2022). 280 272 5 3 -
  PL 449/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
11:41 29748 Vot final adoptare 279 268 0 11 -
  PL 151/2022 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău, la 11 februarie 2022
11:43 29749 Vot final adoptare 281 280 0 1 -
  PL 505/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului
11:44 29750 Vot final adoptare 274 274 0 0 -
  PL 166/2020 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:45 29751 Vot final adoptare 284 256 0 28 -
  PL 33/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul Revoluției - Decembrie 1989” din municipiul Timișoara ansamblu de interes național
11:46 29752 Vot final adoptare 283 282 0 0 1
  PL 334/2021 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
11:46 29753 Vot final adoptare - lege ordinară 283 282 1 0 -
  PL 317/2019 Lege pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educației naționale nr.1/2011
11:50 29754 Vot final adoptare - lege ordinară 281 280 0 1 -
  PL 408/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic
11:53 29755 Vot final adoptare - lege ordinară 278 278 0 0 -
  PL 296/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:57 29756 Vot final adoptare - lege ordinară 277 276 1 0 -
  PL 447/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
11:58 29757 Vot final adoptare - lege ordinară 265 260 1 4 -
  PL 247/2021 privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
12:02 29758 Vot final adoptare - lege organică 278 214 1 63 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 februarie 2023, 11:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro