Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 24.09.2019 Versiunea pentru printare
Marți, 24 septembrie 2019

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:12 22728 Prezență 230 - - - -
10:16 22723 Modificare ordine de zi 123 58 42 23 -
10:17 22724 Modificare ordine de zi 128 128 0 0 -
11:12 22725 PHCD 45/2019 - ama 3 130 112 18 0 -
11:15 22726 Modificare ordine de zi 129 126 1 0 2
  PHC 43/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:05 22729 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 43/2019). 240 239 0 0 1
  PHC 46/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora COM (2019) 149
12:06 22730 Vot final 235 232 1 0 2
  PHC 47/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii COM (2019) 195
12:06 22731 Vot final 245 244 0 1 -
  PHC 45/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
12:13 22732 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor (BPI 573/23.09.2019 ;PH CD 45/2019) 246 109 40 94 3
  PL 133/2018 privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor
12:14 22733 Vot final adoptare - lege ordinară 249 228 2 19 -
  PL 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
12:14 22734 Vot final adoptare - lege ordinară 251 251 0 0 -
  PL 397/2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului și culturii armene
12:15 22735 Vot final adoptare - lege ordinară 248 248 0 0 -
  PL 726/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
12:23 22736 Vot final adoptare - lege ordinară 248 227 0 21 -
  PL 14/2018 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
12:24 22737 Vot final adoptare - lege ordinară 255 255 0 0 -
  PL 279/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
12:25 22738 Vot final adoptare - lege organică 252 242 4 6 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 23 ianuarie 2020, 21:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro