Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 10.05.2022 Printable version
Tuesday, 10 May 2022

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
11:32 29894 Prezență 222 - - - -
  PHC 38/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11:34 29895 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 38/2022). 260 255 3 1 1
  PHC 64/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
11:35 29896 Vot final - Proiectul de Hotarare privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor (PH CD 64/2021). 260 219 4 37 -
  PL 377/2021 privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență
11:35 29897 Vot final respingere - lege ordinară 263 229 30 4 -
  PL 213/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
11:36 29898 Vot final respingere - lege ordinară 262 184 73 5 -
  PL 62/2022 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
11:37 29899 Vot final respingere - lege ordinară 262 229 29 4 -
  PL 524/2020 privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19
11:40 29900 Vot final respingere - lege ordinară 260 229 29 2 -
  PL 79/2022 "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român"
11:41 29901 Vot final respingere - lege organică 261 229 30 1 1
  PL 46/2022 pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educației naționale nr.1/2011
11:52 29902 Vot final respingere - lege organică 261 197 61 3 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 6 june 2023, 7:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro