Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Szekely Levente Csaba în legislatura 2004-2008?

2842 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2001. 27.06.2006 12:45 1685 Vot final
PL 314/2006 pentru modificarea și completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
DA
2002. 27.06.2006 12:44 1719 Vot final
PL 122/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
DA
2003. 27.06.2006 12:44 1684 Vot final
PL 334/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole
NU
2004. 27.06.2006 12:44 1683 Vot final
PL 255/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
DA
2005. 27.06.2006 12:43 1682 Vot final
PL 15/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
DA
2006. 27.06.2006 12:43 1737 Vot final
PL 507/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
2007. 27.06.2006 12:42 1681 Vot final
PL 499/2006 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
DA
2008. 27.06.2006 12:42 1680 Vot final
PL 469/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art.167¹ din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
2009. 27.06.2006 12:41 1727 Vot final
PL 506/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art.1 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
DA
2010. 27.06.2006 12:41 1679 Vot final
PL 333/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
DA
2011. 27.06.2006 12:40 1678 Vot final
PL 508/2006 privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice
DA
2012. 27.06.2006 12:40 1676 Vot final
PL 501/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
DA
2013. 27.06.2006 12:40 1677 Vot final
PL 423/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
DA
2014. 27.06.2006 12:19 1674 Retrimitere la comisie
PL 353/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
2015. 27.06.2006 12:05 1673 Retrimitere la comisie
PL 320/2006 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
DA
2016. 27.06.2006 11:57 1671 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2017. 27.06.2006 11:57 1672 Pct.6 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2018. 27.06.2006 11:57 1729 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2019. 27.06.2006 11:56 1669 Pct.3 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2020. 27.06.2006 11:51 1668 Retrimitere la comisie
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2021. 27.06.2006 11:27 1666 Pct.69 - Amendamente respinse
PL 455/2005 serviciului public de alimentare cu energie termică
DA
2022. 27.06.2006 11:03 1665 Pct.2
PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
DA
2023. 27.06.2006 10:59 1664 Pct.2 - Amendamente respinse
PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
NU
2024. 27.06.2006 10:50 1663 Retrimitere la comisie
PL 476/2006 pentru completarea art.129 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
2025. 20.06.2006 11:55 1657 Amendamentul de modificare a pragului de îndatorare la 40%
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
NU
2026. 15.06.2006 12:21 1623 pct. 88
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2027. 15.06.2006 12:20 1622 Propunere
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2028. 15.06.2006 12:19 1621 Pct. 88
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2029. 15.06.2006 12:09 1620 Amendament respins - amendamente respinse art.59
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2030. 15.06.2006 11:58 1619 Pct. 60
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2031. 15.06.2006 11:58 1618 Amendament - amendamente respinse art.50 alin.2
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2032. 15.06.2006 11:50 1617 Pct.55
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2033. 15.06.2006 11:49 1616 Amendament - Amendamente respinse art. 46 alin. 2 lit.a)
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2034. 15.06.2006 11:19 1615 Pct. 53 din raport
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2035. 15.06.2006 11:18 1614 Amendament - amendamente respinse
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2036. 15.06.2006 10:52 1613 Pct. 7
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2037. 15.06.2006 10:44 1612 Propunere repetare vot anterior
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2038. 15.06.2006 10:39 1611 Pct. 7 din raport - Amendamente respinse
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2039. 15.06.2006 10:33 1610 Retrimitere la comisie
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2040. 13.06.2006 12:48 1607 Vot final
PL 407/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
DA
2041. 13.06.2006 12:48 1606 Vot final
PL 219/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
DA
2042. 13.06.2006 12:47 1605 Vot final
PL 406/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
DA
2043. 13.06.2006 12:43 1604 Vot final
Respingere PL 210/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
DA
2044. 13.06.2006 12:42 1603 Vot final
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
DA
2045. 13.06.2006 12:41 1601 Vot final
PL 533/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
2046. 13.06.2006 12:41 1602 Vot final
PL 426/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
DA
2047. 13.06.2006 12:38 1625 Vot final
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2048. 13.06.2006 12:37 1599 Vot final
PL 420/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național-Secțiunea I-Rețele de transport
NU
2049. 13.06.2006 12:37 1600 Vot final
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2050. 13.06.2006 12:17 1598 Retrimitere la comisie
PL 210/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
DA
2051. 13.06.2006 12:00 1597 Pct. 10 din raport
PL 218/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
DA
2052. 13.06.2006 11:28 1596 Retrimitere la comisie
PL 218/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
NU
2053. 13.06.2006 10:36 1592 Pct. 41 din raport
PL 533/2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315, 0 tone apă grea, necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă
DA
2054. 12.06.2006 17:59 1588 Pct. 17
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2055. 12.06.2006 17:59 1589 Pct. 18
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2056. 12.06.2006 17:58 1587 Pct. 15
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2057. 12.06.2006 17:51 1582 Retrimitere la comisie
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
NU
2058. 12.06.2006 17:35 1581 Vot final
PL 513/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005
DA
2059. 12.06.2006 17:32 1580 Vot final
PL 517/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Ungară în domeniul securitații sociale, semnat la București la 20 octombrie 2005
DA
2060. 12.06.2006 17:28 1579 Vot final
PL 516/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la București la 28 octombrie 2005
DA
2061. 12.06.2006 17:23 1578 Vot final
PL 515/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002
DA
2062. 12.06.2006 17:19 1577 Vot final
PL 475/2006 privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 și a Protocolului de Amendare a Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
DA
2063. 12.06.2006 17:12 1576 Vot final
PL 495/2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
DA
2064. 12.06.2006 17:11 1575 amendament la articolul unic
PL 495/2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
DA
2065. 12.06.2006 17:07 1574 Vot final
PL 487/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică și tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
DA
2066. 12.06.2006 17:01 1573 Vot final
PL 486/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
DA
2067. 12.06.2006 16:57 1572 art. 6, amendamentul 8
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2068. 12.06.2006 16:56 1571 art. 5, amendamentul 7
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2069. 12.06.2006 16:55 1570 Art. 5, amendamentul 6
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2070. 12.06.2006 16:54 1568 art. 3, amendamentul 4
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2071. 12.06.2006 16:54 1569 art. 4, amendamentul 5
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2072. 12.06.2006 16:53 1567 art. 2, alin. 1, amendamentul 3
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2073. 12.06.2006 16:52 1566 art. 1, amendamentul 2
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2074. 12.06.2006 16:52 1565 Titlul legii - în formularea comisiei
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2075. 06.06.2006 13:08 1554 Vot final
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
DA
2076. 06.06.2006 13:07 1553 Vot final
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2077. 06.06.2006 13:07 1552 Vot final
PL 132/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
DA
2078. 06.06.2006 13:06 1551 Vot final
PL 249/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art.23 din Ordonanța Guvernului nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
DA
2079. 06.06.2006 13:06 1550 Vot final
PL 425/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
DA
2080. 06.06.2006 13:06 1549 Vot final
PL 605/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
DA
2081. 06.06.2006 13:05 1548 Vot final
PL 237/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise
DA
2082. 06.06.2006 13:05 1547 Vot final
PL 448/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NU
2083. 06.06.2006 13:04 1546 Vot final
PL 303/2006 pentru completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
2084. 06.06.2006 13:03 1545 Vot final
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
DA
2085. 06.06.2006 13:02 1544 Vot final
PL 451/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat și garantate de stat, precum și a fondurilor structurale și a finanțării naționale aferente, pentru lucrările de infrastructură
DA
2086. 06.06.2006 13:02 1543 Vot final
PL 485/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
DA
2087. 06.06.2006 13:02 1542 Vot final
PL 492/2006 pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București la 29 decembrie 2005 și, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
DA
2088. 06.06.2006 13:01 1541 Vot final
PL 496/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo la 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de a doua Reuniuni a Părților, la Sofia la 27 februarie 2001
DA
2089. 06.06.2006 13:01 1540 Vot final
PL 497/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
DA
2090. 06.06.2006 13:00 1539 Vot final
PL 474/2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
DA
2091. 06.06.2006 12:59 1537 Vot final
PL 473/2006 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.) "Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
DA
2092. 06.06.2006 12:59 1536 Vot final
Respingere PL 414/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
DA
2093. 06.06.2006 12:59 1538 Vot final
PL 493/2006 pentru aderarea României la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
DA
2094. 06.06.2006 12:58 1535 Vot final
Respingere PL 371/2006 pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
2095. 06.06.2006 12:58 1557 Vot final
Respingere PL 351/2006 privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina
DA
2096. 06.06.2006 12:58 1558 Vot final
Respingere PL 352/2006 pentru completarea Legii nr.571/2004 privind Codul Fiscal
DA
2097. 06.06.2006 12:57 1533 Vot final
Respingere PL 326/2006 privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică
DA
2098. 06.06.2006 12:57 1534 Vot final
Respingere PL 349/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
2099. 06.06.2006 12:56 1532 Vot final
Respingere PL 325/2006 privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire
DA
2100. 06.06.2006 12:55 1530 Vot final
Respingere PL 89/2006 privind acordarea unui sprijin financiar pentru schiturile și chiliile românești din Sfântul Munte Athos
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 februarie 2020, 22:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro