Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Heiuș Lucian-Ovidiu în legislatura 2016-2020?

3205 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
601. 20.03.2019 13:15 22170 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 91 de deputati (MS 1/2019). DA
602. 20.03.2019 13:07 22171 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 103 deputati (MS 2/2019). DA
603. 20.03.2019 13:01 22169 Vot final
Adoptare PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
604. 20.03.2019 12:59 22168 Vot final
Adoptare PL 569/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Abținere
605. 20.03.2019 12:58 22167 Vot final
Adoptare PL 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
NU
606. 20.03.2019 12:57 22166 Vot final
Adoptare PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
NU
607. 20.03.2019 12:56 22165 Vot final
Adoptare PL 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
DA
608. 20.03.2019 12:55 22164 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
DA
609. 20.03.2019 12:51 22163 Vot final
Adoptare PL 16/2019 pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
DA
610. 20.03.2019 12:48 22162 Vot final
Adoptare PL 63/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
DA
611. 20.03.2019 12:37 22161 Vot final
PHCD 13/2019 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018
DA
612. 20.03.2019 12:34 22160 Vot final
Adoptare PL 739/2018 privind activitatea consulară
DA
613. 20.03.2019 12:32 22159 Vot final
Adoptare PL 69/2019 pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
DA
614. 20.03.2019 12:29 22158 Vot final
Adoptare PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NU
615. 20.03.2019 12:28 22157 Vot final
Adoptare PL 590/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
NU
616. 20.03.2019 12:26 22156 Vot final
Adoptare PL 496/2018 privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
DA
617. 20.03.2019 12:25 22155 Vot final
Adoptare PL 741/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
618. 20.03.2019 12:25 22154 Vot final
Adoptare PL 595/2018 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
DA
619. 20.03.2019 12:24 22153 Vot final
PHCD 12/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018)773
DA
620. 20.03.2019 12:23 22152 Vot final
PHCD 7/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Piața unică într-o lume în schimbare - Un atu ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772
DA
621. 20.03.2019 12:22 22151 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2019).
PHCD 11/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
622. 20.03.2019 12:21 22150 Vot final
PHCD 6/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734
DA
623. 20.03.2019 12:20 22149 Vot final
PHCD 10/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
Abținere
624. 20.03.2019 12:18 22172 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
625. 20.03.2019 12:17 22148 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
626. 20.03.2019 11:52 22139 Stabilire timpi dezbatere
PL 739/2018 privind activitatea consulară
DA
627. 20.03.2019 11:50 22138
PL 720/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
DA
628. 20.03.2019 11:39 22129 PL-x 422/2018 - Amendament respins 22
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
629. 20.03.2019 11:31 22128 PL-x 422/2018 - Amendament admis 25 - forma Senatului
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
630. 20.03.2019 11:30 22146 DA
631. 20.03.2019 11:16 22140 Stabilire timpi dezbatere
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
632. 20.03.2019 11:01 22127 Pl-x 555/2018 - Retrimitere la comisie
PL 555/2018 pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
DA
633. 20.03.2019 11:00 22133 Amendament admis
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NU
634. 20.03.2019 11:00 22136 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
DA
635. 20.03.2019 10:58 22135 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
DA
636. 20.03.2019 10:58 22132 Amendament admis
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NU
637. 20.03.2019 10:58 22126 PL-x 433/2018 - Amendament admis 7
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NU
638. 20.03.2019 10:57 22134 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
DA
639. 20.03.2019 10:24 22145 Modificare ordine de zi DA
640. 20.03.2019 10:24 22141 Retrimitere la comisie
PL 495/2018 privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
DA
641. 20.03.2019 10:23 22137 Retrimitere la comisie
PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
DA
642. 20.03.2019 10:19 22144 Modificare ordine de zi DA
643. 20.03.2019 10:18 22143 Modificare ordine de zi NU
644. 20.03.2019 10:16 22142 Modificare ordine de zi NU
645. 20.03.2019 10:15 22124 PL-x 319/2018 - Retrimitere la comisie
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
DA
646. 20.03.2019 10:15 22125 Reluare vot
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
NU
647. 20.03.2019 10:14 22131 Retrimitere la comisie
PL 430/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
DA
648. 20.03.2019 10:13 22123 Pl-x 495/2017 - Retrimitere la comisie DA
649. 18.03.2019 16:28 22118 Dezbaterea motiunii simple initiate de 103 deputati (MS 2/2019) - Propunere timpi dezbatere DA
650. 18.03.2019 16:27 22117 Pl-x 440/2017 - Retrimitere la comisie NU
651. 18.03.2019 16:26 22116 PL-x 592/2018 - Retrimitere la comisie DA
652. 18.03.2019 16:24 22121 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 15/2019 DA
653. 18.03.2019 16:22 22120 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 732/2018 DA
654. 13.03.2019 14:36 22109 Vot final - Respinge cererea de reexaminare si adoptă Legea bugetului de stat pe anul 2019 în forma propusă
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NU
655. 13.03.2019 14:18 22108 Timp dezbatere DA
656. 13.03.2019 14:10 22106 Modificare ordine de zi DA
657. 13.03.2019 14:10 22107 Aprobare program de lucru DA
658. 06.03.2019 12:03 22104 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
659. 06.03.2019 12:02 22103 Prezență - Vot test 1 DA
660. 06.03.2019 10:19 22101 Modificare ordine de zi DA
661. 06.03.2019 10:17 22100 Modificare ordine de zi DA
662. 06.03.2019 10:16 22099 Modificare ordine de zi DA
663. 05.03.2019 16:10 22097 Propunere timpi dezbatere moțiune - Dezbaterea motiunii simple initiate de 91 de deputati; MS 1/2019 DA
664. 27.02.2019 14:09 22092 Adoptarea Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. DA
665. 27.02.2019 14:08 22091 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.35/2017 privind constituirea Grupului PRO –America. DA
666. 27.02.2019 14:08 22090 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare DA
667. 27.02.2019 14:06 22088 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. DA
668. 27.02.2019 14:05 22087 Aprobare program de lucru DA
669. 27.02.2019 14:05 22086 Aprobare ordine de zi DA
670. 27.02.2019 14:04 22085 Prezență - vot test Nu a votat
671. 27.02.2019 13:10 22082 Vot final
Adoptare PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NU
672. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
DA
673. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
DA
674. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
DA
675. 27.02.2019 12:53 22078 Vot final
PHCD 5/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
Abținere
676. 27.02.2019 12:51 22077 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
677. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 DA
678. 27.02.2019 11:43 22073 Sistare discuții DA
679. 27.02.2019 11:30 22076 Prelungire program de lucru DA
680. 25.02.2019 16:26 22072 Aprobare procedură de urgență Abținere
681. 25.02.2019 16:24 22071 Modificare ordine de zi și program de lucru DA
682. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NU
683. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 NU
684. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 NU
685. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 NU
686. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 NU
687. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 NU
688. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 NU
689. 15.02.2019 12:13 21414 PL-x 27/2019 - Anexa nr.2/04 NU
690. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 NU
691. 15.02.2019 12:03 21424 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 5/03/01 NU
692. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 NU
693. 15.02.2019 12:02 21423 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 NU
694. 15.02.2019 12:02 21411 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 3/03 NU
695. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 NU
696. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 DA
697. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei NU
698. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 DA
699. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 DA
700. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei NU

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 13:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro