Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Nechita Aurel

2755 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1901. 17.10.2006 13:01 1992 Vot final
PL 663/2006 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
YES
1902. 17.10.2006 13:00 1991 Vot final
Respingere PL 639/2006 privind înființarea comunei Suhurlui, județul Galați
YES
1903. 17.10.2006 12:59 1990 Vot final
PL 665/2006 privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare
YES
1904. 17.10.2006 12:59 1989 Vot final
PL 605/2006 privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
YES
1905. 17.10.2006 12:58 1988 Vot final
Respingere PL 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
YES
1906. 17.10.2006 12:56 1987 Vot final
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
YES
1907. 17.10.2006 12:56 1986 Vot final
Respingere PL 592/2006 pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
YES
1908. 17.10.2006 12:55 1985 Vot final
Respingere PL 548/2006 de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare
NO
1909. 17.10.2006 12:54 1984 Vot final
Respingere PL 624/2006 cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populației cu venituri reduse în vederea susținerii unei părți din cheluielile necesare pentru achiziționarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic
NO
1910. 17.10.2006 12:53 1983 Vot final
Respingere PL 634/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice
YES
1911. 17.10.2006 12:53 1982 Vot final
Respingere PL 636/2006 pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale
YES
1912. 17.10.2006 12:52 1981 Vot final
Respingere PL 393/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor politice
YES
1913. 17.10.2006 12:51 1980 Vot final
Respingere PL 632/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
NO
1914. 17.10.2006 12:51 1979 Vot final
Respingere PL 566/2006 privind promovarea surselor regenerabile și neconvenționale de energie termică
YES
1915. 17.10.2006 12:50 1977 Vot final
Respingere PL 537/2006 pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
YES
1916. 17.10.2006 12:50 1978 Vot final
Respingere PL 546/2006 pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
YES
1917. 17.10.2006 12:49 1976 Vot final
Respingere PL 323/2006 privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005
NO
1918. 17.10.2006 12:48 1975 Vot final
Respingere PL 569/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
NO
1919. 17.10.2006 12:48 2020 Vot final
Respingere PL 615/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal
YES
1920. 17.10.2006 12:47 1973 Vot final
Respingere PL 613/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES
1921. 17.10.2006 12:47 1974 Vot final
Respingere PL 614/2006 pentru completarea art.258 și modificarea art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
NO
1922. 17.10.2006 12:46 1972 Vot final
Respingere PL 612/2006 privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
YES
1923. 17.10.2006 12:45 1970 Vot final
Respingere PL 608/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
NO
1924. 17.10.2006 12:45 1971 Vot final
Respingere PL 609/2006 pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
YES
1925. 17.10.2006 12:44 1969 Vot final
Respingere PL 607/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
NO
1926. 17.10.2006 12:43 1968 Vot final
Respingere PL 545/2006 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
YES
1927. 17.10.2006 12:43 1967 Vot final
PL 435/2006 privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare
YES
1928. 17.10.2006 12:42 1966 Vot final
PL 416/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
YES
1929. 17.10.2006 12:41 1965 Vot final
PL 343/2006 privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari
YES
1930. 16.10.2006 17:17 1960 Art.15 alin.4
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
YES
1931. 16.10.2006 17:14 1959 Pct.18
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
YES
1932. 16.10.2006 17:09 1958 Alin.9
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
YES
1933. 16.10.2006 17:07 1957 Art.13 alin.3
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
YES
1934. 10.10.2006 12:49 1950 Vot final
PL 625/2006 privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
YES
1935. 10.10.2006 12:48 1948 Vot final
PL 685/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
YES
1936. 10.10.2006 12:48 1934 Vot final
PL 590/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiemrie 1923 și Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
YES
1937. 10.10.2006 12:47 1933 Vot final
PL 432/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
YES
1938. 10.10.2006 12:47 1932 Vot final
PL 320/2006 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
NO
1939. 10.10.2006 12:47 1946 Vot final
PL 543/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
YES
1940. 10.10.2006 12:46 1942 Vot final
PL 528/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic
YES
1941. 10.10.2006 12:45 1940 Vot final
PL 472/2006 pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
YES
1942. 10.10.2006 12:45 1931 Vot final
PL 357/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
NO
1943. 10.10.2006 12:45 1941 Vot final
PL 645/2006 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
YES
1944. 10.10.2006 12:44 1939 Vot final
PL 633/2006 pentru modificarea art.4 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
YES
1945. 10.10.2006 12:44 1930 Vot final
PL 587/2006 pentru aprobarea plății unor contribuții voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului
YES
1946. 10.10.2006 12:43 1938 Vot final
PL 586/2006 privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene
YES
1947. 10.10.2006 12:43 1929 Vot final
PL 510/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
YES
1948. 10.10.2006 12:43 1928 Vot final
PL 565/2006 pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998
YES
1949. 10.10.2006 12:43 1937 Vot final
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1950. 10.10.2006 12:42 1936 Vot final
PL 666/2006 pentru abrogarea unor acte normative
YES
1951. 10.10.2006 12:42 1927 Vot final
PL 581/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
YES
1952. 10.10.2006 12:41 1926 Vot final
PL 683/2006 pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
NO
1953. 10.10.2006 12:41 1935 Vot final
PL 640/2006 de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului
YES
1954. 10.10.2006 12:40 1925 Vot final
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
NO
1955. 10.10.2006 12:40 1924 Vot final
PL 594/2006 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
YES
1956. 10.10.2006 12:39 1923 Vot final
PL 571/2006 privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
YES
1957. 10.10.2006 12:38 1922 Vot final
PL 661/2006 pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 și intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internațional și a Organizației de telecomunicații spațiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr.307/1972
YES
1958. 10.10.2006 12:38 1951 Vot final
PL 660/2006 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar pentru asigurarea interoperabilității serviciiilor pan-europene de eGuvernare pentru administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni (IDABC), semnat la București la 20 martie 2006 și la Bruxelles la 20 aprilie 2006, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009
YES
1959. 10.10.2006 12:38 1952 Vot final
PL 662/2006 pentru înființarea satului Tangâru prin reorganizarea comunei Stoenești, județul Giurgiu
YES
1960. 10.10.2006 12:37 1921 Vot final
PL 641/2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
1961. 10.10.2006 12:29 1920 Retrimitere la comisie
PL 625/2006 privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
NO
1962. 09.10.2006 18:31 1915 Retrimitere la comisie
PL 353/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
YES
1963. 09.10.2006 18:22 1914 Retrimitere la comisie
PL 565/2006 pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998
NO
1964. 09.10.2006 17:55 1913 Retrimitere la comisie
PL 230/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
YES
1965. 09.10.2006 17:50 1912
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1966. 09.10.2006 17:49 1911
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1967. 09.10.2006 17:45 1910
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1968. 09.10.2006 17:44 1909
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1969. 09.10.2006 17:43 1908
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1970. 09.10.2006 17:42 1907
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1971. 09.10.2006 17:41 1906
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1972. 09.10.2006 17:40 1905
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1973. 09.10.2006 17:39 1904
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1974. 09.10.2006 17:38 1903
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1975. 09.10.2006 17:37 1902
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1976. 09.10.2006 17:35 1901
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1977. 09.10.2006 17:33 1900
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1978. 09.10.2006 17:32 1899
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1979. 09.10.2006 17:28 1898
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1980. 09.10.2006 17:27 1897
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1981. 09.10.2006 17:26 1896
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1982. 09.10.2006 17:24 1895
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1983. 09.10.2006 17:23 1894
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1984. 09.10.2006 17:22 1893
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1985. 09.10.2006 17:20 1892
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1986. 09.10.2006 17:19 1891
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1987. 09.10.2006 17:18 1890
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1988. 09.10.2006 17:17 1889
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1989. 09.10.2006 17:15 1888
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1990. 09.10.2006 16:49 1887 Art. II
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
YES
1991. 09.10.2006 16:48 1886 Art.I
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
YES
1992. 09.10.2006 16:48 1885 Titlul legii
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
YES
1993. 03.10.2006 17:36 1880 Vot final
PL 557/2006 privind reînființarea satului DAMIAN prin reorganizarea comunei SADOVA, județul DOLJ
YES
1994. 03.10.2006 17:34 1879 Vot final
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
1995. 03.10.2006 17:30 1877 Propunerea comisiei de respingere a propunerii legislative
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
YES
1996. 03.10.2006 17:28 1876
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
NO
1997. 03.10.2006 17:08 1875
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
1998. 03.10.2006 17:07 1873
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
1999. 03.10.2006 17:07 1874
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
2000. 03.10.2006 17:06 1871
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 february 2020, 21:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro