Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Manta Pantelimon în legislatura 2004-2008?

2974 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1901. 17.10.2006 13:15 2009 Vot final
Respingere PL 637/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
DA
1902. 17.10.2006 13:14 2008 Vot final
Respingere PL 361/2006 privind autorizarea și activitatea traducătorilor jurați
DA
1903. 17.10.2006 13:14 2007 Vot final
Respingere PL 632/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69/31 ian.2002
DA
1904. 17.10.2006 13:13 2006 Vot final
Respingere PL 635/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilior cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
NU
1905. 17.10.2006 13:12 2005 Vot final
Respingere PL 638/2006 pentru completarea legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
1906. 17.10.2006 13:11 2021 Vot final
Respingere PL 197/1998 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugarești.
DA
1907. 17.10.2006 13:10 2004 Vot final
Respingere PL 626/2006 pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat
DA
1908. 17.10.2006 13:10 2003 Vot final
PL 124/2006 pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr.139/1995
DA
1909. 17.10.2006 13:09 2001 Vot final
Respingere PL 599/2006 pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
DA
1910. 17.10.2006 13:09 2002 Vot final
PL 684/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
DA
1911. 17.10.2006 13:08 2000 Vot final
Respingere PL 593/2006 pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
DA
1912. 17.10.2006 13:07 1999 Vot final
PL 591/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.126 /1995 privind regimul materiilor explozive
DA
1913. 17.10.2006 13:07 1998 Vot final
PL 691/2006 privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
NU
1914. 17.10.2006 13:06 1997 Vot final
PL 688/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
DA
1915. 17.10.2006 13:06 1996 Vot final
PL 720/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate transnaționale, a terorismului și a altor tipuri de infracțiuni, semnat la București la 10 iulie 2006
DA
1916. 17.10.2006 13:05 1995 Vot final
PL 705/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iulie 2006
DA
1917. 17.10.2006 13:04 1994 Vot final
PL 699/2006 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la imunitățile de jurisdicție ale Statelor și ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005
DA
1918. 17.10.2006 13:02 1993 Vot final
PL 683/2006 pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
NU
1919. 17.10.2006 13:01 1992 Vot final
PL 663/2006 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
DA
1920. 17.10.2006 13:00 1991 Vot final
Respingere PL 639/2006 privind înființarea comunei Suhurlui, județul Galați
DA
1921. 17.10.2006 12:59 1989 Vot final
PL 605/2006 privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
DA
1922. 17.10.2006 12:59 1990 Vot final
PL 665/2006 privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare
DA
1923. 17.10.2006 12:58 1988 Vot final
Respingere PL 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
DA
1924. 17.10.2006 12:56 1987 Vot final
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
DA
1925. 17.10.2006 12:56 1986 Vot final
Respingere PL 592/2006 pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
DA
1926. 17.10.2006 12:55 1985 Vot final
Respingere PL 548/2006 de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare
DA
1927. 17.10.2006 12:54 1984 Vot final
Respingere PL 624/2006 cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populației cu venituri reduse în vederea susținerii unei părți din cheluielile necesare pentru achiziționarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic
DA
1928. 17.10.2006 12:53 1982 Vot final
Respingere PL 636/2006 pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
1929. 17.10.2006 12:53 1983 Vot final
Respingere PL 634/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice
DA
1930. 17.10.2006 12:52 1981 Vot final
Respingere PL 393/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor politice
DA
1931. 17.10.2006 12:51 1979 Vot final
Respingere PL 566/2006 privind promovarea surselor regenerabile și neconvenționale de energie termică
DA
1932. 17.10.2006 12:51 1980 Vot final
Respingere PL 632/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
DA
1933. 17.10.2006 12:50 1977 Vot final
Respingere PL 537/2006 pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
DA
1934. 17.10.2006 12:50 1978 Vot final
Respingere PL 546/2006 pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
DA
1935. 17.10.2006 12:49 1976 Vot final
Respingere PL 323/2006 privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005
DA
1936. 17.10.2006 12:48 1975 Vot final
Respingere PL 569/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1937. 17.10.2006 12:48 2020 Vot final
Respingere PL 615/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal
DA
1938. 17.10.2006 12:47 1974 Vot final
Respingere PL 614/2006 pentru completarea art.258 și modificarea art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1939. 17.10.2006 12:47 1973 Vot final
Respingere PL 613/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1940. 17.10.2006 12:46 1972 Vot final
Respingere PL 612/2006 privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
DA
1941. 17.10.2006 12:45 1971 Vot final
Respingere PL 609/2006 pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
DA
1942. 17.10.2006 12:45 1970 Vot final
Respingere PL 608/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
DA
1943. 17.10.2006 12:44 1969 Vot final
Respingere PL 607/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
DA
1944. 17.10.2006 12:43 1968 Vot final
Respingere PL 545/2006 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
DA
1945. 17.10.2006 12:43 1967 Vot final
PL 435/2006 privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare
DA
1946. 17.10.2006 12:42 1966 Vot final
PL 416/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
NU
1947. 17.10.2006 12:41 1965 Vot final
PL 343/2006 privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari
DA
1948. 16.10.2006 17:17 1960 Art.15 alin.4
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
DA
1949. 16.10.2006 17:14 1959 Pct.18
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
DA
1950. 16.10.2006 17:09 1958 Alin.9
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
DA
1951. 16.10.2006 17:07 1957 Art.13 alin.3
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
DA
1952. 09.10.2006 18:31 1915 Retrimitere la comisie
PL 353/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
1953. 09.10.2006 18:22 1914 Retrimitere la comisie
PL 565/2006 pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998
NU
1954. 09.10.2006 17:55 1913 Retrimitere la comisie
PL 230/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
DA
1955. 09.10.2006 17:50 1912
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1956. 09.10.2006 17:49 1911
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1957. 09.10.2006 17:45 1910
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1958. 09.10.2006 17:44 1909
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1959. 09.10.2006 17:43 1908
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1960. 09.10.2006 17:42 1907
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1961. 09.10.2006 17:41 1906
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1962. 09.10.2006 17:40 1905
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1963. 09.10.2006 17:39 1904
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1964. 09.10.2006 17:38 1903
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1965. 09.10.2006 17:37 1902
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1966. 09.10.2006 17:35 1901
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1967. 09.10.2006 17:33 1900
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1968. 09.10.2006 17:32 1899
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
NU
1969. 09.10.2006 17:28 1898
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1970. 09.10.2006 17:27 1897
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1971. 09.10.2006 17:26 1896
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1972. 09.10.2006 17:24 1895
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1973. 09.10.2006 17:23 1894
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1974. 09.10.2006 17:22 1893
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1975. 09.10.2006 17:20 1892
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1976. 09.10.2006 17:19 1891
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1977. 09.10.2006 17:18 1890
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1978. 09.10.2006 17:15 1888
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1979. 09.10.2006 16:49 1887 Art. II
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
DA
1980. 09.10.2006 16:48 1886 Art.I
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
DA
1981. 19.09.2006 12:45 1844 Vot final
PL 94/2006 pentru modificarea art.17 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
DA
1982. 19.09.2006 12:44 1843 Vot final
PL 529/2006 privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
DA
1983. 19.09.2006 12:44 1842 Vot final
PL 567/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentu autoritățile administrației publice și instituțiile publice
DA
1984. 19.09.2006 12:43 1861 Vot final
PL 480/2006 privind facilitarea listării societăților comerciale pe piața de capital
DA
1985. 19.09.2006 12:43 1840 Vot final
PL 92/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2005 pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
DA
1986. 19.09.2006 12:43 1841 Vot final
PL 584/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
DA
1987. 19.09.2006 12:42 1839 Vot final
PL 582/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
DA
1988. 19.09.2006 12:42 1860 Vot final
PL 583/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligației de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziție încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor prin Societatea Comercială COMICEX- S.A.
DA
1989. 19.09.2006 12:41 1838 Vot final
Respingere PL 640/2006 de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului
DA
1990. 19.09.2006 12:40 1859 Vot final
PL 623/2006 pentru înființarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, județul Giurgiu
DA
1991. 19.09.2006 12:40 1837 Vot final
Respingere PL 594/2006 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
DA
1992. 19.09.2006 12:39 1836 Vot final
Respingere PL 552/2006 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
1993. 19.09.2006 12:39 1835 Vot final
PL 551/2006 pentru modificarea alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
1994. 19.09.2006 12:38 1833 Vot final
PL 617/2006 pentru ratificarea Acordului între Părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
DA
1995. 19.09.2006 12:38 1858 Vot final
PL 575/2006 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
DA
1996. 19.09.2006 12:38 1834 Vot final
PL 618/2006 pentru ratificarea Convenției între România și Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalității, semnată la Madrid la 30 martie 2006
DA
1997. 19.09.2006 12:37 1855 Vot final
PL 595/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2006 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la București la 29 mai 2006
DA
1998. 19.09.2006 12:37 1856 Vot final
PL 622/2006 pentru ratificarea Acordului sub formă de Schimb de Scrisori între România și Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferențiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
DA
1999. 19.09.2006 12:37 1832 Vot final
PL 597/2006 privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice
DA
2000. 19.09.2006 12:36 1831 Vot final
PL 519/2006 privind practica elevilor și studenților
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 3 martie 2021, 19:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro