Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 17.05.2011 Versiunea pentru printare
Marți, 17 mai 2011

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 80/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
11:04 7906 Stabilire timpi dezbatere 47 46 0 0 1
11:07 7907 PL 80/2011 amr.1 68 29 37 1 1
11:07 7908 PL 80/2011 amr.2 71 33 38 0 -
11:07 7909 PL 80/2011 amr.3 74 35 39 0 -
11:08 7910 PL 80/2011 amr.4 74 35 39 0 -
11:08 7911 PL 80/2011 amr.5 76 36 40 0 -
11:09 7912 PL 80/2011 amr.6 73 33 40 0 -
11:10 7913 PL 80/2011 amr.7 75 35 40 0 -
  PL 661/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiar -fiscale
11:15 7915 Stabilire timpi dezbatere 67 63 1 2 1
  PL 539/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local
11:20 7914 Stabilire timpi dezbatere 79 78 1 0 -
 
11:40 7902 Modificare ordine de zi - pct.27 de pe ordinea de zi devine pct.16 81 50 29 1 1
  PL 680/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
11:46 7916 Retrimitere la comisie 86 52 32 2 -
 
11:47 7903 Modificare ordine de zi - pct.92 de pe ordinea de zi devine pct.27 91 87 2 0 2
11:48 7904 Modificare ordine de zi - pct.32 de pe ordinea de zi devine pct.18 92 54 37 1 -
  PL 734/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
12:02 7917 Retrimitere la comisie 107 53 51 2 1
12:05 7918 PL 734/2010 amr.1 115 51 61 2 1
 
12:07 7919 Prelungire program de lucru plen până la ora 15,00 112 52 56 3 1
12:08 7905 Prelungire program de lucru plen până la ora 13,00 108 53 50 4 1
12:52 7921 Prezență 251 - - - -
12:57 7920 Test 1 272 266 1 3 2
  PHC 39/2010 privind modificarea articolului 123 din Regulamentul Camerei Deputaților
13:00 7922 Vot final respingere 278 152 125 1 -
  PHC 12/2011 privind modificarea art.33 și art.127 din Regulamentul Camerei Deputaților
13:00 7923 Vot final respingere 278 151 126 0 1
  PHC 13/2011 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
13:01 7924 Vot final respingere 277 150 127 0 -
  PHC 14/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.4/2011 privind stabilirea componenței numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:02 7925 Vot final adoptare 277 275 0 2 -
  PHC 15/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:02 7926 Vot final adoptare 274 271 0 2 1
  PHC 16/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 10/2011 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru afaceri europene
13:03 7927 Vot final adoptare 276 268 2 6 -
  PL 740/2010 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările și completările ulterioare
13:04 7928 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 277 132 143 2 -
  PL 757/2010 pentru modificarea art.296¹ al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și a art.220 și art.223 ale Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
13:06 7929 Vot final adoptare 277 130 145 2 -
  PL 574/2010 pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
13:06 7930 Vot final adoptare 274 129 144 1 -
  PL 689/2010 pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
13:07 7931 Vot final adoptare 277 131 141 5 -
  PL 789/2010 privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii
13:08 7932 Vot final adoptare 274 124 146 3 1
  PL 583/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
13:09 7933 Vot final adoptare 276 126 148 2 -
  PL 584/2010 pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
13:10 7934 Vot final adoptare 276 132 138 6 -
  PL 18/2011 privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Experților Criminaliști din România
13:12 7935 Vot final adoptare 274 128 142 3 1
  PL 787/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
13:12 7936 Vot final adoptare 276 126 148 2 -
  PL 121/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
13:13 7937 Vot final adoptare 274 127 144 3 -
  PL 560/2010 pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
13:14 7938 Vot final adoptare 271 123 144 2 2
  PL 301/2010 pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
13:15 7939 Vot final adoptare 274 128 145 1 -
  PL 302/2010 pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
13:16 7940 Vot final adoptare 269 125 140 1 3
  PL 806/2010 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor, precum și a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă
13:18 7947 Vot final respingere 271 258 8 5 -
  PL 172/2011 privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
13:19 7941 Vot final respingere 268 142 125 1 -
  PL 94/2011 pentru modificarea și completarea Titlului X "Circulația juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
13:20 7942 Vot final respingere 271 147 122 1 1
  PL 89/2011 pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
13:20 7943 Vot final respingere 272 143 124 4 1
  PL 96/2011 privind exercitarea activităților cu caracter sexual autorizate
13:21 7944 Vot final respingere 267 133 27 104 3
  PL 107/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European
13:22 7945 Vot final adoptare 265 151 111 3 -
  PL 69/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
13:23 7946 Vot final adoptare 269 150 116 2 1
  PL 531/2009 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944
13:23 7948 Vot final adoptare 267 149 114 4 -
  PL 105/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
13:24 7949 Vot final adoptare 267 143 120 1 3
  PL 102/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
13:25 7950 Vot final adoptare 270 148 119 3 -
  PL 602/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
13:26 7951 Vot final adoptare 268 147 117 3 1
  PL 553/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
13:26 7952 Vot final adoptare 269 143 121 4 1
  PL 137/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
13:27 7953 Vot final adoptare 265 144 117 4 -
  PL 136/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2010 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia"- S.A
13:28 7954 Vot final adoptare 266 144 48 72 2
  PL 661/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiar -fiscale
13:29 7955 Vot final adoptare 264 144 116 3 1
  PL 539/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local
13:30 7956 Vot final adoptare 260 148 109 3 -
  PL 85/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
13:31 7957 Vot final adoptare 263 147 73 42 1
  PL 734/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
13:32 7958 Vot final adoptare 262 139 120 2 1
  PL 847/2010 privind punerea în valoare a infrastructurii și a mentenanței pentru întreținere și reparații, deținute de Societatea de "Îmbunătățiri Funciare"-SA
13:33 7959 Vot final respingere 258 136 120 1 1
  PL 884/2010 pentru modificarea și completarea Legii 85/1992
13:34 7960 Vot final respingere 258 139 118 1 -
  PL 33/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
13:34 7961 Vot final respingere 259 139 117 2 1
  PL 500/2010 pentru completarea art.3 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
13:35 7962 Vot final respingere 259 143 113 2 1
  PL 109/2011 pentru modificarea Legii nr.50, republicată, din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
13:36 7963 Vot final respingere 257 138 115 4 -
  PL 61/2011 privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui
13:37 7964 Vot final respingere 256 137 114 4 1
  PL 616/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:37 7965 Vot final respingere 254 241 8 4 1
  PL 694/2010 pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:38 7966 Vot final respingere 257 138 118 1 -
  PL 113/2011 privind înființarea și funcționarea societăților și depozitelor de colectare a fierului vechi
13:39 7967 Vot final respingere 256 137 112 6 1
  PL 126/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:39 7968 Vot final respingere 256 137 114 4 1
  PL 150/2011 pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
13:40 7969 Vot final respingere 258 139 116 2 1
  PL 144/2011 pentru modificarea și completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate
13:41 7970 Vot final respingere 257 139 117 1 -
  PL 786/2010 pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare
13:41 7971 Vot final respingere 256 138 115 3 -
  PL 820/2010 pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat
13:42 7972 Vot final respingere 253 137 113 2 1
  PL 62/2011 privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
13:43 7973 Vot final respingere 255 131 118 6 -
  PL 116/2011 pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal
13:44 7974 Vot final respingere 249 134 112 3 -
  PL 122/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
13:44 7975 Vot final respingere 251 131 116 2 2
  PL 140/2011 pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003
13:45 7976 Vot final respingere 250 119 126 4 1
  PL 168/2011 pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of.nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificările și completările ulterioare
13:46 7977 Vot final respingere 252 136 112 3 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 8 martie 2021, 11:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro