Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 13.04.2022 Versiunea pentru printare
Miercuri, 13 aprilie 2022

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 101/2022 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
10:15 29786 Suplimentarea ordinii de zi cu PL-x 101/2022 160 117 41 1 1
  PL 48/2022 pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
10:31 29787 Retrimitere la comisie 177 54 103 20 -
  PL 76/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru modificarea art.III alin.(1), (1¹) și (3) din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
10:45 29788 Retrimitere la comisie 181 179 0 2 -
 
10:52 29789 Prelungirea programului de lucru 196 189 5 2 -
  PL 35/2022 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:07 29790 Amendament respins - 1 190 75 1 113 1
11:09 29791 Amendament respins - 2 196 56 5 135 -
  PL 76/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru modificarea art.III alin.(1), (1¹) și (3) din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
11:12 29792 Amendament admis - 1 167 116 41 5 5
11:14 29793 Amendament admis - 4 219 4 208 4 3
11:17 29794 Amendament de tehnica legislativa 213 207 1 3 2
  PL 643/2020 privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
11:26 29797 Stabilire timpi dezbatere 202 197 1 4 -
  PL 101/2022 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
11:41 29795 Amendament admis - 23 199 111 81 6 1
11:43 29796 Amendament respins 225 81 139 5 -
12:34 29798 Prezență 253 - - - -
  PHC 31/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:35 29799 Vot final adoptare 266 262 3 0 1
  PHC 32/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2021 privind politica de extindere a UE COM(2021) 644
12:36 29800 Vot final adoptare 275 275 0 0 -
  PHC 33/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asumarea responsabilității pentru deșeurile produse: expedierile de deșeuri într-o economie curată și mai circulară COM(2021)708
12:37 29801 Vot final adoptare 279 279 0 0 -
  PHC 34/2022 privind completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.75/2021 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României
12:37 29802 Vot final adoptare 278 277 1 0 -
  PL 35/2022 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:38 29803 Vot final adoptare - lege ordinară 285 269 10 6 -
  PL 204/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:39 29804 Vot final adoptare - lege ordinară 284 275 1 6 2
  PL 643/2020 privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
12:40 29805 Vot final adoptare - lege ordinară 281 233 0 47 1
  PL 34/2022 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:41 29806 Vot final adoptare - lege ordinară 284 283 0 1 -
  PL 48/2022 pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
12:42 29807 Vot final adoptare - lege organică 281 218 50 13 -
  PL 76/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru modificarea art.III alin.(1), (1¹) și (3) din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
12:43 29808 Vot final adoptare - lege organică 284 283 0 1 -
  PL 96/2019 privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
12:44 29809 Vot final adoptare - lege organică 287 199 12 76 -
  PL 101/2022 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
12:45 29810 Vot final adoptare - lege organică 283 219 53 11 -
  PL 513/2016 pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
12:46 29811 Vot final adoptare - lege organică 281 281 0 0 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 februarie 2023, 15:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro