Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 21.03.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 21 martie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 20/2017 Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011
10:12 16445 Retrimitere la comisie 75 74 1 0 -
 
10:13 16442 Modificare ordine de zi 109 109 0 0 -
  PL 69/2017 pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
10:13 16443 Retrimitere la comisie 109 108 0 0 1
  PL 97/2016 privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român"
10:31 16446 Retrimitere la comisie 132 128 4 0 -
  PL 360/2015 privind protejarea pădurilor din România
11:54 16447 Retrimitere la comisie 117 42 73 1 1
 
12:09 16444 Sistarea dezbaterilor 109 93 15 1 -
13:07 16475 Prezență 226 - - - -
  PHC 20/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:08 16448 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 20/2017). 263 257 1 0 5
  PL 467/2014 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
13:09 16449 Vot final adoptare 266 245 19 1 1
  PL 154/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 decembrie 2016
13:10 16450 Vot final adoptare 272 269 2 0 1
  PL 785/2015 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
13:11 16451 Vot final adoptare 271 195 73 3 -
  PL 119/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti
13:11 16452 Vot final adoptare 269 267 0 1 1
  PL 28/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației și sportului nr.69/2000
13:12 16453 Vot final adoptare 272 271 0 0 1
  PL 136/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
13:13 16454 Vot final adoptare 272 270 0 0 2
  PL 528/2016 privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei
13:14 16455 Vot final adoptare 271 213 30 25 3
  PL 58/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
13:15 16456 Vot final adoptare 271 271 0 0 -
  PL 371/2016 pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
13:15 16457 Vot final adoptare 273 210 60 3 -
  PL 348/2016 pentru completarea art.47 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
13:16 16458 Vot final adoptare 269 269 0 0 -
  PL 93/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
13:17 16459 Vot final adoptare 272 196 2 74 -
  PL 229/2016 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
13:18 16460 Vot final respingere 272 260 9 1 2
  PL 245/2016 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
13:19 16462 Vot final respingere 276 274 0 1 1
  PL 211/2016 pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
13:19 16463 Vot final respingere 274 272 0 1 1
  PL 246/2016 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și completările ulterioare
13:20 16464 Vot final respingere 276 276 0 0 -
  PL 263/2016 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
13:20 16465 Vot final respingere 279 279 0 0 -
  PL 381/2016 de completare a Ordonanței de urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare
13:21 16466 Vot final respingere 280 280 0 0 -
  PL 170/2016 privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
13:22 16467 Vot final respingere 280 280 0 0 -
  PL 446/2016 privind accesul liber la conexiuni publice de internet
13:23 16468 Vot final respingere 277 256 2 19 -
  PL 363/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
13:24 16461 Vot final respingere 278 276 0 2 -
  PL 65/2016 pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice
13:24 16469 Vot final respingere 274 270 2 1 1
  PL 749/2010 privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii
13:25 16470 Vot final respingere 278 276 0 2 -
  PL 10/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13:26 16471 Vot final adoptare 278 274 0 3 1
  PL 360/2015 privind protejarea pădurilor din România
13:28 16472 Vot final adoptare 273 91 174 5 3
  PL 890/2015 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
13:35 16473 Vot final respingere 273 270 0 3 -
  PL 510/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
13:36 16474 Vot final respingere 278 277 0 1 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 28 iunie 2022, 3:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro