Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 12.02.2013 Versiunea pentru printare
Marți, 12 februarie 2013

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 356/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară
10:56 9659 Retrimitere la comisie 169 53 105 6 5
  PL 872/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
11:05 9662 Retrimitere la comisie 189 159 15 13 2
  PL 384/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
11:07 9663 Retrimitere la comisie 189 162 19 8 -
  PL 417/2011 Proiectul de Lege - Legea Turismului
11:30 9664 Retrimitere la comisie 180 62 115 2 1
  PL 31/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
11:41 9666 Retrimitere la comisie 170 161 6 0 3
 
11:56 9645 Propunere 1 190 188 2 0 -
12:02 9646 Propunere 2 204 201 1 1 1
  PL 324/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
12:12 9669 Stabilire timpi dezbatere 202 198 1 0 3
 
12:44 9660 vot test 1 245 235 0 2 8
12:45 9677 vot test 2 249 241 1 2 5
  PHC 34/2012 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
12:47 9647 Retrimitere la comisie 290 268 20 2 -
  PHC 2/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:48 9683 Vot final adoptare 289 283 4 0 2
  PL 220/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
12:48 9685 Vot final adoptare 298 290 3 4 1
  PHC 3/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.44/2012 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
12:49 9684 Vot final adoptare 303 301 0 2 -
  PL 188/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
12:49 9686 Vot final adoptare 307 263 15 29 -
  PL 257/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
12:50 9644 Vot final adoptare 302 299 2 1 -
  PL 212/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:50 9687 Vot final adoptare 300 292 0 7 1
  PL 272/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul național de dezvoltare a infrastructurii
12:51 9648 Vot final adoptare 309 254 49 6 -
  PL 472/2012 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iași la 3 martie 2012
12:52 9649 Vot final adoptare 311 308 1 1 1
  PL 471/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție
12:52 9650 Vot final adoptare 313 312 1 0 -
  PL 469/2012 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul militar, semnat la Chișinău, la 20 aprilie 2012
12:53 9652 Vot final adoptare 311 307 2 2 -
  PL 414/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice
12:53 9653 Vot final adoptare 312 311 1 0 -
  PL 385/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
12:54 9654 Vot final adoptare 316 278 36 2 -
  PL 384/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
12:55 9655 Vot final adoptare 313 311 0 2 -
  PL 392/2012 pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
12:55 9656 Vot final adoptare 321 319 0 2 -
  PL 629/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
12:56 9657 Vot final adoptare 318 317 0 1 -
  PL 646/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
12:56 9661 Vot final adoptare 322 286 33 1 2
  PL 243/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
12:57 9665 Vot final adoptare 327 294 13 19 1
  PL 45/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
12:58 9667 Vot final adoptare 326 323 2 0 1
  PL 34/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei în România, implementate de fundația Romanian Angel Appeal
12:58 9668 Vot final adoptare 327 324 0 3 -
  PL 768/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2011 privind desemnarea Spitalului Județean de Urgență Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate cu acest elicopter
12:59 9670 Vot final adoptare 328 324 1 1 2
  PL 570/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
13:00 9671 Vot final adoptare 331 297 29 5 -
  PL 356/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară
13:00 9672 Vot final adoptare 328 322 2 3 1
  PL 68/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:01 9673 Vot final adoptare 329 302 25 2 -
  PL 199/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
13:02 9675 Vot final adoptare 329 277 9 43 -
  PL 196/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2011 privind modificarea și completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
13:02 9676 Vot final adoptare 328 297 3 27 1
  PL 380/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
13:04 9678 Vot final adoptare 327 306 2 18 1
  PL 410/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
13:04 9710 Vot final adoptare 330 328 0 2 -
  PL 379/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS-S.A.Iași
13:05 9679 Vot final adoptare 328 321 3 4 -
  PL 377/2012 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
13:05 9680 Vot final adoptare 330 299 2 29 -
  PL 324/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
13:06 9681 Vot final adoptare 330 280 34 14 2
  PL 444/2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:06 9682 Vot final respingere 331 279 28 23 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 3:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro