Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Farago Petru

2457 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 04.10.2022 13:56 30530 Vot final
Adoptare PL 440/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
2. 04.10.2022 13:53 30529 Vot final
Adoptare PL 108/2022 pentru completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
3. 04.10.2022 13:53 30528 Vot final
Adoptare PL 466/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
YES
4. 04.10.2022 13:52 30527 Vot final
Adoptare PL 482/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
YES
5. 04.10.2022 13:50 30526 Prezență - Vot test 1 YES
6. 04.10.2022 13:44 30483 Anexa 2, cu exceptia amendamentelor respinse sustinute si votate in plen NO
7. 04.10.2022 13:41 30481 PL-x 440/2022 - Amendament respins 344 NO
8. 04.10.2022 13:39 30480 PL-x 440/2022 - Amendament respins 508 NO
9. 04.10.2022 13:37 30524 PL-x 440/2022 - Amendament respins 502 NO
10. 04.10.2022 13:35 30523 PL-x 440/2022 - Amendament respins 490 NO
11. 04.10.2022 12:18 30490 Prelungirea programului de lucru YES
12. 04.10.2022 12:18 30484 Stabilire timpi dezbatere
PL 440/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
13. 04.10.2022 12:06 30486 Stabilire timpi dezbatere
PL 466/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
YES
14. 04.10.2022 11:45 30489 PL-x 482/2022 - Amendament respins YES
15. 04.10.2022 11:40 30485 Stabilire timpi dezbatere
PL 482/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
YES
16. 27.09.2022 15:33 30472 Vot final
Adoptare PL 441/2022 privind organizarea judiciară
YES
17. 27.09.2022 15:26 30479 Vot final
Adoptare PL 525/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
18. 27.09.2022 15:25 30478 Vot final
Adoptare PL 495/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
19. 27.09.2022 15:20 30477 Vot final
Adoptare PL 461/2022 pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
20. 27.09.2022 15:16 30476 Vot final
Adoptare PL 427/2022 pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României
Abstention
21. 27.09.2022 15:15 30475 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 68/2022).
PHCD 68/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
22. 27.09.2022 15:14 30474 Prezență - Vot test 1 YES
23. 27.09.2022 15:06 30471 PL 525/2022 - ama.8 YES
24. 27.09.2022 14:21 30470 PL 525/2022 - timp dezbatere YES
25. 27.09.2022 12:35 30469 Program de lucru YES
26. 27.09.2022 12:33 30468 PL 441/2022 - amr.1-126 NO
27. 27.09.2022 12:33 30467 PL 441/2022 - amr.122 NO
28. 27.09.2022 12:32 30466 PL 441/2022 - amr.104 NO
29. 27.09.2022 12:29 30465 PL 441/2022 - amr.98 NO
30. 27.09.2022 12:28 30464 PL 441/2022 - amr.97 NO
31. 27.09.2022 12:27 30463 PL 441/2022 - amr.96 NO
32. 27.09.2022 12:26 30462 PL 441/2022 - amr.94 NO
33. 27.09.2022 12:25 30461 PL 441/2022 - amr.92 NO
34. 27.09.2022 12:24 30460 PL 441/2022 - amr.86 NO
35. 27.09.2022 12:23 30459 PL 441/2022 - amr.85 NO
36. 27.09.2022 12:22 30458 PL 441/2022 - amr.75 NO
37. 27.09.2022 12:21 30457 PL 441/2022 - amr.74 NO
38. 27.09.2022 12:19 30456 PL 441/2022 - amr.69 NO
39. 27.09.2022 12:17 30455 PL 441/2022 - amr.73 NO
40. 27.09.2022 12:16 30454 PL 441/2022 - amr.71 NO
41. 27.09.2022 12:15 30453 PL 441/2022 - amr.63 NO
42. 27.09.2022 12:12 30452 PL 441/2022 - amr.15 NO
43. 27.09.2022 12:09 30450 PL 441/2022 - amr.10 NO
44. 27.09.2022 12:08 30449 PL 441/2022 - amr.9 NO
45. 27.09.2022 11:35 30424 PL 441/2022 - ama.102 YES
46. 27.09.2022 11:33 30423 PL 441/2022 - ama.70 YES
47. 27.09.2022 11:07 30422 Prelungire program de lucru YES
48. 27.09.2022 11:06 30421 PL 441/2022 - Timp dezbatere YES
49. 27.09.2022 10:42 30419 Rtetrimitere la comisie PL 461/2022 NO
50. 27.09.2022 10:36 30418 PL 461/2022 - amr.3 YES
51. 27.09.2022 10:28 30417 PL 461/2022 - timp dezbatere YES
52. 27.09.2022 10:18 30416 Retrimitere la comisie PL 441/2022 NO
53. 27.09.2022 10:16 30415 Modificare ordine de zi YES
54. 27.09.2022 10:13 30414 Comisia de buget - paralel plen YES
55. 27.09.2022 10:10 30413 Comisia de munca - paralel plen YES
56. 20.09.2022 12:44 30411 Vot final
Respingere PL 460/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și Legii nr.286/2009 privind Codul penal
YES
57. 20.09.2022 12:43 30410 Vot final
Respingere PL 490/2018 pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
58. 20.09.2022 12:43 30409 Vot final
Respingere PL 296/2018 pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
YES
59. 20.09.2022 12:42 30408 Vot final
Respingere PL 457/2015 privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice
YES
60. 20.09.2022 12:41 30407 Vot final
Respingere PL 527/2018 privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar
Abstention
61. 20.09.2022 12:41 30406 Vot final
Respingere PL 528/2018 privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
Abstention
62. 20.09.2022 12:40 30405 Vot final
Respingere PL 674/2018 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
YES
63. 20.09.2022 12:40 30404 Vot final
Respingere PL 643/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
64. 20.09.2022 12:39 30403 Vot final
Respingere PL 517/2019 pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției
YES
65. 20.09.2022 12:38 30402 Vot final
Respingere PL 664/2019 privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
YES
66. 20.09.2022 12:23 30401 Vot final
Adoptare PL 442/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii
YES
67. 20.09.2022 12:22 30400 Vot final
Adoptare PL 454/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
YES
68. 20.09.2022 12:22 30399 Vot final
PHCD 67/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) COM(2022)212
YES
69. 20.09.2022 12:21 30398 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
70. 20.09.2022 12:12 30396 Amendamentele respinse, cu exceptia celor sustinute in plen. NO
71. 20.09.2022 12:11 30395 PL-x 442/2022 - Amendament respins 131 NO
72. 20.09.2022 12:09 30394 PL-x 442/2022 - Amendament respins 109 NO
73. 20.09.2022 12:04 30390 PL-x 442/2022 - Amendament respins 180 NO
74. 20.09.2022 12:01 30389 PL-x 442/2022 - Amendament respins 168 NO
75. 20.09.2022 12:00 30388 PL-x 442/2022 - Amendament respins 108 NO
76. 20.09.2022 11:56 30387 PL-x 442/2022 - Amendament respins 84 NO
77. 20.09.2022 11:54 30386 PL-x 442/2022 - Amendament respins 94 NO
78. 20.09.2022 11:53 30385 PL-x 442/2022 - Amendament respins 75 NO
79. 20.09.2022 11:51 30384 PL-x 442/2022 - Amendament respins 74 NO
80. 20.09.2022 11:50 30383 PL-x 442/2022 - Amendament respins 167 NO
81. 20.09.2022 11:49 30382 PL-x 442/2022 - Amendament respins 138 NO
82. 20.09.2022 11:47 30381 PL-x 442/2022 - Amendament respins 72 NO
83. 20.09.2022 11:42 30378 PL-x 442/2022 - Amendament respins 66 - varianta a II-a NO
84. 20.09.2022 11:40 30377 PL-x 442/2022 - Amendament respins 68 NO
85. 20.09.2022 11:36 30376 PL-x 442/2022 - Amendament respins 66 NO
86. 20.09.2022 11:35 30375 PL-x 442/2022 - Amendament respins 42 NO
87. 20.09.2022 11:33 30374 PL-x 442/2022 - Amendament respins 41 NO
88. 20.09.2022 11:32 30373 PL-x 442/2022 - Amendament respins 16 NO
89. 20.09.2022 11:31 30372 PL-x 442/2022 - Amendament respins 15 NO
90. 20.09.2022 11:29 30371 PL-x 442/2022 - Amendament respins 9 NO
91. 20.09.2022 11:27 30370 PL-x 442/2022 - Amendament respins 2 NO
92. 20.09.2022 11:26 30369 PL-x 442/2022 - Amendament respins 1 NO
93. 20.09.2022 11:23 30368 PL-x 442/2022 - Amendament respins 6 NO
94. 20.09.2022 10:37 30358 Prelungirea programului de lucru pana la finalizarea PL-x 442/2022 YES
95. 20.09.2022 10:36 30357 PL-x 442/2022 - Timpi dezbatere YES
96. 13.09.2022 11:53 30349 Vot final
Adoptare PL 74/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
97. 13.09.2022 11:52 30348 Vot final
Adoptare PL 206/2022 pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
98. 13.09.2022 11:50 30347 Vot final
Adoptare PL 142/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
YES
99. 13.09.2022 11:50 30346 Vot final
PHCD 65/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană COM(2021) 811
YES
100. 13.09.2022 11:49 30345 Vot final
PHCD 64/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un spațiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetățenilor, al pacienților și al inovării COM (2022)196
YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 7 octobre 2022, 19:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro