Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 12.11.2013 Versiunea pentru printare
Marți, 12 noiembrie 2013

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
11:00 11288 Prezență 114 - - - -
  PL 346/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
11:00 11289 Amânare dezbateri - o săptămână 119 118 1 0 -
  PL 153/2012 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița
11:35 11323 Retrimitere la comisie 126 35 89 1 1
12:43 11255 Prezență 275 - - - -
12:47 11256 PHCD 26/2013 A - vot final 304 300 1 1 2
12:47 11257 PHCD 27/2013 A - vot final 309 272 34 2 1
  PL 334/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
12:48 11258 Vot final adoptare 313 242 34 37 -
  PL 397/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza ", promoția 2013
12:49 11259 Vot final adoptare 314 310 2 1 1
  PL 316/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substanțelor chimice
12:49 11260 Vot final adoptare 318 318 0 0 -
  PL 344/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală
12:50 11261 Vot final adoptare 321 318 1 1 1
  PL 408/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea funcționării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii
12:50 11290 Vot final adoptare 321 319 0 2 -
  PL 91/2013 pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
12:51 11262 Vot final adoptare 316 239 75 2 -
  PL 420/2013 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București, la 15 iulie 2013
12:52 11263 Vot final adoptare 322 321 1 0 -
  PL 384/2013 privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale
12:53 11264 Vot final adoptare 324 324 0 0 -
  PL 323/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013
12:53 11325 Vot final adoptare 325 271 51 3 -
  PL 149/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
12:54 11324 Vot final respingere 322 256 38 27 1
  PL 374/2009 privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
12:55 11321 Vot final respingere 309 278 23 7 1
  PL 213/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
12:55 11322 Vot final respingere 320 273 38 9 -
  PL 769/2010 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
12:56 11319 Vot final respingere 320 257 58 4 1
  PL 194/2013 pentru modificarea art.13 din Legea nr.148/2000, privind publicitatea
12:56 11320 Vot final respingere 322 320 1 1 -
  PL 601/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
12:57 11318 Vot final respingere 319 254 61 4 -
  PL 180/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului " Schi în România"
12:58 11266 Vot final respingere 319 236 81 1 1
  PL 604/2009 privind organizarea și desfășurarea activităților de turism în stațiuni turistice și zone turistice
12:58 11317 Vot final respingere 316 273 24 18 1
  PL 223/2013 pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
12:59 11267 Vot final respingere 317 284 27 6 -
  PL 222/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
13:00 11268 Vot final respingere 315 285 27 3 -
  PL 682/2011 pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
13:00 11269 Vot final respingere 317 254 58 3 2
  PL 723/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
13:01 11270 Vot final respingere 321 288 29 4 -
  PL 752/2010 pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
13:01 11316 Vot final respingere 315 251 59 5 -
  PL 142/2012 privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinație curți-construcții, aferente activelor (construcții) din patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăților
13:02 11315 Vot final respingere 317 285 7 24 1
  PL 895/2007 pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A. nr. 5/2004 încheiat de Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, și OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător
13:03 11314 Vot final respingere 318 253 4 61 -
  PL 404/2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
13:04 11312 Vot final respingere 315 286 3 25 1
  PL 220/2008 de modificare a Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"-S.A. București
13:04 11313 Vot final respingere 317 252 1 63 1
  PL 405/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
13:05 11311 Vot final respingere 314 286 0 27 1
  PL 431/2010 pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată
13:06 11310 Vot final respingere 311 285 23 1 2
  PL 340/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
13:06 11326 Vot final respingere 313 308 1 2 2
  PL 363/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată
13:07 11309 Vot final respingere 308 249 55 3 1
  PL 752/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și a mandatului ad-hoc
13:08 11271 Vot final respingere 307 244 36 26 1
  PL 170/2012 pentru completarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
13:08 11308 Vot final respingere 310 264 4 42 -
  PL 309/2013 pentru modificarea art.57 din Legea nr.571/2003, republicată, privind Codul Fiscal
13:09 11272 Vot final respingere 311 307 2 2 -
  PL 295/2013 privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuți
13:09 11273 Vot final respingere 308 231 70 7 -
  PL 17/2010 privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere
13:10 11274 Vot final respingere 308 246 58 4 -
  PL 388/2011 privind promovarea producerii și utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport
13:11 11275 Vot final respingere 312 241 66 4 1
  PL 218/2013 privind modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
13:12 11307 Vot final respingere 310 284 25 0 1
  PL 307/2013 pentru completarea art.1 din Legea petrolului nr.238/2004
13:13 11305 Vot final respingere 311 277 32 2 -
  PL 214/2013 pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
13:13 11306 Vot final respingere 310 283 25 1 1
  PL 364/2010 privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obținute exclusiv prin mijloace proprii
13:14 11303 Vot final respingere 313 252 59 2 -
  PL 326/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
13:14 11304 Vot final respingere 310 248 55 5 2
  PL 744/2011 pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare
13:15 11302 Vot final respingere 307 247 53 5 2
  PL 350/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă în domeniul forței de muncă
13:16 11300 Vot final adoptare 311 309 0 2 -
  PL 294/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:16 11301 Vot final respingere 307 248 58 1 -
  PL 216/2013 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
13:17 11299 Vot final adoptare 311 306 0 4 1
  PL 378/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
13:18 11276 Vot final adoptare 308 251 53 4 -
  PL 319/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învațământ superior
13:18 11277 Vot final adoptare 305 303 0 2 -
  PL 332/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
13:19 11278 Vot final respingere 304 270 30 3 1
  PL 212/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
13:20 11279 Vot final respingere 303 275 25 3 -
  PL 422/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
13:21 11280 Vot final respingere 301 274 26 1 -
  PL 220/2013 privind declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenței Naționale a României, sărbatoare națională legală zi nelucrătoare
13:22 11281 Vot final respingere 306 270 6 27 3
  PL 224/2013 pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
13:22 11298 Vot final respingere 297 270 2 25 -
  PL 101/2012 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, județul Călărași
13:23 11297 Vot final respingere 301 244 53 4 -
  PL 270/2013 privind modificarea articolului 23 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare
13:24 11296 Vot final respingere 299 237 54 7 1
  PL 443/2009 privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării și dezvoltării unui turism durabil
13:24 11327 Vot final respingere 301 235 64 1 1
  PL 456/2011 pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România "
13:25 11295 Vot final respingere 305 232 67 6 -
  PL 278/2013 pentru modificarea Legii nr.238 din 7 iunie 2004 a petrolului
13:26 11293 Vot final respingere 302 275 26 1 -
  PL 92/2011 pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
13:26 11294 Vot final respingere 300 242 3 54 1
  PL 715/2010 privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România
13:27 11282 Vot final respingere 300 237 59 3 1
  PL 133/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilități publice
13:28 11283 Vot final respingere 301 269 28 4 -
  PL 166/2013 privind redevența gazelor
13:28 11284 Vot final respingere 298 239 28 29 2
  PL 587/2003 privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România
13:29 11285 Vot final respingere 299 260 29 8 2
  PL 297/2013 pentru modificarea alin.(2) al art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
13:30 11286 Vot final respingere 302 244 54 4 -
  PL 153/2012 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița
13:30 11287 Vot final respingere 301 240 54 6 1
  PL 290/2013 privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-22 decembrie 1989)
13:31 11291 Vot final respingere 298 232 53 13 -
  PL 291/2013 pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
13:32 11292 Vot final respingere 296 243 50 2 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 8 aprilie 2020, 6:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro