Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 21.06.2022 Versiunea pentru printare
Marți, 21 iunie 2022

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:08 30075 Prelungirea programului de lucru 153 138 15 0 -
10:11 30076 Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru munca sa lucreze în paralel cu plenul 176 117 57 2 -
10:12 30077 Comisia pentru constituționalitate să lucreze în paralel cu plenul pentru PL-x 428/2021/2022 179 117 61 1 -
10:14 30078 Modificare ordine de zi 177 26 112 39 -
10:16 30079 Modificare ordine de zi 177 121 53 2 1
  PL 218/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
10:17 30080 Retrimitere la comisie 172 154 15 3 -
  PL 152/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
11:40 30081 Amendament respins 141 67 72 2 -
  PL 221/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
11:45 30092 Stabilire timpi dezbatere 156 151 5 0 -
11:53 30082 Amendament respins - 2 184 73 110 1 -
  PL 233/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
11:57 30093 Stabilire timpi dezbatere 170 168 0 2 -
12:00 30083 Amendament respins 185 78 102 5 -
  PL 457/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
12:06 30094 Stabilire timpi dezbatere 196 191 1 3 1
12:26 30084 Amendament admis - 12 212 160 51 1 -
  PL 606/2020 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
12:31 30097 Stabilire timpi dezbatere - 205 201 1 2 1
 
12:45 30085 Prelungirea programului de lucru 206 187 18 1 -
  PL 128/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
12:48 30098 Stabilire timpi dezbatere 190 186 1 3 -
  PL 339/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:56 30096 Stabilire timpi dezbatere 198 192 3 2 1
13:01 30086 Amendament respins - 1 213 194 3 16 -
13:01 30087 Amendament respins - 2 210 188 3 19 -
  PL 342/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționrea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
13:08 30095 Stabilire timpi dezbatere 200 161 33 5 1
 
13:13 30088 Prelungirea programului de lucru 203 148 55 0 -
  PL 342/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționrea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
13:30 30089 Amendament respins 220 77 140 3 -
13:32 30090 Amendament admis - 7 233 82 150 1 -
  PL 193/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
13:35 30073 Stabilire timpi dezbatere 228 221 5 2 -
13:45 30091 Amendament respins - 4 233 78 154 0 1
13:57 30099 Prezență 264 - - - -
  PHC 51/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități COM(2022)16
14:00 30101 Vot final adoptare 275 271 3 0 1
  PHC 52/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare COM(2022)133
14:01 30102 Vot final adoptare 275 274 0 1 -
  PHC 55/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere COM(2022)83
14:03 30103 Vot final adoptare 279 275 1 3 -
  PHC 56/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă COM(2022)140
14:05 30104 Vot final adoptare 280 276 2 2 -
  PHC 54/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14:08 30105 Vot final adoptare 267 244 19 4 -
  PL 479/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
14:13 30106 Vot final - PL-x 479/2021 - Vot final adoptare adoptare 274 242 0 32 -
  PL 98/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere
14:14 30107 Vot final - PL-x 98/2022 - Vot final adoptare adoptare 278 275 0 3 -
  PL 197/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
14:16 30108 Vot final - PL-x 197/2022 - Vot final adoptare adoptare 276 273 3 0 -
  PL 220/2022 privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
14:17 30109 Vot final - PL-x 220/2022 - Vot final adoptare adoptare 279 268 6 5 -
  PL 221/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
14:19 30110 Vot final - PL-x 221/2022 - Vot final adoptare adoptare 277 220 4 52 1
  PL 606/2020 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
14:23 30111 Vot final - PL-x 606/2020/2022 - Vot final adoptare adoptare 278 200 8 69 1
  PL 128/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
14:25 30112 Vot final - PL-x 128/2022 - Vot final adoptare adoptare 277 265 0 11 1
  PL 342/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționrea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
14:28 30113 Vot final - PL-x 342/2022 - Vot final adoptare adoptare 275 195 76 4 -
  PL 193/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
14:33 30114 Vot final - PL-x 193/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 223 50 7 -
  PL 370/2022 pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de tranziție prevăzută în Concepția de realizare graduală a capablității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene "
14:38 30115 Vot final - PL-x 370/2022 - Vot final adoptare adoptare 274 264 4 5 1
  PL 152/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
14:44 30116 Vot final - Pl-x 152/2022 - Vot final adoptare adoptare 271 216 49 6 -
  PL 233/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
14:51 30117 Vot final - PL-x 233/2022 - Vot final adoptare adoptare 275 265 1 9 -
  PL 457/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
14:53 30118 Vot final - PL-x 457/2019/2021 - Vot final adoptare adoptare 274 224 1 49 -
  PL 339/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
14:56 30119 Vot final - PL-x 339/2022 - Vot final adoptare adoptare 275 216 3 56 -
  PL 288/2016 pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
14:57 30120 Vot final - PL-x 288/2016 - Vot final respingere respingere 277 195 80 1 1
  MS 5/2022 Moțiunea simplă ""Ministru. Dezastru. Educație fără viitor""
15:04 30121 Vot asupra unei moțiuni - MS 5/2022 - Vot final adoptare 248 60 186 2 -
 
15:45 30123 Comisia juridica sa lucreze in paralel cu plenul 123 120 3 0 -
15:46 30124 Comisia pentru tehnologia informatiei si Comisia pentru administratie publica si amenajarea terioriului sa lucreze in paralel cu plenul 129 101 27 1 -
15:48 30125 Comisia pentru aparare sa lucreze in paralel cu plenul 152 120 32 0 -
  PL 22/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative
15:56 30126 Amendament admis - 5 154 23 92 38 1
15:58 30127 Amendament respins - 2 167 48 114 5 -
  PL 333/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
16:07 30132 Stabilire timpi dezbatere 179 177 1 1 -
16:12 30128 Amendament respins - 10 167 125 1 39 2
16:12 30129 Amendament respins - 11 182 131 7 43 1
  PL 533/2018 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
16:33 30133 Stabilire timpi dezbatere 156 154 0 2 -
 
16:35 30130 Prelungirea programului de lucru 179 137 37 5 -
  PL 428/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
16:46 30134 Stabilire timpi dezbatere 173 140 30 3 -
16:49 30131 Retrimitere la comisie 176 56 119 1 -
  PL 301/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
17:03 30135 Stabilire timpi dezbatere 186 153 32 1 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 6 octombrie 2022, 14:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro