Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Nechita Aurel

2755 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
2701. 28.02.2006 11:45 414 Vot final
PL 665/2005 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
YES
2702. 28.02.2006 11:44 413 Vot final
PL 426/2005 privind completarea Legii locuinței nr.114/1996
YES
2703. 28.02.2006 11:43 412 Vot final
PL 477/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
YES
2704. 28.02.2006 11:02 411 Retrimitere la comisie
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
NO
2705. 28.02.2006 11:01 410 Prelungire termen constituțional pentru dezbatere și vot final la 60 zile ca lege de complexitate deosebita
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
YES
2706. 23.02.2006 11:08 400 Amendament susținut de către doamna deputat Aura Vasile
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
YES
2707. 23.02.2006 11:06 399 Raportul comisiei
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
NO
2708. 14.02.2006 12:52 390 Vot final
Adoptare PL 463/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
2709. 14.02.2006 12:50 388 Vot final
PL 585/2005 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
YES
2710. 14.02.2006 12:49 387 Vot final
Adoptare PL 588/2005 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
YES
2711. 14.02.2006 12:48 385 Vot final
Adoptare PL 620/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
NO
2712. 14.02.2006 12:46 383 Vot final
Adoptare PL 411/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
2713. 14.02.2006 12:45 382 Vot final
Adoptare PL 490/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
2714. 14.02.2006 12:44 380 Vot final
Adoptare PL 4/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003
YES
2715. 14.02.2006 12:43 379 Vot final
Adoptare PL 7/2006 pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind inventarierea Înțelegerilor bilaterale încheiate între România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la București la 8 noiembrie 2005
YES
2716. 14.02.2006 12:39 377 Vot final
Adoptare PL 2/2006 pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003
YES
2717. 14.02.2006 12:34 374 Vot final
Adoptare PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
YES
2718. 14.02.2006 12:08 373 Retrimitere la comisie
PL 588/2005 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
NO
2719. 14.02.2006 11:05 369 Stabilire timpi dezbatere
PL 2/2006 pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003
YES
2720. 14.02.2006 10:59 368 Stabilire timpi dezbatere
PL 663/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
YES
2721. 13.02.2006 17:56 364 art. I
PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
YES
2722. 13.02.2006 17:54 363 Retrimitere la comisie
PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
NO
2723. 13.02.2006 17:41 362 Retrimitere la comisie
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
2724. 13.02.2006 17:22 361 Retrimitere la comisie
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NO
2725. 13.02.2006 17:16 360 Vot final
PL 645/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
YES
2726. 13.02.2006 17:15 359 Eliminare pct. 3 art. III
PL 645/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
YES
2727. 13.02.2006 17:10 358 Vot final
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
YES
2728. 13.02.2006 17:01 357 Stabilire timpi dezbatere
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
YES
2729. 13.02.2006 16:56 356 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților YES
2730. 13.02.2006 16:55 355 Art. 223 alin. (2) - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților YES
2731. 13.02.2006 16:54 354 Art.31 alin.(1) lit.p) - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților YES
2732. 13.02.2006 16:47 353 Retrimitere la comisie
PL 623/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
YES
2733. 09.02.2006 11:08 344 Vot final
PL 602/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenței aviare
NO
2734. 09.02.2006 10:23 341 Stabilire timpi dezbatere
PL 601/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
NO
2735. 07.02.2006 12:44 333 Vot final
PL 579/2005 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
YES
2736. 07.02.2006 12:43 332 Vot final
Adoptare PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NO
2737. 07.02.2006 12:41 331 Vot final
PL 479/2005 privind securitizarea creanțelor
YES
2738. 07.02.2006 12:40 330 Vot final
PL 595/2005 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
YES
2739. 07.02.2006 11:45 329 Articolul unic
PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NO
2740. 07.02.2006 11:44 328 Titlul legii
PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NO
2741. 07.02.2006 11:17 327 Retrimitere la comisie
PL 336/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vînzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
YES
2742. 07.02.2006 10:49 326 art. 3, pct. 8
PL 479/2005 privind securitizarea creanțelor
YES
2743. 07.02.2006 10:48 325 Art. 3 pct. 3
PL 479/2005 privind securitizarea creanțelor
YES
2744. 07.02.2006 10:47 324 Art. 1
PL 479/2005 privind securitizarea creanțelor
YES
2745. 06.02.2006 18:01 351 YES
2746. 06.02.2006 17:42 323 Vot final
PL 489/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
Didn't vote
2747. 06.02.2006 17:31 322 Retrimitere la comisie
PL 534/2005 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art.12 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
YES
2748. 06.02.2006 17:22 320 Vot final
PL 640/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina privind redmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 10 octombrie 2005
YES
2749. 06.02.2006 17:17 319 Vot final
PL 618/2005 pentru acceptarea Amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
YES
2750. 06.02.2006 17:04 317 Stabilire timpi dezbatere
PL 595/2005 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
YES
2751. 06.02.2006 16:59 316 Vot final
PL 621/2005 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
YES
2752. 06.02.2006 16:56 315 Stabilire timpi dezbatere
PL 621/2005 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
YES
2753. 06.02.2006 16:47 313 Amânare dezbateri - Proiectul de Hotărâre privind atribuirea unor spații din Palatul Parlamentului în folosința gratuită a Clubului Parlamentarilor Români YES
2754. 06.02.2006 16:44 312 Prezență YES
2755. 06.02.2006 16:36 311 Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 10 april 2020, 11:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro