Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Manta Pantelimon în legislatura 2004-2008?

2974 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2101. 27.06.2006 12:50 1738 Vot final
PL 174/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NU
2102. 27.06.2006 12:49 1692 Vot final
PL 408/2006 pentru completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
2103. 27.06.2006 12:49 1722 Vot final
PL 103/2006 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
DA
2104. 27.06.2006 12:49 1693 Vot final
PL 337/2006 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
NU
2105. 27.06.2006 12:48 1721 Vot final
PL 322/2006 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991
DA
2106. 27.06.2006 12:48 1691 Vot final
PL 311/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
DA
2107. 27.06.2006 12:47 1690 Vot final
PL 309/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
DA
2108. 27.06.2006 12:47 1689 Vot final
PL 336/2006 pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art. 21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
DA
2109. 27.06.2006 12:46 1688 Vot final
PL 242/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
DA
2110. 27.06.2006 12:46 1687 Vot final
PL 448/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
DA
2111. 27.06.2006 12:45 1720 Vot final
PL 179/2006 privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în științe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic)
NU
2112. 27.06.2006 12:45 1686 Vot final
PL 234/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport
DA
2113. 27.06.2006 12:45 1685 Vot final
PL 314/2006 pentru modificarea și completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
DA
2114. 27.06.2006 12:44 1719 Vot final
PL 122/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
DA
2115. 27.06.2006 12:44 1684 Vot final
PL 334/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole
Nu a votat
2116. 27.06.2006 12:44 1683 Vot final
PL 255/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
DA
2117. 27.06.2006 12:43 1737 Vot final
PL 507/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
2118. 27.06.2006 12:43 1682 Vot final
PL 15/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
DA
2119. 27.06.2006 12:42 1680 Vot final
PL 469/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art.167¹ din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
2120. 27.06.2006 12:42 1681 Vot final
PL 499/2006 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
DA
2121. 27.06.2006 12:41 1679 Vot final
PL 333/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
DA
2122. 27.06.2006 12:41 1727 Vot final
PL 506/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art.1 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
DA
2123. 27.06.2006 12:40 1678 Vot final
PL 508/2006 privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice
DA
2124. 27.06.2006 12:40 1676 Vot final
PL 501/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
DA
2125. 27.06.2006 12:40 1677 Vot final
PL 423/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
DA
2126. 27.06.2006 12:19 1674 Retrimitere la comisie
PL 353/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
2127. 27.06.2006 12:05 1673 Retrimitere la comisie
PL 320/2006 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
DA
2128. 27.06.2006 11:57 1729 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2129. 27.06.2006 11:57 1671 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2130. 27.06.2006 11:57 1672 Pct.6 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2131. 27.06.2006 11:56 1670 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2132. 27.06.2006 11:56 1669 Pct.3 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2133. 27.06.2006 11:51 1668 Retrimitere la comisie
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
NU
2134. 27.06.2006 11:33 1667 Pct.72 - Amendamente respinse
PL 455/2005 serviciului public de alimentare cu energie termică
DA
2135. 27.06.2006 11:27 1666 Pct.69 - Amendamente respinse
PL 455/2005 serviciului public de alimentare cu energie termică
DA
2136. 27.06.2006 11:03 1665 Pct.2
PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
NU
2137. 27.06.2006 10:59 1664 Pct.2 - Amendamente respinse
PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
NU
2138. 27.06.2006 10:50 1663 Retrimitere la comisie
PL 476/2006 pentru completarea art.129 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
2139. 20.06.2006 13:08 1658 Vot final
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
2140. 20.06.2006 13:07 1640 Vot final
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
2141. 20.06.2006 12:59 1639 Vot final
PL 449/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor
DA
2142. 20.06.2006 12:56 1638 Vot final
Respingere PL 421/2006 pentru completarea art.10 alin.1 lit.b din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
NU
2143. 20.06.2006 12:55 1637 Vot final
PL 260/2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
DA
2144. 20.06.2006 12:54 1656 Vot final
PL 258/2006 pentru modificarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
DA
2145. 20.06.2006 12:54 1655 Vot final
Respingere PL 313/2006 pentru modificarea anexei la Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată
DA
2146. 20.06.2006 12:54 1636 Vot final
PL 239/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
DA
2147. 20.06.2006 12:50 1635 Vot final
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2148. 20.06.2006 12:46 1634 Vot final
PL 169/2006 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
2149. 20.06.2006 12:27 1633 Retrimitere la comisie
PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
NU
2150. 20.06.2006 11:55 1657 Amendamentul de modificare a pragului de îndatorare la 40%
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
2151. 20.06.2006 11:54 1632 Amendamentul de ridicare a pragului de îndatorare la 30%
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
2152. 20.06.2006 11:46 1631 Art. 33 alin. 3 - Amendamente respinse
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
2153. 20.06.2006 11:44 1630 Pct. 40 - Amendamente respinse art. 32
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
2154. 20.06.2006 11:05 1629 Articol unic
PL 449/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor
DA
2155. 20.06.2006 11:05 1628 Titlul legii
PL 449/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor
DA
2156. 19.06.2006 17:09 1626 Raportul de respingere a proiectului de lege formulat de Comisia juridică, de disciplină și imunități
PL 449/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor
NU
2157. 15.06.2006 11:49 1616 Amendament - Amendamente respinse art. 46 alin. 2 lit.a)
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2158. 15.06.2006 11:19 1615 Pct. 53 din raport
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2159. 15.06.2006 11:18 1614 Amendament - amendamente respinse
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2160. 15.06.2006 10:44 1612 Propunere repetare vot anterior
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2161. 15.06.2006 10:39 1611 Pct. 7 din raport - Amendamente respinse
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2162. 13.06.2006 12:48 1607 Vot final
PL 407/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
DA
2163. 13.06.2006 12:48 1606 Vot final
PL 219/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
DA
2164. 13.06.2006 12:47 1605 Vot final
PL 406/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
DA
2165. 13.06.2006 12:43 1604 Vot final
Respingere PL 210/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
DA
2166. 13.06.2006 12:42 1603 Vot final
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
DA
2167. 13.06.2006 12:41 1601 Vot final
PL 533/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
2168. 13.06.2006 12:41 1602 Vot final
PL 426/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
DA
2169. 13.06.2006 12:38 1625 Vot final
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2170. 13.06.2006 12:37 1600 Vot final
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2171. 13.06.2006 12:37 1599 Vot final
PL 420/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național-Secțiunea I-Rețele de transport
DA
2172. 13.06.2006 11:28 1596 Retrimitere la comisie
PL 218/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
NU
2173. 13.06.2006 11:16 1595 Pct. 2 din raport - amendamente respinse
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
NU
2174. 13.06.2006 11:15 1594 Pct. 1 din raport - Amendamente respinse
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
NU
2175. 13.06.2006 10:58 1593 Pct. 5 din raport - Amendamente respinse - Art. 2
PL 426/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
DA
2176. 13.06.2006 10:36 1592 Pct. 41 din raport
PL 533/2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315, 0 tone apă grea, necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă
DA
2177. 12.06.2006 17:59 1588 Pct. 17
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2178. 12.06.2006 17:59 1589 Pct. 18
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2179. 12.06.2006 17:58 1587 Pct. 15
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2180. 12.06.2006 17:51 1582 Retrimitere la comisie
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
NU
2181. 12.06.2006 17:35 1581 Vot final
PL 513/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005
DA
2182. 12.06.2006 17:32 1580 Vot final
PL 517/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Ungară în domeniul securitații sociale, semnat la București la 20 octombrie 2005
DA
2183. 12.06.2006 17:28 1579 Vot final
PL 516/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la București la 28 octombrie 2005
DA
2184. 12.06.2006 17:23 1578 Vot final
PL 515/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002
DA
2185. 12.06.2006 17:19 1577 Vot final
PL 475/2006 privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 și a Protocolului de Amendare a Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
DA
2186. 12.06.2006 17:12 1576 Vot final
PL 495/2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
DA
2187. 12.06.2006 17:11 1575 amendament la articolul unic
PL 495/2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
DA
2188. 12.06.2006 17:07 1574 Vot final
PL 487/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică și tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
DA
2189. 12.06.2006 17:01 1573 Vot final
PL 486/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
DA
2190. 12.06.2006 16:57 1572 art. 6, amendamentul 8
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2191. 12.06.2006 16:56 1571 art. 5, amendamentul 7
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2192. 12.06.2006 16:55 1570 Art. 5, amendamentul 6
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2193. 12.06.2006 16:54 1569 art. 4, amendamentul 5
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2194. 12.06.2006 16:54 1568 art. 3, amendamentul 4
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2195. 12.06.2006 16:53 1567 art. 2, alin. 1, amendamentul 3
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2196. 12.06.2006 16:52 1566 art. 1, amendamentul 2
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2197. 06.06.2006 13:08 1554 Vot final
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
DA
2198. 06.06.2006 13:07 1552 Vot final
PL 132/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
DA
2199. 06.06.2006 13:07 1553 Vot final
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2200. 06.06.2006 13:06 1549 Vot final
PL 605/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 19 ianuarie 2021, 17:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro