Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 12.05.2009 Versiunea pentru printare
Marți, 12 mai 2009

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 211/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
10:28 5168 Amendament respins 92 50 29 0 13
  PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
11:08 5169 Retrimitere la comisie 151 124 17 4 6
 
11:13 5170 Vot final - Hotarare Nicolina 185 164 3 14 4
11:14 5171 Vot final - Hotararea Camerei Deputatilor - Structura organizatorica 196 165 28 3 -
11:19 5172 Comisie gaze naturale 202 137 51 9 5
  PL 210/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
11:20 5173 Vot final - lege ordinară 205 174 15 12 4
  PL 537/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav
11:21 5174 Vot final - lege organică 211 200 5 4 2
  PL 178/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2008 privind modificarea și completarea art.37 și 39 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
11:22 5175 Vot final - lege organică 213 196 3 13 1
  PL 136/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
11:22 5176 Vot final - lege ordinară 209 202 1 5 1
  PL 35/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgnță a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
11:23 5177 Vot final - lege ordinară 209 178 26 5 -
  PL 146/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2008 privind modificarea anexei nr.1¹ la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
11:24 5178 Vot final - lege ordinară 213 205 3 3 2
  PL 155/2009 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
11:25 5179 Vot final - lege ordinară 211 204 3 4 -
  PL 153/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
11:25 5180 Vot final - lege ordinară 211 206 2 2 1
  PL 651/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
11:26 5181 Vot final - lege ordinară 211 206 1 3 1
  PL 191/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
11:26 5182 Vot final - lege ordinară 209 204 1 4 -
  PL 203/2009 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu
11:27 5183 Vot final - lege organică 210 169 37 4 -
  PL 604/2008 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
11:28 5184 Vot final - lege ordinară 209 204 2 2 1
  PL 227/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
11:28 5185 Vot final - lege ordinară 208 198 2 5 3
  PL 657/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
11:29 5186 Vot final - lege ordinară 205 188 9 8 -
  PL 221/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
11:30 5187 Vot final - lege ordinară 208 197 7 2 2
  PL 58/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
11:30 5188 Vot final - lege ordinară 207 203 3 1 -
  PL 202/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
11:31 5189 Vot final - lege organică 217 213 1 3 -
  PL 213/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
11:37 5190 Vot final - lege ordinară 210 163 42 4 1
  PL 141/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
11:37 5191 Vot final - lege organică 222 220 1 1 -
  PL 542/2008 organizării și funcționării statisticii oficiale în România
11:38 5192 Vot final - lege ordinară 219 215 2 2 -
  PL 130/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
11:38 5193 Vot final - lege ordinară 217 205 6 6 -
  PL 183/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor
11:39 5194 Vot final - lege ordinară 213 177 30 3 3
  PL 400/2008 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
11:40 5195 Vot final - lege organică 219 212 2 4 1
  PL 218/2009 pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 mai 2008
11:41 5196 Vot final - lege ordinară 218 216 0 1 1
  PL 231/2009 pentru ratificarea Acordului de securitate între România și Republica Portugheză privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București 14 mai 2008
11:42 5197 Vot final - lege ordinară 216 212 1 2 1
  PL 230/2009 pentru ratificarea Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 și semnat de România la 3 iunie 2008 privind amendarea Anexei de Securitate la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
11:43 5198 Vot final - lege ordinară 213 213 0 0 -
  PL 560/2008 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A.
11:43 5199 Vot final respingere - lege ordinară 219 210 3 6 -
  PL 205/2008 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004
11:44 5200 Vot final - lege ordinară 216 204 7 4 1
  PL 709/2007 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
11:45 5201 Vot final respingere - lege ordinară 218 213 2 3 -
  PL 209/2009 pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
11:46 5202 Vot final - lege organică 213 203 1 8 1
  PL 207/2009 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, semnat la București la 10 noiembrie 2008
11:46 5203 Vot final - lege ordinară 220 216 0 3 1
  PL 689/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
11:47 5204 Vot final - lege ordinară 222 214 1 4 3
  PL 308/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
11:47 5205 Vot final - lege organică 218 216 0 1 1
  PL 565/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
11:48 5206 Vot final - lege organică 214 213 0 1 -
  PL 222/2009 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare"
11:48 5207 Vot final - lege ordinară 219 193 25 0 1
  PL 217/2009 privind completarea art.453 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură penală
11:49 5208 Vot final - lege organică 219 216 0 3 -
  PL 134/2008 pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
11:50 5209 Vot final respingere - lege organică 218 202 8 7 1
  PL 160/2002 privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor
11:50 5210 Vot final respingere - lege ordinară 215 200 7 5 3
  PL 698/2008 privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
11:51 5211 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 216 155 52 7 2
  PL 622/2008 pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000
11:53 5212 Vot final respingere - lege ordinară 199 169 26 3 1
  PL 578/2008 pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
11:54 5213 Vot final respingere - lege organică 202 185 9 6 2
  PL 430/2008 privind alocația de școlarizare
11:54 5214 Vot final respingere - lege ordinară 206 163 34 3 6
  PL 323/2007 pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței
11:55 5215 Vot final respingere - lege ordinară 205 146 51 7 1
  PL 512/2008 pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
11:56 5216 Vot final respingere - lege ordinară 207 148 36 21 2
  PL 317/2008 privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
11:57 5217 Vot final respingere - lege ordinară 210 151 51 7 1
  PL 847/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
11:57 5218 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 206 155 41 7 3
  PL 89/2009 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
11:58 5219 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 213 146 60 5 2
  PL 674/2008 pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății
11:59 5220 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 209 153 46 7 3
  PL 511/2008 pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
12:00 5221 Vot final respingere - lege ordinară 210 150 56 3 1
  PL 191/2008 pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961
12:00 5222 Vot final respingere - lege ordinară 213 169 34 6 4
  PL 80/2009 privind salarizarea bugetarilor
12:01 5223 Vot final respingere - lege ordinară 210 197 9 3 1
  PL 395/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
12:01 5224 Vot final respingere - lege organică 210 179 30 1 -
  PL 388/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
12:02 5225 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 206 155 43 8 -
  PL 184/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
12:02 5226 Vot final - lege ordinară 204 159 40 2 3
  PL 330/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
12:03 5227 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 209 165 38 3 3
  PL 675/2008 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
12:04 5228 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 210 147 53 5 5
  PL 420/2008 privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă
12:04 5229 Vot final respingere - lege ordinară 207 177 24 4 2
  PL 316/2008 privind stimularea achiziționării de carte de specialitate și a participării la congrese, necesare îmbunătățirii calității didactice și a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-medici, și a medicilor înscriși la programe de formare continuă, în beneficiul sănătății populației
12:05 5230 Vot final respingere - lege ordinară 209 189 16 4 -
  PL 888/2007 pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora
12:06 5231 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 192 153 32 6 1
  PL 90/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:06 5232 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 203 148 51 3 1
  PL 66/2009 privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic
12:07 5233 Vot final respingere - lege ordinară 200 166 26 4 4
  PL 35/2009 pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
12:08 5234 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 198 148 44 2 4
  PL 513/2008 pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
12:10 5235 Vot final respingere - lege ordinară 206 186 12 7 1
  PL 584/2007 privind regimurile matrimoniale
12:10 5236 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 203 156 45 0 2
  PL 101/2008 pentru modificarea art.I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public și alte drepturi de asigurări sociale
12:11 5237 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 203 166 35 1 1
  PL 85/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
12:12 5238 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 211 151 48 8 4
  PL 33/2009 pentru completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
12:13 5239 Vot final respingere - lege ordinară 203 190 10 0 3
  PL 34/2009 pentru completarea și modificarea Legii nr.190/1999 privind Creditul ipotecar
12:13 5240 Vot final respingere - lege ordinară 213 206 1 4 2
  PL 71/2009 pentru acordarea de credite preferențiale pentru studenți
12:14 5241 Vot final respingere - lege ordinară 213 153 55 4 1
  PL 620/2008 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
12:14 5242 Vot final respingere - lege ordinară 214 148 57 8 1
  PL 619/2008 pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare
12:15 5243 Vot final respingere - lege ordinară 215 154 54 6 1
  PL 510/2008 privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
12:16 5244 Vot final respingere - lege ordinară 216 150 56 9 1
  PL 31/2007 privind voucherele de vacanță
12:16 5245 Vot final respingere - lege ordinară 214 189 19 4 2
  PL 338/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:17 5246 Vot final respingere - lege organică 215 180 5 28 2
  PL 339/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:18 5247 Vot final respingere - lege organică 206 177 2 26 1
  PL 373/2006 de modificare a Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:18 5248 Vot final respingere - lege organică 211 181 1 29 -
  PL 374/2006 de modificare și completare a Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului
12:19 5249 Vot final respingere - lege organică 208 182 3 22 1
  PL 375/2006 privind modificarea art.28 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:20 5250 Vot final respingere - lege organică 207 183 0 24 -
  PL 376/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:20 5251 Vot final respingere - lege organică 208 182 3 21 2
  PL 382/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.1 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români ce drept de vot
12:21 5252 Vot final respingere - lege organică 211 171 16 24 -
  PL 383/2006 pentru modificarea Legii 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:22 5253 Vot final respingere - lege organică 205 182 0 23 -
  PL 403/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:22 5254 Vot final respingere - lege organică 213 185 0 24 4
  PL 559/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/ 2007 pentru completarea art.23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:23 5255 Vot final - lege organică 215 188 0 27 -
  PL 578/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2007 privind modificarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:23 5256 Vot final - lege organică 220 192 1 27 -
  PL 894/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:24 5257 Vot final - lege organică 216 186 1 28 1
  PL 142/2008 pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare
12:25 5258 Vot final - lege organică 214 185 1 27 1
  PL 146/2008 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:25 5259 Vot final respingere - lege organică 213 185 0 27 1
  PL 272/2008 pentru modificarea Legii nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:26 5260 Vot final - lege organică 217 189 0 26 2
  PL 274/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.373 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului
12:26 5261 Vot final - lege organică 220 193 1 26 -
  PL 889/2007 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
12:27 5262 Vot final respingere - lege organică 219 193 0 26 -
  PL 893/2007 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului
12:27 5263 Vot final respingere - lege organică 216 188 0 28 -
  PL 381/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.1 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români cu drept de vot
12:28 5264 Vot final respingere - lege organică 215 189 0 26 -
  PL 379/2006 "Codul electoral"
12:29 5266 Vot final respingere - lege organică 211 184 0 26 1
  PL 378/2006 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului
12:30 5267 Vot final respingere - lege organică 210 177 0 31 2
  PL 358/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.334 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial 632/21.07.2006
12:31 5268 Vot final respingere - lege organică 215 186 0 28 1
  PL 372/2006 de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
12:32 5269 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 212 166 16 26 4
  PL 341/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.43 din 21 ianuarie 2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
12:32 5270 Vot final respingere - lege organică 203 174 1 27 1
  PL 69/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
12:33 5271 Vot final respingere - lege ordinară 213 191 12 7 3
  PL 558/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
12:34 5272 Vot final 215 209 3 3 -
  PL 180/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
12:34 5273 Vot final 211 207 1 2 1
  PL 175/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
12:35 5274 Vot final 212 209 0 2 1
  PL 224/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
12:35 5275 Vot final 213 187 19 6 1
  PL 211/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
12:36 5276 Vot final 215 62 148 4 1
  PL 662/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:36 5277 Vot final 208 204 1 2 1
  PL 37/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007
12:37 5278 Vot final 213 168 41 2 2
 
12:38 5280 PLx 173/2009 - vot final 209 154 51 3 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 10 august 2020, 14:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro