Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Heiuș Lucian-Ovidiu în legislatura 2016-2020?

3205 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 18.09.2019 12:10 22717 Vot final
PHCD 42/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină și zona Caraibilor: unirea forțelor pentru un viitor comun JOIN(2019) 6
DA
302. 18.09.2019 12:10 22716 Vot final
PHCD 41/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Cum construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman COM(2019) 168
DA
303. 18.09.2019 12:09 22715 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 40/2019).
PHCD 40/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
304. 18.09.2019 12:08 22712 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
305. 18.09.2019 12:07 22714 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
306. 18.09.2019 11:31 22700 Prelungirea programului de lucru DA
307. 18.09.2019 11:10 22703 Amendament respins
PL 399/2018 pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
DA
308. 18.09.2019 10:48 22699 Pl-x 170/2019 - Retrimitere la comisie NU
309. 11.09.2019 12:25 22663 Vot final
Adoptare PL 356/2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
DA
310. 11.09.2019 12:24 22662 Vot final
Adoptare PL 576/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
DA
311. 11.09.2019 12:24 22661 Vot final
Adoptare PL 582/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
312. 11.09.2019 12:23 22660 Vot final
Adoptare PL 646/2018 pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
313. 11.09.2019 12:22 22659 Vot final
Adoptare PL 605/2018 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
314. 11.09.2019 12:22 22658 Vot final
Adoptare PL 639/2018 privind exonerarea de la plată a unor obligații
DA
315. 11.09.2019 12:21 22657 Vot final
Adoptare PL 11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
DA
316. 11.09.2019 12:20 22656 Vot final
Adoptare PL 689/2018 pentru modificarea și completarea art V din Ordonanței Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
Abținere
317. 11.09.2019 12:19 22654 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.121/2016 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PH CD 38/2019).
PHCD 38/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
DA
318. 11.09.2019 12:19 22655 Vot final
Adoptare PL 271/2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo
DA
319. 11.09.2019 12:18 22653 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 37/2019).
PHCD 37/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
320. 11.09.2019 12:17 22669 Retrimitere la comisie Pl 30/2018/2019 DA
321. 11.09.2019 12:03 22652 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
322. 11.09.2019 10:29 22650 Modificare ordine de zi DA
323. 11.09.2019 10:28 22649 Modificare ordine de zi DA
324. 11.09.2019 10:27 22648 Modificare ordine de zi DA
325. 11.09.2019 10:26 22647 Modificare ordine de zi DA
326. 11.09.2019 10:25 22646 Modificare ordine de zi DA
327. 04.09.2019 12:26 22641 Vot final
Adoptare PL 128/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
DA
328. 04.09.2019 12:11 22640 Vot final
Adoptare PL 580/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a
DA
329. 04.09.2019 12:10 22639 Vot final
Adoptare PL 569/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
DA
330. 04.09.2019 12:10 22638 Vot final
Adoptare PL 276/2018 pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
331. 04.09.2019 12:07 22637 Vot final
Adoptare PL 48/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
DA
332. 04.09.2019 12:06 22635 Vot final
PHCD 25/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European Standarde armonizate: Sporirea transparenței și a securității juridice pentru o piață unică pe deplin funcțională COM (2019) 764
DA
333. 04.09.2019 12:06 22636 Vot final
PHCD 26/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 COM (2018) 785
DA
334. 04.09.2019 12:05 22633 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 36/2019).
PHCD 36/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Abținere
335. 04.09.2019 12:05 22634 Vot final
PHCD 15/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție Către o Europă durabilă până în 2030
DA
336. 04.09.2019 12:03 22642 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
337. 04.09.2019 12:02 22632 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
338. 04.09.2019 10:25 22625 Modificare ordine de zi DA
339. 04.09.2019 10:24 22624 Modificare ordine de zi DA
340. 04.09.2019 10:23 22623 Modificare ordine de zi DA
341. 04.09.2019 10:22 22622 PL-x 150/2019 - Retrimitere la comisie Abținere
342. 04.09.2019 10:21 22629 Retrimitere la comisie - PL-x 126/2018/2019 - Retrimitere la comisie
PL 126/2018 Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
343. 04.09.2019 10:21 22621 PL-x 242/2019 - Retrimitere la comisie DA
344. 04.09.2019 10:20 22627 Retrimitere la comisie
PL 26/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
NU
345. 04.09.2019 10:17 22628 Retrimitere la comisie
PL 221/2017 pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013
DA
346. 04.09.2019 10:16 22626 Modificare ordine de zi DA
347. 02.09.2019 16:33 22609 DA
348. 02.09.2019 16:21 22608 DA
349. 28.08.2019 12:05 22605 Vot final
Respingere PL 219/2017 pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate
DA
350. 28.08.2019 12:03 22604 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
351. 28.08.2019 11:16 22603 DA
352. 28.08.2019 11:15 22602 DA
353. 28.08.2019 11:05 22601 Vot test Nu a votat
354. 26.08.2019 14:06 22599 Aprobare program de lucru DA
355. 26.08.2019 14:05 22598 Aprobare ordine de zi Nu a votat
356. 03.07.2019 14:21 22595 Propunere de procedura dezbatere si vot DA
357. 03.07.2019 14:20 22594 Aprobare program de lucru DA
358. 03.07.2019 14:19 22593 Aprobare ordine de zi DA
359. 03.07.2019 12:53 22590 Vot final
Adoptare PL 329/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
DA
360. 03.07.2019 12:42 22589 Vot final
Adoptare PL 254/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
NU
361. 03.07.2019 12:41 22588 Vot final
Adoptare PL 277/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
DA
362. 03.07.2019 12:41 22587 Vot final
Adoptare PL 316/2019 pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
DA
363. 03.07.2019 12:40 22586 Vot final
Adoptare PL 315/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
NU
364. 03.07.2019 12:39 22585 Vot final
Adoptare PL 244/2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
DA
365. 03.07.2019 12:38 22592 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
366. 03.07.2019 12:23 22583 Pl 329/2019 - ama.52 NU
367. 03.07.2019 12:22 22582 Pl 329/2019 - forma comisie DA
368. 03.07.2019 12:21 22581 Pl 329/2019 - amr.6 NU
369. 03.07.2019 12:20 22580 Pl 329/2019 - forma comisie DA
370. 03.07.2019 12:19 22579 Pl 329/2019 - amr. 4 NU
371. 03.07.2019 12:06 22578 Timp dezbatere - Pl 329/2019 NU
372. 03.07.2019 11:57 22577 Prelungire program de lucru DA
373. 03.07.2019 11:46 22576 Timp dezbatere - PL 316/2019 DA
374. 03.07.2019 11:28 22575 Timp dezbatere - PL 315/2019 NU
375. 03.07.2019 11:25 22574 PL 254/2019 - forma comisiei NU
376. 03.07.2019 11:24 22573 PL 254/2019 - amr.4 DA
377. 03.07.2019 11:21 22572 PL 254/2019 - amr 1 DA
378. 03.07.2019 11:18 22571 PL 254/2019 - ama 61 NU
379. 03.07.2019 11:01 22570 Retrimitere la comisie - 254/2019 DA
380. 03.07.2019 10:55 22569 PL 244/2019 - ama 3 Abținere
381. 03.07.2019 10:53 22568 Retrimitere la comisie - PL 244/2019 DA
382. 03.07.2019 10:30 22567 Modificare ordine de zi DA
383. 03.07.2019 10:29 22566 Modificare ordine de zi DA
384. 03.07.2019 10:27 22565 Modificare ordine de zi NU
385. 26.06.2019 15:15 22558 Procedura de vot concomitent pentru punctele 6 si 7 din ordinea de zi DA
386. 26.06.2019 15:14 22557 Proiectul de Hotarare privind revocarea doamnei Theodora Bertzi din functia de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii DA
387. 26.06.2019 15:08 22556 Proiectul de Hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019 DA
388. 26.06.2019 14:21 22554 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie DA
389. 26.06.2019 14:20 22553 Proiectul de Hotarare pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie DA
390. 26.06.2019 14:19 22559 DA
391. 26.06.2019 14:18 22560 DA
392. 26.06.2019 13:22 22540 Vot final
Adoptare PL 125/2019 pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
DA
393. 26.06.2019 13:21 22539 Vot final
Adoptare PL 104/2019 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate
NU
394. 26.06.2019 13:20 22538 Vot final
Adoptare PL 162/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu
Abținere
395. 26.06.2019 13:16 22537 Vot final
Adoptare PL 37/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Abținere
396. 26.06.2019 13:09 22536 Vot final
Adoptare PL 483/2018 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
397. 26.06.2019 13:03 22534 Vot final
Adoptare PL 128/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NU
398. 26.06.2019 13:02 22533 Vot final
Adoptare PL 723/2018 privind statutul polițiștilor de penitenciare
DA
399. 26.06.2019 12:57 22532 Vot final
Respingere PL 274/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
DA
400. 26.06.2019 12:54 22531 Vot final
Adoptare PL 395/2017 pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 21:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro