Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Manta Pantelimon în legislatura 2004-2008?

2974 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1101. 28.06.2007 13:13 3105 Vot final
PL 43/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
DA
1102. 28.06.2007 13:13 3104 Vot final
PL 230/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției
DA
1103. 28.06.2007 13:13 3106 Vot final
Adoptare PL 390/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
1104. 28.06.2007 13:12 3103 Vot final
PL 433/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991
DA
1105. 28.06.2007 13:12 3101 Vot final
Adoptare PL 267/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
DA
1106. 28.06.2007 13:12 3102 Vot final
Adoptare PL 283/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor
DA
1107. 28.06.2007 13:11 3100 Vot final
PL 473/2007 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001
DA
1108. 28.06.2007 13:11 3098 Vot final
Respingere PL 69/2007 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
DA
1109. 28.06.2007 13:11 3097 Vot final
Respingere PL 717/2006 privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi
DA
1110. 28.06.2007 13:11 3096 Vot final
Respingere PL 716/2006 privind transportul în regim de taxi
DA
1111. 28.06.2007 13:11 3099 Vot final
Respingere PL 293/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
DA
1112. 28.06.2007 13:10 3094 Vot final
PL 199/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
DA
1113. 28.06.2007 13:10 3093 Vot final
PL 506/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
1114. 28.06.2007 13:10 3095 Vot final
Respingere PL 712/2006 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
DA
1115. 28.06.2007 13:06 3092 Vot final
PL 475/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
1116. 28.06.2007 13:05 3091 Vot final
Respingere PL 345/2007 de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
DA
1117. 28.06.2007 12:47 3089 Prezență Nu a votat
1118. 28.06.2007 11:44 3088 Retrimitere la comisie
PL 931/2006 privind profesiile liberale
DA
1119. 28.06.2007 11:20 3087 Retrimitere la comisie
PL 78/2007 privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
NU
1120. 28.06.2007 11:08 3085 Articol unic
PL 158/2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NU
1121. 28.06.2007 11:08 3086 Ttlul legii
PL 158/2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NU
1122. 28.06.2007 11:01 3084 Retrimitere la comisie
PL 98/2007 privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie
PL 357/2007 privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale
DA
1123. 28.06.2007 10:56 3083 Retrimitere la comisie
PL 296/2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
NU
1124. 28.06.2007 10:54 3082 Retrimitere la comisie
PL 801/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetățenia română
NU
1125. 28.06.2007 10:28 3081 Retrimitere la comisie
PL 341/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
DA
1126. 26.06.2007 17:54 3073 Prezență Nu a votat
1127. 26.06.2007 17:27 3072 Prezență NU
1128. 26.06.2007 13:04 3069 Vot final
PL 312/2007 pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
DA
1129. 26.06.2007 13:04 3070 Vot final
PL 417/2007 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
DA
1130. 26.06.2007 13:03 3066 Vot final
PL 430/2007 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă
DA
1131. 26.06.2007 13:03 3068 Vot final
PL 423/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România
DA
1132. 26.06.2007 13:03 3067 Vot final
PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
DA
1133. 26.06.2007 13:02 3064 Vot final
PL 396/2007 privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în "Murfatlar"
DA
1134. 26.06.2007 13:02 3065 Vot final
PL 392/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
DA
1135. 26.06.2007 13:01 3062 Vot final
PL 168/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
DA
1136. 26.06.2007 13:01 3060 Vot final
PL 183/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000
Abținere
1137. 26.06.2007 13:01 3061 Vot final
PL 289/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
1138. 26.06.2007 13:01 3063 Vot final
PL 432/2007 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
DA
1139. 26.06.2007 13:00 3059 Vot final
PL 315/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
DA
1140. 26.06.2007 13:00 3058 Vot final
PL 332/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
NU
1141. 26.06.2007 12:59 3056 Vot final
PL 255/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
DA
1142. 26.06.2007 12:59 3057 Vot final
PL 232/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiillor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
DA
1143. 26.06.2007 12:58 3055 Vot final
PL 322/2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații
DA
1144. 26.06.2007 12:58 3054 Vot final
PL 367/2007 pentru modificarea Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
1145. 26.06.2007 12:58 3053 Vot final
PL 378/2007 pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
DA
1146. 26.06.2007 12:57 3052 Vot final
PL 273/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
DA
1147. 26.06.2007 12:56 3051 Vot final
PL 173/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
DA
1148. 26.06.2007 12:56 3050 Vot final
PL 387/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1149. 26.06.2007 12:55 3047 Vot final
PL 560/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
DA
1150. 26.06.2007 12:55 3048 Vot final
Respingere PL 627/2005 pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt și alte calamități naturale
DA
1151. 26.06.2007 12:55 3049 Vot final
Respingere PL 674/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României
DA
1152. 26.06.2007 12:54 3045 Vot final
PL 370/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult
DA
1153. 26.06.2007 12:54 3046 Vot final
PL 251/2007 pentru abrogarea Legii nr.355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național, a Legii nr.491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne și a Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
DA
1154. 26.06.2007 12:52 3044 Vot final
PL 321/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
DA
1155. 26.06.2007 12:49 3041 Vot final
PL 424/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
DA
1156. 26.06.2007 12:49 3043 Vot final
PL 971/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
DA
1157. 26.06.2007 12:49 3042 Vot final
PL 405/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
DA
1158. 26.06.2007 12:48 3039 Vot final
PL 318/2007 pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele companiei Naționale "ROMARM" S.A. aferente perioadei 1991-2003
DA
1159. 26.06.2007 12:48 3040 Vot final
PL 216/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
DA
1160. 26.06.2007 12:47 3038 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind Contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2006 DA
1161. 26.06.2007 12:44 3037 Vot final
PL 474/2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliul Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud - vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007
DA
1162. 26.06.2007 12:44 3036 Vot final
PL 472/2007 pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reailitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori"
DA
1163. 26.06.2007 12:06 3034 Retrimitere la comisie
PL 475/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NU
1164. 26.06.2007 11:44 3033 Pct.15 - textul propus de comisie pentru anexe
PL 289/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
1165. 26.06.2007 11:03 3030 Retrimitere la comisie
PL 345/2007 de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
PL 331/2007 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
1166. 25.06.2007 21:19 3026 DA
1167. 19.06.2007 13:02 3013 Propunere de invitare a miniștrilor la lucrări
PL 331/2007 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
1168. 18.06.2007 17:38 3009 Retrimitere la comisie
PL 906/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
DA
1169. 12.06.2007 13:05 3006 Vot final
PL 227/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
DA
1170. 12.06.2007 13:04 3005 Vot final
PL 960/2006 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" -S.A.
DA
1171. 12.06.2007 13:03 3004 Vot final
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1172. 12.06.2007 13:02 3003 Retrimitere la comisie
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1173. 12.06.2007 12:52 3002 Vot final
PL 386/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situației juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
DA
1174. 12.06.2007 12:50 3001 Vot final
Respingere PL 412/2007 pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
1175. 12.06.2007 12:50 3000 Vot final
Respingere PL 411/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
1176. 12.06.2007 12:49 2999 Vot final
PL 404/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
1177. 12.06.2007 12:49 2998 Vot final
PL 163/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială
DA
1178. 12.06.2007 12:48 2996 Vot final
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
NU
1179. 12.06.2007 12:48 2997 Vot final
PL 308/2007 pentru înființarea comunei Pesac, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Periam
Abținere
1180. 12.06.2007 12:46 2994 Vot final
PL 375/2007 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
1181. 12.06.2007 12:15 2992 Retrimitere la comisie
PL 320/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
DA
1182. 12.06.2007 12:05 2991 Retrimitere la comisie
PL 283/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor
PL 267/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
DA
1183. 12.06.2007 11:53 2990 Pct.10
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1184. 12.06.2007 11:52 2989 Pct.9
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1185. 12.06.2007 11:52 2988 Pct.8
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1186. 12.06.2007 11:52 2987 Pct.7
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1187. 12.06.2007 11:52 2986 Pct.6
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1188. 12.06.2007 11:51 2984 Pct.4
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1189. 12.06.2007 11:51 2985 Pct.5
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1190. 12.06.2007 11:51 2983 Pct.3
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1191. 12.06.2007 11:50 2981 Pct.1
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1192. 12.06.2007 11:50 2982 Pct.2
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NU
1193. 12.06.2007 11:13 2979 Pct.25
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
Abținere
1194. 12.06.2007 11:13 2980 Pct.26
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
Abținere
1195. 12.06.2007 11:13 2977 Pct.23
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
Abținere
1196. 12.06.2007 11:13 2978 Pct.24
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
Abținere
1197. 12.06.2007 11:12 2976 Pct.22
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
Abținere
1198. 12.06.2007 11:12 2974 Pct.20
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
Abținere
1199. 12.06.2007 11:12 2973 Pct.19
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
Abținere
1200. 12.06.2007 11:12 2975 Pct.21
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
Abținere

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 18 ianuarie 2021, 18:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro