Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 22.04.2015 Versiunea pentru printare
Miercuri, 22 aprilie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
11:09 12623 Aducerea la nr. crt. 4 a PL-x 609/2013 de la nr. crt. 33 din ordinea de zi 117 112 0 1 4
  PL 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative
11:52 12624 Stabilire timpi dezbatere 124 120 2 1 1
12:17 12625 PL 269/2015 amr.1 134 45 79 10 -
12:17 12626 PL 269/2015 ama.30 135 83 41 11 -
  PL 633/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
15:08 12629 Retrimitere la comisie 145 99 41 1 4
  PL 183/2015 pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
15:09 12630 Retrimitere la comisie 156 153 2 1 -
  PL 121/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de ordine publică și securitate națională
15:29 12631 Retrimitere la comisie 170 167 1 1 1
  PL 250/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
15:30 12632 Retrimitere la comisie 178 174 0 2 2
16:05 12633 Prezență 246 - - - -
  PHC 38/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
16:07 12634 Vot final adoptare 279 268 2 6 3
  PHC 24/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
16:08 12635 Vot final adoptare 291 291 0 0 -
  PHC 39/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
16:09 12636 Vot final adoptare 294 289 1 4 -
  PL 436/2013 pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare
16:09 12637 Vot final respingere 290 284 2 4 -
  PL 81/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
16:10 12638 Vot final respingere 289 283 2 3 1
  PL 137/2014 pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învațamânt
16:10 12639 Vot final respingere 299 284 8 6 1
  PL 467/2013 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
16:11 12640 Vot final respingere 296 182 96 18 -
  PL 440/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
16:11 12641 Vot final respingere 298 284 7 4 3
  PL 604/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
16:12 12642 Vot final respingere 297 191 100 6 -
  PL 213/2014 pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010
16:12 12643 Vot final respingere 301 288 9 4 -
  PL 622/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
16:13 12644 Vot final respingere 300 280 14 4 2
  PL 235/2014 privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli
16:13 12645 Vot final respingere 301 282 15 3 1
  PL 360/2013 pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
16:14 12646 Vot final respingere 300 298 1 1 -
  PL 511/2013 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
16:14 12647 Vot final respingere 303 289 8 5 1
  PL 358/2013 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
16:15 12648 Vot final respingere 298 289 4 5 -
  PL 136/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului
16:15 12649 Vot final respingere 298 200 92 6 -
  PL 237/2014 pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului
16:16 12650 Vot final respingere 302 293 5 4 -
  PL 377/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative
16:16 12651 Vot final respingere 297 290 4 2 1
  PL 230/2014 pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare
16:17 12652 Vot final respingere 304 289 6 9 -
  PL 469/2010 privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței
16:18 12653 Vot final respingere 303 286 7 8 2
  PL 261/2014 pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007
16:18 12654 Vot final respingere 299 286 6 4 3
  PL 636/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
16:19 12655 Vot final respingere 298 283 6 8 1
  PL 55/2014 pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
16:19 12656 Vot final respingere 303 295 4 3 1
  PL 173/2014 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
16:20 12657 Vot final respingere 298 281 12 3 2
  PL 257/2014 privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României
16:20 12658 Vot final respingere 304 296 1 6 1
  PL 651/2013 privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
16:21 12659 Vot final respingere 299 273 16 8 2
  PL 199/2014 privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române
16:21 12660 Vot final respingere 301 279 12 10 -
  PL 103/2014 privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
16:22 12661 Vot final respingere 299 196 92 10 1
  PL 298/2013 privind desființarea societăților comerciale, ONG-urilor și fundațiilor sub acoperire
16:23 12662 Vot final respingere 298 277 14 7 -
  PL 408/2014 privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular Românesc
16:23 12663 Vot final respingere 301 266 17 13 5
  PL 247/2014 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
16:24 12664 Vot final adoptare 304 104 181 19 -
  PL 609/2013 privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare națională
16:25 12665 Vot final adoptare 301 294 1 6 -
  PL 355/2015 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internaționala de Poliție Criminală - INTERPOL privind privilegiile și imunitățile participanților la cea de-a 43-a Conferință Regională Europeană a Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL de la București, încheiat prin schimb de scrisori, semnat la 30 ianuarie 2015 la București și la 25 februarie 2015 la Lyon
16:29 12666 Vot final adoptare 300 293 2 4 1
  PL 236/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative
16:30 12667 Vot final adoptare 301 297 0 3 1
  PL 92/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
16:31 12668 Vot final adoptare 302 300 0 2 -
  PL 265/2015 privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Bethlehem, la 24 decembrie 2013
16:31 12669 Vot final adoptare 300 296 2 2 -
  PL 266/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerembursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
16:32 12670 Vot final adoptare 303 299 1 1 2
  PL 209/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
16:33 12671 Vot final adoptare 299 200 88 11 -
  PL 727/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
16:33 12672 Vot final adoptare 299 297 0 2 -
  PL 251/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
16:34 12673 Vot final adoptare 302 300 0 2 -
  PL 195/2015 pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
16:35 12674 Vot final adoptare 287 199 2 86 -
  PL 54/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
16:36 12675 Vot final adoptare 304 297 1 3 3
  PL 247/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
16:37 12676 Vot final adoptare 301 299 0 2 -
  PL 599/2014 privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional
16:37 12677 Vot final adoptare 303 296 0 6 1
  PL 97/2015 pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
16:37 12678 Vot final adoptare 303 297 2 3 1
  PL 156/2015 pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
16:39 12679 Vot final adoptare 305 299 2 3 1
  PL 252/2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
16:40 12680 Vot final adoptare 299 286 4 8 1
  PL 549/2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței
16:41 12681 Vot final adoptare 302 296 0 2 4
  PL 62/2014 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
16:41 12682 Vot final respingere 302 175 98 27 2
  PL 410/2013 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificat de Legea 40/2011
16:42 12683 Vot final respingere 302 201 94 7 -
  PL 620/2013 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată
16:43 12684 Vot final respingere 299 197 92 8 2
  PL 643/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă
16:43 12685 Vot final respingere 302 195 96 11 -
  PL 465/2013 pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
16:44 12686 Vot final respingere 303 290 3 7 3
  PL 680/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
16:44 12687 Vot final respingere 305 300 1 4 -
  PL 599/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
16:45 12688 Vot final respingere 304 296 1 5 2
  PL 177/2014 pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului
16:45 12689 Vot final respingere 304 299 1 3 1
  PL 474/2013 pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului
16:46 12690 Vot final respingere 303 298 0 5 -
  PL 22/2014 pentru completarea și modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
16:46 12691 Vot final respingere 302 290 4 6 2
  PL 255/2014 privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013
16:47 12692 Vot final respingere 303 297 0 5 1
  PL 317/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
16:47 12693 Vot final adoptare 300 298 0 2 -
  PL 43/2015 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
16:48 12694 Vot final adoptare 300 295 0 4 1
  MS 3/2015 Moțiunea simplă "In lipsa oricărei Strategii Energetice, copilotul Victor Ponta conduce sectorul minier românesc spre faliment"
16:48 12695 Vot asupra unei moțiuni 302 101 184 14 3

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 24 ianuarie 2020, 21:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro