Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Nechita Aurel

2755 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
2301. 23.05.2006 12:35 1427 Vot final
PL 450/2006 privind asumarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege
YES
2302. 23.05.2006 12:34 1425 Vot final
PL 447/2006 pentru aderarea României la Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005
YES
2303. 23.05.2006 12:34 1424 Vot final
PL 398/2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
YES
2304. 23.05.2006 12:24 1423 Retrimitere la comisie
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NO
2305. 23.05.2006 11:17 1422 Amendamentul domnului deputat Lakatos, aflat la poz. 5 pe lista de amendamente respinse
PL 514/2005 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
NO
2306. 22.05.2006 18:06 1419 Înființarea comisiei speciale de anchetă parlamentară privind cercetarea împrejurărilor prin care au ajuns în consumul populației pui contaminați cu virusul Gripei aviare, tulpina înalt patogenă H5N1 YES
2307. 17.05.2006 17:14 1410 Amendamentul de la pct.30
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NO
2308. 17.05.2006 17:12 1409 Amendamentul de la pct. 14 din raport
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NO
2309. 17.05.2006 17:09 1408 Pct. 2 din raport
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
YES
2310. 17.05.2006 16:32 1406 Stabilire timpi dezbatere
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NO
2311. 17.05.2006 16:32 1407 Stabilire timpi dezbatere
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
YES
2312. 16.05.2006 12:42 1402 Vot final
PL 223/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
YES
2313. 16.05.2006 12:42 1401 Vot final
PL 189/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferențelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învățământul de stat
YES
2314. 16.05.2006 12:41 1399 Vot final
PL 232/2006 prvind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
NO
2315. 16.05.2006 12:41 1400 Vot final
PL 240/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitațile rurale aflate în zonele montane
YES
2316. 16.05.2006 12:40 1397 Vot final
PL 231/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005
YES
2317. 16.05.2006 12:40 1398 Vot final
PL 233/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România a unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
NO
2318. 16.05.2006 12:39 1394 Vot final
PL 537/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
YES
2319. 16.05.2006 12:39 1395 Vot final
PL 140/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
YES
2320. 16.05.2006 12:39 1396 Vot final
PL 194/2006 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Didn't vote
2321. 16.05.2006 12:38 1392 Vot final
PL 250/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
YES
2322. 16.05.2006 12:38 1393 Vot final
PL 515/2005 privind serviciul de iluminat public
YES
2323. 16.05.2006 12:37 1391 Vot final
PL 305/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
YES
2324. 16.05.2006 12:37 1390 Vot final
PL 226/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
YES
2325. 16.05.2006 12:37 1389 Vot final
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NO
2326. 16.05.2006 12:36 1387 Vot final
PL 401/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Țărilor de Jos privind acordarea de privilegii și imunități ofițerilor de legătură români la Oficiul European de Poliție, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006
YES
2327. 15.05.2006 17:49 1363 Titlul legii
PL 304/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
NO
2328. 15.05.2006 17:47 1362 Stabilire timpi dezbatere
PL 304/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
NO
2329. 15.05.2006 17:08 1361 Constituirea unei comisii de anchetă a Camerei Deputaților YES
2330. 15.05.2006 17:06 1360 Modificare ordine de zi YES
2331. 09.05.2006 12:25 1355 Vot final
Respingere PL 103/2006 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
NO
2332. 09.05.2006 12:25 1354 Vot final
Respingere PL 216/2006 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind funcția publică
YES
2333. 09.05.2006 12:24 1353 Vot final
Respingere PL 580/2005 privind completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale
YES
2334. 09.05.2006 12:23 1352 Vot final
Respingere PL 198/2006 pentru modificarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice
YES
2335. 09.05.2006 12:23 1351 Vot final
PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
YES
2336. 09.05.2006 12:22 1350 Vot final
Adoptare PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2337. 09.05.2006 12:20 1349 Vot final
Adoptare PL 177/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
YES
2338. 09.05.2006 12:20 1348 Vot final
PL 251/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
YES
2339. 09.05.2006 12:19 1347 Vot final
PL 235/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor
YES
2340. 09.05.2006 12:18 1346 Vot final
PL 86/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Național "George Enescu" din București în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
YES
2341. 09.05.2006 12:17 1344 Vot final
PL 227/2006 privind înființarea comunei Poieni-Solca, județul Suceava, prin reorganizarea orașului Solca
YES
2342. 09.05.2006 12:17 1345 Vot final
Adoptare PL 298/2006 pentru completarea art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare
YES
2343. 09.05.2006 12:16 1343 Vot final
Respingere PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NO
2344. 09.05.2006 12:15 1342 Vot final
PL 215/2006 pentru declararea comunei Stoina oraș
YES
2345. 09.05.2006 11:53 1341 Raportul de respingere
PL 198/2006 pentru modificarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice
YES
2346. 09.05.2006 11:51 1339 Pct. 2
PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
YES
2347. 09.05.2006 11:51 1340 Anexa
PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
YES
2348. 09.05.2006 11:51 1338 Pct. 1
PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
NO
2349. 09.05.2006 11:50 1337
PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
YES
2350. 09.05.2006 11:34 1336 Anexa
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2351. 09.05.2006 11:33 1334 Art.37
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2352. 09.05.2006 11:33 1335 Art.38
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2353. 09.05.2006 11:32 1332 Art.35
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2354. 09.05.2006 11:32 1331 Art.34
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2355. 09.05.2006 11:32 1333 Art.36
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2356. 09.05.2006 11:31 1330 Art.33
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2357. 09.05.2006 11:30 1328 Art.31
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2358. 09.05.2006 11:30 1329 Art.32
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2359. 09.05.2006 11:29 1326 Art.29
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2360. 09.05.2006 11:29 1325 Art.28
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2361. 09.05.2006 11:28 1322 Art.25
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2362. 09.05.2006 11:28 1323 Art.26
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2363. 09.05.2006 11:28 1324 Art.27
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2364. 09.05.2006 11:27 1320 Art.23
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2365. 09.05.2006 11:27 1321 Art.24
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2366. 09.05.2006 11:26 1319 Art.22
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
2367. 09.05.2006 11:26 1318 Art.21
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
Didn't vote
2368. 08.05.2006 17:17 1278 Retrimitere la comisie
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NO
2369. 03.05.2006 12:18 1276 Vot final
PL 221/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
YES
2370. 03.05.2006 12:18 1275 Vot final
PL 192/2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studențești private
NO
2371. 03.05.2006 12:17 1274 Vot final
PL 689/2005 privind trecerea Ansamblului Folcloric Rapsodia Călimanilor din Municipiul Toplița, județul Harghita, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
YES
2372. 03.05.2006 12:17 1273 Vot final
PL 120/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
YES
2373. 03.05.2006 12:16 1271 Vot final
PL 206/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
YES
2374. 03.05.2006 12:16 1272 Vot final
PL 228/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
YES
2375. 03.05.2006 12:15 1269 Vot final
Adoptare PL 203/2006 privind modificarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995, Legea învățământului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
YES
2376. 03.05.2006 12:15 1270 Vot final
Respingere PL 205/2006 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
YES
2377. 03.05.2006 12:14 1268 Vot final
PL 183/2006 pentru modificarea articolelor 167(5) și 176 (1) ale Legii învățământului nr.84/1995 modificat și completat prin Legea nr.354/2004
YES
2378. 26.04.2006 12:54 1260 Vot final
Respingere PL 186/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
YES
2379. 26.04.2006 12:53 1259 Vot final
Respingere PL 176/2006 privind înălțarea unor biserici ortodoxe pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
NO
2380. 26.04.2006 12:52 1258 Vot final
Respingere PL 156/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune și a Hotărârii Guvernului nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de Televiziune
NO
2381. 26.04.2006 12:52 1257 Vot final
Respingere PL 151/2006 pentru completarea art.43 din Legea nr.58/1998 Legea bancară, modificată și completată prin Legea nr.485/2003
YES
2382. 26.04.2006 12:51 1256 Vot final
Respingere PL 104/2006 privind amplasarea unor monumente ale Poetului Național MIHAI EMINESCU
YES
2383. 26.04.2006 12:51 1255 Vot final
Respingere PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
NO
2384. 26.04.2006 12:50 1254 Vot final
Respingere PL 673/2005 pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat
YES
2385. 26.04.2006 12:50 1253 Vot final
Respingere PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
NO
2386. 26.04.2006 12:48 1252 Vot final
Respingere PL 177/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
NO
2387. 26.04.2006 12:47 1250 Vot final
Respingere PL 154/2006 pentru completarea art.6 din Legea nr.203/1999 privind permisele de muncă
YES
2388. 26.04.2006 12:46 1249 Vot final
Respingere PL 153/2006 pentru completarea Legii nr.705/2001, privind sistemul național de asistență socială
YES
2389. 26.04.2006 12:46 1248 Vot final
Adoptare PL 271/2005 pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
YES
2390. 26.04.2006 12:45 1247 Vot final
Adoptare PL 273/2005 pentru modificarea art.40 din Legea nr.26/1996 - Codul Silvic
NO
2391. 26.04.2006 12:44 1244 Vot final
Adoptare PL 211/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
YES
2392. 26.04.2006 12:44 1246 Vot final
Adoptare PL 213/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
YES
2393. 26.04.2006 12:44 1245 Vot final
Adoptare PL 188/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr.313/2004
YES
2394. 26.04.2006 12:43 1243 Vot final
Adoptare PL 187/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale
YES
2395. 26.04.2006 12:43 1242 Vot final
Adoptare PL 190/2006 privind unele măsuri de protecție socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foștii proprietari
YES
2396. 26.04.2006 12:42 1241 Vot final
Adoptare PL 53/2006 privind pensiile facultative
YES
2397. 26.04.2006 12:42 1240 Vot final
Respingere PL 204/2006 privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
2398. 26.04.2006 12:42 1239 Vot final
Adoptare PL 182/2006 pentru înființarea comunei Bărbulești, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Armășești
YES
2399. 26.04.2006 12:41 1238 Vot final
Respingere PL 181/2006 privind modificarea Legii 215/2001 a Administrației Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare
YES
2400. 26.04.2006 12:41 1237 Vot final
Adoptare PL 160/2006 de modificarea și completarea a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 february 2020, 23:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro