Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 29.06.2022 Versiunea pentru printare
Miercuri, 29 iunie 2022

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:04 30196 PL 511/2018 - Retrimitere la comisie 159 120 3 35 1
10:06 30197 Modificare Ordine de zi 174 150 18 6 -
10:07 30198 Modificare Ordine de zi 187 166 14 7 -
10:08 30199 Modificare Ordine de zi 188 167 12 9 -
10:09 30200 PL 163/2022 - Retrimitere la comisie 202 195 3 1 3
10:11 30201 PL 484/2021 - Retrimitere la comisie 199 56 137 6 -
10:20 30202 PL 415/2022 - Timp dezbatere 188 186 1 1 -
10:25 30203 PL 415/2022 - AMR 2 192 19 160 12 1
10:27 30204 PL 415/2022 - AMR 1 184 19 162 3 -
10:31 30205 PL 73/2022 - Timp dezbatere 199 190 3 5 1
10:37 30206 PL 219/2022 - Timp dezbatere 217 202 3 12 -
10:43 30207 PL 219/2022 - AMA 63 211 137 54 19 1
10:44 30208 PL 219/2022 - AMA 66 225 150 73 0 2
10:46 30209 PL 219/2022 - AMA 176 231 155 74 1 1
10:48 30210 PL 219/2022 - AMA 237 231 16 211 4 -
10:49 30211 PL 219/2022 - AMA 238 234 6 223 5 -
10:49 30212 PL 219/2022 - AMA 239 237 6 228 3 -
10:50 30213 PL 219/2022 - AMA 240 226 5 214 7 -
10:51 30214 PL 219/2022 - AMA 251 237 6 226 5 -
10:52 30215 PL 219/2022 - AMA 255 233 6 205 21 1
10:53 30216 PL 219/2022 - AMA 219 243 158 82 3 -
11:02 30217 PL 219/2022 - AMA 257 216 7 206 3 -
11:04 30218 PL 219/2022 - AMR 39 234 72 9 151 2
11:04 30219 PL 219/2022 - AMR 40 230 67 89 73 1
11:05 30220 PL 219/2022 - AMR 41 239 70 5 164 -
11:06 30221 PL 219/2022 - AMR 1-55 238 32 163 43 -
11:13 30222 Prelungirea programului de lucru 235 215 2 18 -
11:55 30223 PL 400/2021 - AMR 24 181 39 123 19 -
11:58 30224 PL 400/2021 - AMR 25 194 61 128 4 1
11:59 30225 PL 400/2021 - AMA 19 199 134 62 2 1
12:01 30226 PL 400/2021 - AMA 20 196 133 46 17 -
12:02 30227 PL 400/2021 - AMA 21 181 125 42 13 1
12:02 30228 PL 400/2021 - AMA 22 198 138 44 15 1
12:03 30229 PL 400/2021 - AMA 23 203 138 48 16 1
12:21 30230 PL 230/2022 - Timp dezbatere 176 170 0 6 -
12:33 30231 PL 352/2022 - Timp dezbatere 172 172 0 0 -
12:36 30232 PL 190/2022 - Timp dezbatere 174 172 0 2 -
12:42 30233 Prelungirea programului de lucru 191 180 3 8 -
12:44 30234 PL 234/2022 - Timp dezbatere 188 177 9 2 -
12:51 30235 PL 374/2022 - Timp dezbatere 217 210 3 3 1
13:19 30236 PL 349/2022 - Timp dezbatere 194 169 23 1 1
13:31 30237 PL 218/2022 - Timp dezbatere 190 184 3 3 -
13:36 30238 PL 224/2022 - Timp dezbatere 181 158 21 2 -
13:55 30239 PL 150/2022 - Prelungire termen constituțional 212 211 0 1 -
13:56 30240 Sistarea dezbaterilor 205 181 20 4 -
14:19 30242 Verificare prezenta 265 185 2 2 76
  PHC 53/2022 privind încetarea dreptului de folosință acordat Clubului Parlamentarilor Români "Ion Rațiu" asupra terenului aflat în administrarea Camerei Deputaților, precum și preluarea bazei sportive aferente Clubului Parlamentarilor de către Camera Deputaților
14:21 30243 Vot final adoptare 278 268 0 8 2
  PHC 57/2022 privind modificarea anexei la Hotărarea Camerei Deputaților nr.69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
14:22 30244 Vot final adoptare 275 254 20 1 -
  PHC 59/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare COM(2022)141
14:23 30245 Vot final adoptare 279 276 0 3 -
  PHC 60/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14:24 30246 Vot final adoptare 281 268 9 4 -
  PL 172/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
14:24 30247 Vot final - PL-x 172/2022 - Vot final adoptare adoptare 285 205 0 80 -
  PL 194/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative
14:25 30248 Vot final - PL-x 194/2022 - Vot final adoptare adoptare 284 281 0 3 -
  PL 261/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene
14:26 30249 Vot final - PL-x 261/2022 - Vot final adoptare adoptare 290 264 4 22 -
  PL 198/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
14:27 30250 Vot final - PL-x 198/2022 - Vot final adoptare adoptare 283 282 0 1 -
  PL 174/2022 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne
14:33 30251 Vot final - PL-x 174/2022 - Vot final adoptare adoptare 282 269 11 2 -
  PL 279/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
14:34 30252 Vot final - PL-x 279/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 278 1 1 -
  PL 499/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
14:35 30253 Vot final - PL-x 499/2021 - Vot final adoptare adoptare 287 262 0 22 3
  PL 294/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
14:36 30254 Vot final - PL-x 294/2022 - Vot final adoptare adoptare 281 254 21 4 2
  PL 175/2022 pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
14:36 30255 Vot final - Pl-x 175/2022 - Vot final adoptare adoptare 284 222 58 4 -
  PL 385/2020 pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
14:37 30256 Vot final - PL-x 385/2020 - Vot final adoptare adoptare 284 262 0 21 1
  PL 37/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
14:38 30257 Vot final - PL-x 37/2021 - Vot final adoptare adoptare 288 283 3 2 -
  PL 247/2022 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022
14:39 30258 Vot final - PL-x 247/2022 - Vot final adoptare adoptare 284 281 1 2 -
  PL 490/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
14:40 30259 Vot final - PL-x 490/2021 - Vot final adoptare adoptare 285 203 60 22 -
  PL 407/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
14:41 30260 Vot final - PL-x 407/2022 - Vot final adoptare adoptare 283 271 0 12 -
  PL 415/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate
14:42 30261 Vot final - PL-x 415/2022 - Vot final adoptare adoptare 278 274 1 3 -
  PL 73/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
14:46 30262 Vot final - PL-x 73/2022 - Vot final adoptare adoptare 276 249 10 7 10
  PL 259/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
14:47 30263 Vot final - PL-x 259/2022 - Vot final adoptare adoptare 284 213 42 18 11
  PL 546/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
14:52 30264 Vot final - PL-x 546/2019 - Vot final adoptare adoptare 271 244 0 17 10
  PL 408/2022 privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", în perioada 2021-2027
14:53 30265 Vot final - PL-x 408/2022 - Vot final adoptare adoptare 275 196 40 24 15
  PL 205/2022 privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989
14:54 30266 Vot final - PL-x 205/2022 - Vot final adoptare adoptare 279 275 0 3 1
  PL 400/2021 privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
14:55 30267 Vot final - PL-x 400/2021 - Vot final adoptare adoptare 281 224 45 12 -
  PL 716/2018 "Legea tineretului"
14:58 30268 Vot final - PL-x 716/2018 - Vot final adoptare adoptare 280 271 2 7 -
  PL 230/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
14:58 30269 Vot final - PL-x 230/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 277 1 2 -
  PL 352/2022 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
15:00 30270 Vot final - PL-x 352/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 275 1 4 -
  PL 234/2022 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
15:01 30271 Vot final - PL-x 234/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 203 28 48 1
  PL 374/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
15:02 30272 Vot final - PL-x 374/2022 - Vot final adoptare adoptare 282 269 0 13 -
  PL 19/2022 privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
15:02 30273 Vot final - PL-x 19/2022 - Vot final adoptare adoptare 283 273 1 8 1
  PL 165/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
15:04 30274 Vot final - PL-x 165/2020 - Vot final adoptare adoptare 283 208 24 50 1
  PL 232/2021 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
15:05 30275 Vot final - PL- x 232/2021/2022 - Vot final adoptare adoptare 281 277 1 3 -
  PL 349/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
15:06 30276 Vot final - PL-x 349/2022 - Vot final adoptare adoptare 278 273 1 4 -
  PL 224/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
15:06 30277 Vot final - PL-x 224/2022 - Vot final adoptare adoptare 285 252 0 32 1
  PL 218/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
15:08 30278 Vot final - PL-x 218/2022 - Vot final adoptare adoptare 283 249 0 33 1
  PL 356/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
15:08 30279 Vot final - PL-x 356/2022 - Vot final adoptare adoptare 278 266 1 11 -
  PL 333/2022 privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval
15:09 30280 Vot final - PL-x 333/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 198 40 42 -
  PL 199/2022 pentru anularea unor obligații fiscale
15:10 30281 Vot final - PL-x 199/2022 - Vot final adoptare adoptare 279 266 7 6 -
  PL 78/2022 pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială
15:10 30282 Vot final - PL-x 78/2022 - Vot final respingere respingere 279 200 22 56 1
  PL 606/2021 pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale
15:11 30283 Vot final - Pl-x 606/2021 - Vot final respingere respingere 284 199 82 3 -
  PL 350/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
15:16 30284 Vot final - PL-x 350/2022 - Vot final adoptare adoptare 281 269 2 10 -
  PL 280/2022 pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
15:17 30285 Vot final - PL-x 280/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 277 0 3 -
  PL 351/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
15:18 30286 Vot final - PL-x 351/2022 - Vot final adoptare adoptare 279 267 1 11 -
  PL 195/2022 pentru modificarea art.183 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
15:19 30287 Vot final - PL-x 195/2022 - Vot final adoptare adoptare 278 274 0 3 1
  PL 149/2019 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
15:19 30288 Vot final - PL-x 149/2019 - Vot final adoptare adoptare 278 266 0 12 -
  PL 531/2021 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
15:20 30289 Vot final - PL-x 531/2021 - Vot final adoptare adoptare 278 205 20 53 -
  PL 257/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
15:21 30290 Vot final - PL-x 257/2022 - Vot final adoptare adoptare 272 253 2 17 -
  PL 426/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții
15:22 30291 Vot final - PL-x 426/2020 - Vot final adoptare adoptare 280 276 2 2 -
  PL 167/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
15:22 30292 Vot final - Pl-x 167/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 220 7 53 -
  PL 219/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
15:23 30293 Vot final - PL-x 219/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 216 55 9 -
  PL 409/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
15:27 30294 Vot final - PL-x 409/2022 - Vot final adoptare adoptare 286 262 1 23 -
  PL 474/2021 acvaculturii
15:27 30295 Vot final - PL-x 474/2021 - Vot final adoptare adoptare 281 196 67 18 -
  PL 190/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
15:29 30296 Vot final - PL-x 190/2022 - Vot final adoptare adoptare 285 282 1 2 -
  PL 353/2022 privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
15:32 30297 Vot final - PL-x 353/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 277 1 2 -
  PL 402/2021 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
15:32 30298 Vot final - Pl-x 402/2021 - Vot final adoptare adoptare 281 201 49 31 -
  PL 133/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
15:33 30299 Vot final - PL-x 133/2022 - Vot final adoptare adoptare 282 202 1 78 1
  PL 406/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937
15:34 30300 Vot final - PL-x 406/2022 - Vot final adoptare adoptare 280 269 1 10 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 6 octombrie 2022, 14:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro