Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 25.05.2022 Printable version
Wednesday, 25 May 2022

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
  PL 190/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
10:11 29942 Retrimitere la comisie - 157 124 2 31 -
  PL 134/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
10:18 29949 Stabilire timpi dezbatere 161 156 5 0 -
10:24 29943 PL-x 134/2022 - Amendament respins 168 49 117 2 -
  PL 369/2021 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
10:31 29944 Retrimitere la comisie 158 45 112 1 -
10:42 29945 Amendament respins 1 163 39 120 4 -
10:43 29946 Amendament respins 2 172 39 129 4 -
  PL 135/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului
10:49 29947 Amendament respins 1 170 54 111 3 2
  PL 139/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
10:54 29948 Stabilire timpi dezbatere 155 151 3 0 1
11:36 29951 Prezență 229 - - - -
  PHC 44/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii COM(2021) 761
11:37 29952 Vot final adoptare 252 251 1 0 -
  PL 134/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
11:38 29953 Vot final adoptare - lege ordinară 254 217 8 29 -
  PL 135/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului
11:38 29954 Vot final adoptare - lege ordinară 259 222 10 27 -
  PL 369/2021 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
11:40 29955 Vot final adoptare - lege ordinară 251 166 59 26 -
  PL 139/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
11:41 29956 Vot final adoptare - lege ordinară 255 253 2 0 -
  PL 184/2022 pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la București, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului multinațional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002
11:42 29957 Vot final adoptare - lege ordinară 258 254 4 0 -
  PL 187/2022 pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
11:46 29958 Vot final adoptare - lege organică 255 174 77 4 -
  PL 89/2022 pentru abrogarea lit.ș) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
11:54 29959 Vot final respingere - lege organică 254 194 55 4 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 6 june 2023, 5:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro