Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 30.09.2014 Versiunea pentru printare
Marți, 30 septembrie 2014

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 385/2013 privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate
10:40 12036 Introducere pe ordinea de zi la nr. crt. 11 66 45 19 2 -
  PL 346/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din domeniul Cercetării și al Educației (Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale
10:41 12037 Rediscutare 71 25 44 2 -
  PL 487/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
10:41 12038 De la nr. crt. 185 din ordinea de zi să se dezbată la nr. crt. 11 76 73 2 0 1
  PL 340/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare
10:43 12039 De la nr. crt. 184 din ordinea de zi să se dezbată la nr. crt. 12 78 30 46 2 -
  PL 487/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
10:48 12040 Retrimitere la comisie 72 64 7 1 -
  PL 434/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
11:46 12041 Propunerea domnului Zisopol 114 112 1 1 -
 
11:50 12042 Prelungirea programului de lucru 122 87 34 1 -
  PL 289/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
12:13 12043 Propunerea domnului Neacșu 127 126 0 1 -
12:16 12044 PL 289/2014 ama.33 129 128 0 0 1
  PL 89/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
12:23 12045 PL 89/2014 ama.22 147 144 1 0 2
 
13:21 12046 Vot test 317 297 7 8 5
13:25 12047 Vot test 2 325 302 8 10 5
  PHC 48/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:28 12048 Vot final adoptare 327 322 1 3 1
  PHC 49/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare COM(2014) 40
13:29 12049 Vot final adoptare 327 326 0 0 1
  PHC 50/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43
13:29 12050 Vot final adoptare 330 326 0 1 3
  PHC 51/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă COM ( 2014) 213
13:30 12051 Vot final adoptare 331 330 0 0 1
  PHC 52/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158
13:31 12052 Vot final adoptare 328 327 0 0 1
  PHC 53/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221
13:31 12053 Vot final adoptare 329 326 0 2 1
  PHC 54/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 – Consolidarea încrederii, a mobilității și a creșterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144 și la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154
13:32 12054 Vot final adoptare 331 329 0 1 1
  PL 346/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
13:33 12055 PL 346/2013/2014 A - Vot final 327 321 0 5 1
  PL 208/2014 pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României -1 Decembrie
13:33 12056 Vot final adoptare 328 315 0 13 -
  PL 417/2014 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014
13:34 12057 Vot final adoptare 325 323 0 1 1
  PL 370/2014 pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
13:35 12058 Vot final adoptare 331 327 1 3 -
  PL 416/2014 privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
13:35 12059 Vot final adoptare 327 323 2 1 1
  PL 358/2014 privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013
13:36 12060 Vot final adoptare 330 327 0 1 2
  PL 355/2014 pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013
13:36 12061 Vot final adoptare 330 329 0 0 1
  PL 410/2014 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014
13:37 12062 Vot final adoptare 330 329 0 0 1
  PL 381/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență
13:38 12063 Vot final adoptare 329 326 0 1 2
  PL 438/2014 pentru modificarea Standardului Internațional Lista interzisă pentru anul 2014
13:38 12064 Vot final adoptare 331 329 1 0 1
  PL 161/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13:39 12065 Vot final adoptare 332 287 6 38 1
  PL 73/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
13:40 12066 Vot final adoptare 332 329 0 3 -
  PL 368/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
13:40 12067 Vot final adoptare 327 327 0 0 -
  PL 346/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din domeniul Cercetării și al Educației (Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale
13:42 12068 Vot final adoptare 329 329 0 0 -
  PL 289/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
13:43 12069 Vot final adoptare - lege ordinară 328 327 0 0 1
  PL 89/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
13:43 12070 Vot final adoptare 326 290 2 33 1
  PL 427/2014 pentru instituirea Zilei limbii slovace
13:44 12071 Vot final adoptare 324 317 3 4 -
  PL 428/2014 pentru instituirea Zilei limbii cehe
13:44 12072 Vot final adoptare 327 319 3 4 1
  PL 435/2014 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008
13:45 12073 Vot final adoptare 327 228 11 87 1
  PL 342/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
13:46 12074 Vot final adoptare 327 292 0 35 -
  PL 437/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
13:47 12075 Vot final adoptare 326 227 8 88 3
  PL 385/2013 privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate
13:47 12076 Vot final adoptare 326 228 3 94 1
  PL 333/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13:53 12077 Vot final adoptare 321 212 94 13 2
  PL 12/2014 pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
13:54 12078 Vot final adoptare 320 261 4 54 1
  PL 340/2014 pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție
13:56 12079 Vot final adoptare 314 311 0 1 2
  PL 434/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
13:57 12080 Vot final adoptare 317 316 0 1 -
  PL 327/2014 pentru modificarea și completare a Legii nr.1/2011 a educației naționale
13:57 12081 Vot final respingere 317 219 2 94 2
  PL 328/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată
13:58 12082 Vot final respingere 318 249 3 66 -
  MS 11/2014 Moțiunea simplă "PSD amanetează educația pentru a achiziționa voturi"
13:59 12083 Vot asupra unei moțiuni 319 97 214 4 4

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 martie 2021, 10:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro