Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 24.06.2014 Versiunea pentru printare
Marți, 24 iunie 2014

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:45 11904 Propunerea domnului deputat Marton Árpád-Francisc 133 34 96 1 2
10:46 11905 Dezbaterea de pe ordinea de zi a pct.33 la pct.25 148 132 12 2 2
  PL 460/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar
10:58 11906 Retrimitere la comisie 152 15 136 1 -
 
11:55 11907 Prelungire program de lucru 156 108 44 3 1
11:56 11908 Dezbaterea de pe ordinea de zi a pct.34 la pct.27 166 158 2 2 4
  PL 530/2013 pentru modificarea și completarea Art.10, 12 și 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " cu modificările și completările ulterioare
11:56 11909 Dezbaterea pe ordinea de zi la pct.29 166 121 45 0 -
  PL 127/2014 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
11:57 11910 Retrimitere la comisie 167 165 0 2 -
  PL 253/2010 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
11:58 11911 Retrimitere la comisie 159 24 128 4 3
  PL 580/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic
12:11 11912 Retrimitere la comisie 156 53 100 3 -
12:39 11913 PL 580/2013 amr.7 220 121 80 17 2
12:40 11914 PL 580/2013 amr.16 223 31 173 15 4
12:48 11915 PL 580/2013 amr.4 238 85 136 17 -
12:49 11916 PL 580/2013 amr.18 246 39 188 18 1
12:53 11917 PL 580/2013 amr.17 236 105 124 6 1
  PL 163/2014 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
13:00 11918 Retrimitere la comisie 232 91 121 17 3
13:05 11919 Propunere 2 232 212 2 16 2
13:13 11920 Prezență 275 - - - -
  PHC 36/2014 privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:17 11921 Vot final adoptare 302 297 2 1 2
  PL 265/2014 privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenția privind apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 și semnat de România la 24 iunie 2013
13:18 11922 Vot final adoptare 307 306 0 0 1
  PL 266/2014 privind ratificarea Protocolului privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse și activități de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009
13:19 11923 Vot final adoptare 311 310 1 0 -
  PL 185/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
13:20 11924 Vot final adoptare 312 198 101 10 3
  PL 118/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene
13:21 11925 Vot final adoptare 313 205 95 7 6
  PL 528/2013 privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice
13:22 11926 Vot final adoptare 315 313 0 2 -
  PL 48/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale
13:22 11927 Vot final adoptare 311 309 0 1 1
  PL 201/2011 privind performanța energetică a cladirilor din România
13:23 11928 Vot final adoptare 315 278 10 27 -
  PL 161/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13:23 11929 Vot final adoptare 313 309 0 3 1
  PL 592/2009 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
13:24 11930 Vot final - lege ordinară 315 312 0 2 1
  PL 184/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actioner al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" -S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
13:25 11931 Vot final adoptare 313 213 38 62 -
  PL 104/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
13:25 11932 Vot final adoptare 315 313 0 1 1
  PL 450/2013 privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice
13:26 11933 Vot final adoptare 315 312 0 3 -
  PL 166/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
13:26 11934 Vot final adoptare 316 315 0 1 -
  PL 463/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
13:27 11935 Vot final adoptare 314 215 36 62 1
  PL 241/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
13:28 11936 Vot final adoptare 312 312 0 0 -
  PL 530/2013 pentru modificarea și completarea Art.10, 12 și 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " cu modificările și completările ulterioare
13:28 11937 Vot final adoptare 312 209 63 40 -
  PL 139/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
13:31 11938 Vot final adoptare 312 207 103 2 -
  PL 460/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar
13:31 11939 Vot final adoptare 313 310 1 2 -
  PL 116/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
13:32 11940 Vot final adoptare 310 308 1 0 1
  PL 425/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sișești" - Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila
13:33 11941 Vot final adoptare 309 301 2 5 1
  PL 39/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
13:34 11942 Vot final adoptare 309 257 11 40 1
  PL 253/2010 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
13:35 11943 Vot final - lege organică 317 302 1 14 -
  PL 580/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic
13:35 11944 Vot final adoptare 308 198 98 10 2
  PL 163/2014 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
13:38 11945 Vot final adoptare 305 191 2 110 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 19:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro