Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 15.04.2009 Versiunea pentru printare
Miercuri, 15 aprilie 2009

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:56 5111 Vot final - Proiect hotarare Sterling 184 172 4 6 2
  PL 167/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
10:57 5112 Vot final 203 201 1 1 -
  PL 49/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
10:59 5113 Vot final - lege ordinară 207 199 2 6 -
  PL 601/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de SocietateaComercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A.
10:59 5114 Vot final - lege ordinară 209 176 25 8 -
  PL 21/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
11:02 5115 Vot final - lege organică 204 204 0 0 -
  PL 115/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
11:02 5116 Vot final - lege organică 204 199 0 4 1
  PL 107/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale
11:03 5117 Vot final - lege ordinară 203 197 2 4 -
  PL 127/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
11:03 5118 Vot final - lege ordinară 206 202 1 3 -
  PL 126/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
11:04 5119 Vot final - lege ordinară 204 203 0 1 -
  PL 123/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE
11:05 5120 Vot final - lege ordinară 203 200 0 1 2
  PL 124/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare"
11:05 5121 Vot final - lege ordinară 202 196 0 2 4
  PL 128/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
11:06 5122 Vot final - lege ordinară 203 199 1 3 -
  PL 50/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
11:07 5123 Vot final - lege ordinară 207 202 1 3 1
  PL 110/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
11:07 5124 Vot final - lege ordinară 203 195 1 4 3
  PL 179/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
11:08 5125 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 211 161 47 3 -
  PL 290/2008 pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței
11:09 5126 Vot final - lege ordinară 203 200 1 2 -
  PL 154/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
11:10 5127 Vot final - lege ordinară 199 193 3 3 -
  PL 781/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
11:10 5128 Vot final - lege ordinară 198 192 5 1 -
  PL 714/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
11:11 5129 Vot final - lege ordinară 201 196 0 5 -
  PL 270/2008 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată
11:12 5130 Vot final - lege ordinară 204 200 2 1 1
  PL 504/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
11:12 5131 Vot final - lege ordinară 204 199 2 2 1
  PL 257/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreților sau executanți din România
11:13 5132 Vot final - lege ordinară 208 199 2 6 1
  PL 161/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
11:13 5133 Vot final - lege ordinară 206 200 3 1 2
  PL 78/2009 privind construirea unor case parohiale
11:14 5134 Vot final respingere - lege ordinară 207 194 7 5 1
  PL 681/2008 privind protecția spațiilor verzi
11:15 5135 Vot final respingere - lege organică 203 189 10 3 1
  PL 187/2008 privind reglementarea activității agenților imobiliari și a societăților de intermediere imobiliară din care fac parte aceștia
11:15 5136 Vot final respingere - lege ordinară 206 169 35 1 1
  PL 452/2008 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
11:16 5145 Vot final respingere - lege ordinară 211 156 48 5 2
  PL 81/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
11:16 5146 Vot final respingere - lege ordinară 206 193 9 4 -
  PL 82/2009 privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari
11:17 5139 Vot final respingere - lege ordinară 211 183 19 9 -
  PL 83/2009 pentru modificarea și completarea Ordinului nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implantare a acestor standarde
11:18 5140 Vot final respingere - lege ordinară 204 195 2 6 1
  PL 85/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
11:18 5141 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 204 165 34 5 -
  PL 86/2009 pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
11:19 5142 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 203 162 37 4 -
  PL 95/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
11:20 5143 Vot final respingere - lege ordinară 201 185 12 4 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 22 aprilie 2021, 14:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro