Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 18.05.2022 Printable version
Wednesday, 18 May 2022

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
  PL 42/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
10:27 29909 Stabilire timpi dezbatere - 178 174 3 0 1
  PL 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
10:43 29910 Stabilire timpi dezbatere - 200 144 54 2 -
11:24 29911 AMR 4 - art.19 alin. (8) 214 50 157 6 1
11:27 29912 AMR 1 225 32 181 11 1
11:34 29913 AMR 4 - art.19 alin.(1) 239 35 194 10 -
11:36 29914 AMR 5 246 89 156 0 1
11:38 29915 AMR 8 248 33 205 9 1
11:47 29917 Prezență 267 - - - -
  PHC 39/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă COM(2021) 699
11:48 29918 Vot final - adoptare 278 278 0 0 -
  PHC 40/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a micro-certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională COM(2021) 770
11:48 29919 Vot final - adoptare 286 285 0 0 1
  PHC 42/2022 privind Propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare COM(2021) 773
11:49 29920 Vot final - adoptare 288 288 0 0 -
  PHC 43/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială COM(2021) 778
11:50 29921 Vot final - adoptare 285 284 1 0 -
  PL 418/2021 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative
11:51 29922 Vot final adoptare - lege ordinară 284 268 2 14 -
  PL 156/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
11:52 29923 Vot final adoptare - lege ordinară 289 286 2 1 -
  PL 485/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
11:53 29924 Vot final adoptare - lege ordinară 283 195 52 36 -
  PL 42/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
11:55 29925 Vot final adoptare - lege ordinară 283 196 27 60 -
  PL 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
11:57 29926 Vot final adoptare - lege ordinară 283 248 34 0 1
  PL 92/2022 pentru completarea art.201 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
12:06 29927 Vot final respingere - lege organică 275 184 87 3 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 6 june 2023, 4:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro