Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 19.12.2022 Printable version
Monday, 19 December 2022

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
12:54 31402 PL 661/2022 - Amr.3 170 104 45 21 -
13:12 31403 PL 773/2022 - timp dezbatere 148 115 28 4 1
13:23 31404 PL 773/2022 - amr.5 159 44 99 16 -
13:25 31405 Pl 774/2022 - timp dezbatere 157 145 8 3 1
13:42 31406 PL 739/2022 - Amr.1 159 144 14 1 -
13:43 31407 PL 739/2022 - Amr.2 163 162 0 1 -
13:44 31408 PL 739/2022 - Amr.3 162 161 0 1 -
13:47 31409 PL 417/2021 - timp dezbatere 151 146 3 2 -
13:56 31410 Prelungire program de lucru 142 140 1 1 -
14:15 31411 Propunere 143 128 12 3 -
14:45 31413 Prezență 237 - - - -
14:46 31414 Vot final 250 223 1 26 -
14:49 31415 Vot final 255 255 0 0 -
  PL 661/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
14:49 31416 Vot final adoptare - lege ordinară 256 217 0 39 -
  PL 721/2022 Legea privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu"
14:50 31417 Vot final adoptare - lege ordinară 258 176 0 82 -
  PL 675/2022 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:51 31418 Vot final adoptare - lege ordinară 260 260 0 0 -
  PL 739/2022 pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
14:52 31419 Vot final adoptare - lege ordinară 259 233 0 26 -
  PL 397/2022 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
14:53 31420 Vot final adoptare - lege ordinară 260 259 0 1 -
  PL 375/2022 Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
14:54 31421 Vot final adoptare - lege ordinară 256 235 0 21 -
  PL 768/2022 privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC
14:55 31422 Vot final adoptare - lege ordinară 259 238 3 18 -
  PL 263/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
14:56 31423 Vot final adoptare - lege ordinară 261 184 26 51 -
  PL 773/2022 privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
14:57 31424 Vot final adoptare - lege organică 266 180 39 47 -
  PL 774/2022 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
15:00 31425 Vot final adoptare - lege organică 259 186 57 16 -
  PL 417/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
15:03 31426 Vot final adoptare - lege organică 255 212 0 43 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 21 march 2023, 16:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro