Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 15.10.2019 Versiunea pentru printare
Marți, 15 octombrie 2019

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:31 22782 Modificare ordine de zi 105 62 9 34 -
  PL 8/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
10:45 22781 Retrimitere la comisie 122 106 0 16 -
  PHC 51/2019 privind vacantarea unui loc de deputat
12:06 22845 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 51/2019). 237 234 0 1 2
 
12:07 22846 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 54/2019). 243 243 0 0 -
  PHC 52/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor - 2019 COM (2019) 406
12:09 22847 Vot final 240 240 0 0 -
  PHC 39/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
12:10 22848 Vot final - Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 22/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Camerei Deputatilor la Adunarea Interparlamentara a Ortodoxiei (PHCD 39/2019). 247 247 0 0 -
  PL 293/2019 privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
12:10 22849 Vot final adoptare 247 246 0 0 1
  PL 56/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
12:11 22850 Vot final adoptare 247 225 2 20 -
  PL 170/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
12:12 22851 Vot final adoptare 248 223 1 24 -
  PL 263/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar
12:15 22852 Vot final adoptare 247 158 7 82 -
  PL 249/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
12:16 22853 Vot final adoptare 247 247 0 0 -
  PL 371/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
12:17 22854 Vot final adoptare - lege ordinară 251 251 0 0 -
  PL 144/2018 pentru modificarea art.12 alin.(3) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
12:20 22855 Vot final adoptare 247 247 0 0 -
  PL 753/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
12:25 22856 Vot final adoptare - lege ordinară 246 245 0 1 -
  PL 7/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat
12:26 22857 Vot final adoptare - lege ordinară 246 246 0 0 -
  PL 83/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
12:27 22859 Vot final adoptare - lege ordinară 241 186 43 11 1
  PL 141/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007
12:27 22860 Vot final adoptare - lege ordinară 244 242 1 1 -
  PL 482/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
12:28 22861 Vot final adoptare - lege ordinară 245 173 46 25 1
  PL 615/2018 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
12:29 22862 Vot final adoptare - lege ordinară 245 245 0 0 -
  PL 289/2017 privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016
12:30 22863 Vot final respingere - lege ordinară 243 242 0 0 1
  PL 86/2018 manualului școlar
12:31 22864 Vot final respingere - lege ordinară 240 237 1 2 -
  PL 495/2018 privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
12:31 22865 Vot final adoptare 242 242 0 0 -
  PL 304/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative
12:32 22866 Vot final adoptare 244 244 0 0 -
  PL 305/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică
12:32 22867 Vot final adoptare 242 237 0 5 -
  PL 106/2019 pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor
12:33 22868 Vot final adoptare 247 246 0 1 -
  PL 218/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:36 22869 Vot final adoptare 240 240 0 0 -
  PL 24/2019 pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
12:37 22870 Vot final adoptare 242 242 0 0 -
  PL 319/2019 pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
12:38 22871 Vot final adoptare 241 199 14 28 -
  PL 375/2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor
12:39 22872 Vot final adoptare - lege organică 243 204 24 14 1
  PL 296/2019 pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011
12:41 22875 Vot final respingere 237 140 91 6 -
  PL 278/2019 pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011
12:42 22873 Vot final respingere 235 119 91 25 -
  PL 22/2019 pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
12:43 22874 Vot final respingere 240 238 1 0 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 29 ianuarie 2020, 23:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro