Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Szekely Levente Csaba în legislatura 2004-2008?

2842 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2601. 14.03.2006 11:52 663 Vot final
Respingere PL 650/2005 privind modificarea O.G. 80/2001
DA
2602. 14.03.2006 11:50 661 Vot final
Respingere PL 570/2005 privind Programul de mansardări și supraetajări de locuințe
DA
2603. 14.03.2006 11:49 660 Vot final
Respingere PL 574/2005 privind construirea de parkinguri supraterane în municipii
DA
2604. 14.03.2006 11:48 659 Vot final
Respingere PL 573/2005 privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localități în vederea realizării investițiilor în infrastructură
DA
2605. 14.03.2006 11:47 658 Vot final
Respingere PL 544/2005 privind Programul național de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reședință de județ
DA
2606. 14.03.2006 11:46 657 Vot final
Respingere PL 576/2005 pentru încetarea finanțării de la bugetul statului a reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă
DA
2607. 14.03.2006 11:45 656 Vot final
Respingere PL 493/2005 privind modificarea OUG nr.23/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
DA
2608. 14.03.2006 11:44 655 Vot final
Respingere PL 465/2005 pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin OUG nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004
DA
2609. 14.03.2006 11:43 654 Vot final
Respingere PL 584/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
DA
2610. 14.03.2006 11:42 653 Vot final
Respingere PL 659/2005 pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele private
DA
2611. 14.03.2006 11:41 652 Vot final
Respingere PL 657/2005 privind uniformele școlare
DA
2612. 14.03.2006 11:40 651 Vot final
Respingere PL 679/2005 pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
DA
2613. 14.03.2006 11:39 650 Vot final
Respingere PL 649/2005 pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
DA
2614. 14.03.2006 11:38 649 Vot final
Respingere PL 652/2005 pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară
DA
2615. 14.03.2006 11:37 648 Vot final
Respingere PL 550/2005 pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 376 / 2004 privind bursele private
DA
2616. 14.03.2006 11:36 647 Vot final
Respingere PL 558/2005 privind Fondul Special al Drumurilor Publice
DA
2617. 14.03.2006 11:35 646 Vot final
Respingere PL 542/2005 pentru modificarea Legii gazelor nr.351/2004
DA
2618. 14.03.2006 11:34 645 Vot final
Respingere PL 541/2005 privind interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră pentru obținerea aurului și argintului la Roșia Montana
DA
2619. 14.03.2006 11:34 644 Vot final
Respingere PL 543/2005 pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
DA
2620. 14.03.2006 11:33 643 Vot final
Respingere PL 562/2005 pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale și județene prin contractarea unor credite externe
DA
2621. 14.03.2006 11:31 641 Vot final
Respingere PL 680/2005 pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
DA
2622. 14.03.2006 11:30 640 Vot final
Respingere PL 687/2005 privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar republicată
DA
2623. 14.03.2006 11:29 639 Vot final
Respingere PL 616/2005 privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005
DA
2624. 14.03.2006 11:28 638 Vot final
Respingere PL 578/2005 pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
DA
2625. 14.03.2006 11:27 637 Vot final
Respingere PL 577/2005 pentru extinderea rețelei piețelor de gros
DA
2626. 14.03.2006 11:26 636 Vot final
Respingere PL 272/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003
DA
2627. 14.03.2006 11:25 635 Vot final
Respingere PL 467/2005 privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
DA
2628. 14.03.2006 11:23 634 Vot final
Respingere PL 466/2005 privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată
DA
2629. 14.03.2006 11:22 633 Vot final
Respingere PL 271/2005 pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
DA
2630. 14.03.2006 11:21 632 Vot final
Respingere PL 275/2005 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
DA
2631. 14.03.2006 11:21 631 Vot final
Respingere PL 422/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
DA
2632. 14.03.2006 11:20 630 Vot final
Respingere PL 276/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural
DA
2633. 14.03.2006 11:18 629 Vot final
Respingere PL 260/2005 privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii
DA
2634. 14.03.2006 11:17 628 Vot final
Respingere PL 259/2005 privind susținerea familiilor tinere
DA
2635. 14.03.2006 11:17 627 Vot final
Respingere PL 261/2005 privind modificarea și completarea art.68 alin.4 din Legea nr.567 din 09.12.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1197 din 14.12.2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
DA
2636. 14.03.2006 11:15 626 Vot final
Respingere PL 248/2005 pentru modificarea Legii nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
DA
2637. 14.03.2006 11:15 625 Vot final
Respingere PL 587/2005 privind modificarea Legii nr.49/1999 și a Legii nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R.
DA
2638. 14.03.2006 11:14 624 Vot final
Respingere PL 586/2005 privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari
DA
2639. 14.03.2006 11:13 623 Vot final
Respingere PL 583/2005 privind salarizarea personalului din domeniul învățământului, cercetării, sănătății și funcționarilor publici
DA
2640. 14.03.2006 11:12 622 Vot final
Respingere PL 582/2005 privind protecția persoanelor vârstnice
DA
2641. 14.03.2006 11:11 621 Vot final
Respingere PL 464/2005 privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile
Abținere
2642. 14.03.2006 11:10 620 Vot final
Respingere PL 253/2002 privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România.
DA
2643. 14.03.2006 11:09 619 Vot final
Respingere PL 227/2005 privind instituirea pensiei minime pe economie
DA
2644. 14.03.2006 11:08 618 Vot final
Respingere PL 277/2005 privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto
DA
2645. 14.03.2006 11:07 617 Vot final
Respingere PL 274/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
DA
2646. 14.03.2006 11:06 616 Vot final
Respingere PL 637/2005 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
DA
2647. 14.03.2006 11:05 615 Vot final
Respingere PL 634/2005 privind elaborarea de către Guvern a fișei financiare pentru inițiativele legislative
DA
2648. 14.03.2006 11:04 614 Vot final
Respingere PL 648/2005 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet
DA
2649. 14.03.2006 11:03 613 Vot final
Respingere PL 564/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
DA
2650. 14.03.2006 11:02 612 Vot final
Respingere PL 589/2005 privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
2651. 14.03.2006 11:01 611 Vot final
Respingere PL 614/2005 privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte pravăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice
DA
2652. 14.03.2006 11:00 610 Vot final
Respingere PL 615/2005 privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
DA
2653. 14.03.2006 11:00 609 Vot final
Respingere PL 590/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
DA
2654. 14.03.2006 10:59 608 Vot final
Respingere PL 372/2005 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
DA
2655. 14.03.2006 10:58 607 Vot final
Respingere PL 560/2005 privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale
DA
2656. 14.03.2006 10:56 605 Vot final
Respingere PL 559/2005 privind eliminarea impozitului pe pensii
DA
2657. 14.03.2006 10:55 604 Vot final
Respingere PL 671/2005 pentru modificarea art.148 alin.1 lit.h) din Codul de procedură penală
DA
2658. 14.03.2006 10:53 603 Vot final
Respingere PL 647/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
DA
2659. 14.03.2006 10:51 600 Vot final
Respingere PL 566/2005 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
2660. 14.03.2006 10:50 599 Vot final
Respingere PL 567/2005 pentru modificarea Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
DA
2661. 13.03.2006 17:38 580 Art.38 alin.3 lit.c)
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
2662. 13.03.2006 17:37 579 Art.36 alin.2
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
2663. 13.03.2006 17:13 556 Art.11 alin.3
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Abținere
2664. 13.03.2006 17:12 555 Art.11 alin.2
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Abținere
2665. 13.03.2006 16:42 549 Art.6
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2666. 13.03.2006 16:40 548 Art.5
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2667. 13.03.2006 16:40 547 Art.4 alin.4
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2668. 13.03.2006 16:39 546 Art.4 alin.3
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2669. 13.03.2006 16:38 544 Art.4 alin.1
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2670. 13.03.2006 16:38 545 Art.4 alin.2
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2671. 13.03.2006 16:37 543 Art.3
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2672. 13.03.2006 16:36 542 Art.2
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2673. 13.03.2006 16:35 541 Art.1 alin.(1)
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2674. 13.03.2006 16:34 540 Titlul legii
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
NU
2675. 13.03.2006 16:29 539 Art.2
PL 664/2005 privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari
DA
2676. 13.03.2006 16:28 538 Art.1
PL 664/2005 privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari
DA
2677. 13.03.2006 16:27 537 Titlul legii
PL 664/2005 privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari
DA
2678. 13.03.2006 16:23 536 Modificare ordine de zi DA
2679. 09.03.2006 12:12 534 Retrimitere la comisie
PL 33/2006 pentru completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României și a Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului
DA
2680. 09.03.2006 11:59 533 Retrimitere la comisie
PL 630/2005 pentru modificarea și completarea Anexei 2, cap.A, pct.8 și 9 a Legii nr.107/1996 și a Ordonanței de urgență nr.107/2002
DA
2681. 09.03.2006 11:49 532 Retrimitere la comisie
PL 273/2005 pentru modificarea art.40 din Legea nr.26/1996 - Codul Silvic
DA
2682. 09.03.2006 11:46 531 Retrimitere la comisie
PL 673/2005 pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat
DA
2683. 09.03.2006 11:43 530 Retrimitere la comisie
PL 492/2005 privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
DA
2684. 09.03.2006 11:41 529 Retrimitere la comisie
PL 471/2005 pentru modificarea art.1 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
PL 468/2005 pentru modificarea art.1, 2, 3 și 4 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
DA
2685. 09.03.2006 11:15 526 Retrimitere la comisie
PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
DA
2686. 09.03.2006 11:09 525 Retrimitere la comisie
PL 545/2005 privind interzicerea accesului la demnități și funcții publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ"
NU
2687. 09.03.2006 10:40 524 Retrimitere la comisie
PL 448/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
NU
2688. 09.03.2006 10:18 521 Art.123 in formularea initiatorului
PL 23/2006 privind procedura insolvenței
NU
2689. 09.03.2006 10:17 520 Art.123 cu amendamentul comisiei
PL 23/2006 privind procedura insolvenței
DA
2690. 07.03.2006 14:11 513 Propunerea de VOT SECRET asupra cererii ministrului justiției privind încuviințarea percheziției la două imobile care aparțin domnului Adrian Năstase, deputat și președinte al Camerei Deputaților (Repetare vot) DA
2691. 07.03.2006 14:04 512 Propunerea de VOT SECRET asupra cererii ministrului justiției privind încuviințarea percheziției la două imobile care aparțin domnului Adrian Năstase, deputat și președinte al Camerei Deputaților DA
2692. 07.03.2006 10:47 510 Vot final
Adoptare PL 51/2006 Legea-cadru a descentralizării
DA
2693. 07.03.2006 10:46 509 Vot final
Adoptare PL 47/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind funcționarea Institutului Cultural Român la Budapesta și a Centrului Cultural al Republicii Ungare la București, semnat la București la 20 octombrie 2005
DA
2694. 07.03.2006 10:45 508 Vot final
Adoptare PL 77/2006 pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la București la 1 noiembrie 2005
DA
2695. 07.03.2006 10:44 507 Vot final
Adoptare PL 71/2006 pentru ratificarea Protocolului nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptat la Roma, la 4 noiembrie 2000
DA
2696. 07.03.2006 10:43 505 Vot final
Adoptare PL 556/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
DA
2697. 07.03.2006 10:43 506 Vot final
Adoptare PL 46/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002
DA
2698. 07.03.2006 10:42 504 Vot final
Adoptare PL 16/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2005 pentru modificarea art.22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și a art.33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
DA
2699. 07.03.2006 10:41 503 Vot final
Adoptare PL 555/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală
DA
2700. 07.03.2006 10:40 502 Vot final
Adoptare PL 48/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Latină, privind înființarea unui Birou al Uniunii Latine la București și privilegiile și imunitățile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la București la 14 octombrie 2005
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 24 februarie 2020, 1:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro