Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 26.05.2009 Versiunea pentru printare
Marți, 26 mai 2009

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
12:36 5326 Prezență 181 - - - -
12:37 5327 Prezență 179 - - - -
  PL 719/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
12:38 5330 Vot final 199 182 2 12 3
  PL 248/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
12:38 5331 Vot final 201 168 32 0 1
  PL 36/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie
12:39 5332 Vot final 210 206 0 2 2
  PL 250/2009 pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008
12:39 5335 Vot final 211 209 0 2 -
  PL 227/2009 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
12:40 5338 Vot final respingere 211 157 50 3 1
  PL 669/2006 pentru completarea art. 5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
12:41 5339 Vot final respingere 217 174 38 4 1
  PL 673/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
12:42 5301 Vot final 219 215 2 1 1
  PL 686/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
12:42 5302 Vot final 223 207 1 15 -
  PL 226/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
12:43 5303 Vot final 218 184 33 0 1
  PL 657/2007 privind înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul București
12:43 5304 Vot final 221 207 6 7 1
  PL 610/2007 pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:44 5305 Vot final respingere 221 213 3 1 4
  PL 668/2007 pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
12:44 5306 Vot final respingere 221 218 1 2 -
  PL 619/2007 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
12:45 5308 Vot final respingere 222 218 1 1 2
  PL 698/2008 privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:46 5310 Vot final 225 82 127 11 5
  PL 847/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
12:47 5312 Vot final 228 88 136 3 1
  PL 89/2009 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
12:47 5314 Vot final 233 74 148 5 6
  PL 674/2008 pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății
12:48 5316 Vot final 231 64 145 18 4
 
12:48 5318 PLx 388/2008 - vot final 228 75 149 3 1
  PL 330/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
12:49 5320 Vot final 225 67 140 16 2
  PL 675/2008 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
12:49 5321 Vot final 231 76 140 15 -
  PL 888/2007 pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora
12:50 5322 Vot final 230 81 145 3 1
  PL 90/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:50 5323 Vot final 232 75 146 10 1
  PL 35/2009 pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
12:51 5325 Vot final 227 81 144 2 -
  PL 584/2007 privind regimurile matrimoniale
12:57 5309 Vot final 224 70 146 6 2
  PL 101/2008 pentru modificarea art.I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public și alte drepturi de asigurări sociale
12:57 5311 Vot final 227 53 156 17 1
  PL 372/2006 de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
12:58 5315 Vot final 229 59 166 3 1
  PL 278/2008 privind participarea europarlamentarilor români la Parlamentul European
12:58 5319 Vot final respingere 227 164 11 51 1
  PL 215/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
12:59 5324 Vot final respingere 227 181 43 3 -
  PL 704/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:00 5329 Vot final respingere 226 168 52 4 2
  PL 703/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:00 5333 Vot final respingere 226 158 59 5 4
  PL 621/2008 privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008
13:01 5334 Vot final respingere 223 211 6 6 -
  PL 307/2008 privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:01 5336 Vot final respingere 227 219 5 2 1
  PL 501/2008 pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:02 5337 Vot final respingere 222 160 58 3 1
  PL 528/2008 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
13:03 5340 Vot final respingere 226 182 44 0 -
  PL 710/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
13:03 5341 Vot final respingere 225 162 58 5 -
  PL 694/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
13:05 5342 Vot final respingere 219 159 54 5 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 24 februarie 2020, 2:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro