Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Manta Pantelimon în legislatura 2004-2008?

2974 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2201. 06.06.2006 13:06 1550 Vot final
PL 425/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
DA
2202. 06.06.2006 13:06 1551 Vot final
PL 249/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art.23 din Ordonanța Guvernului nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
DA
2203. 06.06.2006 13:05 1547 Vot final
PL 448/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NU
2204. 06.06.2006 13:05 1548 Vot final
PL 237/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise
DA
2205. 06.06.2006 13:04 1546 Vot final
PL 303/2006 pentru completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
2206. 06.06.2006 13:03 1545 Vot final
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
DA
2207. 06.06.2006 13:02 1542 Vot final
PL 492/2006 pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București la 29 decembrie 2005 și, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
DA
2208. 06.06.2006 13:02 1543 Vot final
PL 485/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
DA
2209. 06.06.2006 13:02 1544 Vot final
PL 451/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat și garantate de stat, precum și a fondurilor structurale și a finanțării naționale aferente, pentru lucrările de infrastructură
DA
2210. 06.06.2006 13:01 1541 Vot final
PL 496/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo la 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de a doua Reuniuni a Părților, la Sofia la 27 februarie 2001
DA
2211. 06.06.2006 13:01 1540 Vot final
PL 497/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
DA
2212. 06.06.2006 13:00 1539 Vot final
PL 474/2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
DA
2213. 06.06.2006 12:59 1538 Vot final
PL 493/2006 pentru aderarea României la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
DA
2214. 06.06.2006 12:59 1536 Vot final
Respingere PL 414/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
DA
2215. 06.06.2006 12:59 1537 Vot final
PL 473/2006 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.) "Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
DA
2216. 06.06.2006 12:58 1535 Vot final
Respingere PL 371/2006 pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
2217. 06.06.2006 12:58 1557 Vot final
Respingere PL 351/2006 privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina
DA
2218. 06.06.2006 12:58 1558 Vot final
Respingere PL 352/2006 pentru completarea Legii nr.571/2004 privind Codul Fiscal
DA
2219. 06.06.2006 12:57 1534 Vot final
Respingere PL 349/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
2220. 06.06.2006 12:57 1533 Vot final
Respingere PL 326/2006 privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică
DA
2221. 06.06.2006 12:56 1532 Vot final
Respingere PL 325/2006 privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire
DA
2222. 06.06.2006 12:55 1531 Vot final
Respingere PL 284/2006 pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
DA
2223. 06.06.2006 12:55 1530 Vot final
Respingere PL 89/2006 privind acordarea unui sprijin financiar pentru schiturile și chiliile românești din Sfântul Munte Athos
DA
2224. 06.06.2006 12:55 1529 Vot final
Respingere PL 195/2006 pentru completarea art.1 din Legea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
DA
2225. 06.06.2006 12:55 1528 Vot final
Respingere PL 196/2006 pentru completarea art.1 din Legea nr. 9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv
DA
2226. 06.06.2006 12:54 1527 Vot final
Respingere PL 267/2006 privind controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcții publice
DA
2227. 06.06.2006 12:53 1526 Vot final
Respingere PL 321/2006 de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
DA
2228. 06.06.2006 12:53 1525 Vot final
Respingere PL 328/2006 pentru modificarea și completarea OUG 92/2005 privind reglementarea drepturilor salariale ale funcționarilor publici pentru anul 2005
DA
2229. 06.06.2006 12:53 1556 Vot final
Respingere PL 280/2006 pentru modificarea OUG nr.109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
DA
2230. 06.06.2006 12:52 1524 Vot final
Respingere PL 262/2006 pentru construirea de locuințe pentru sinistrați
DA
2231. 06.06.2006 12:52 1523 Vot final
Respingere PL 285/2006 privind stimularea construcției de locuințe
DA
2232. 06.06.2006 12:51 1522 Vot final
Respingere PL 324/2006 privind scutirea de impozit a terenurilor afectate de ploi și de inundații, pe durata neproductivității lor
DA
2233. 06.06.2006 12:50 1519 Vot final
Respingere PL 286/2006 pentru eradicarea sărăciei
DA
2234. 06.06.2006 12:50 1520 Vot final
Respingere PL 265/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005
DA
2235. 06.06.2006 12:50 1521 Vot final
Respingere PL 350/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
2236. 06.06.2006 12:49 1517 Vot final
Respingere PL 294/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
2237. 06.06.2006 12:49 1518 Vot final
Respingere PL 278/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
DA
2238. 06.06.2006 12:48 1516 Vot final
Respingere PL 291/2006 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
2239. 06.06.2006 12:48 1515 Vot final
Respingere PL 297/2006 pentru modificarea și completarea Legii sindicatelor nr.53/2003
DA
2240. 06.06.2006 12:47 1514 Vot final
Respingere PL 277/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
2241. 06.06.2006 12:46 1511 Vot final
Respingere PL 295/2006 pentru completarea Legii nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii
DA
2242. 06.06.2006 12:46 1513 Vot final
PL 276/2006 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
2243. 06.06.2006 12:45 1509 Vot final
Respingere PL 281/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002
DA
2244. 06.06.2006 12:45 1510 Vot final
Respingere PL 293/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției muncii
DA
2245. 06.06.2006 12:44 1507 Vot final
Respingere PL 263/2006 privind înființarea fondului național de întrajutorare rurală în caz de calamități naturale
DA
2246. 06.06.2006 12:43 1506 Vot final
Respingere PL 287/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
2247. 06.06.2006 12:43 1505 Vot final
Respingere PL 257/2006 pentru completarea art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
2248. 06.06.2006 12:42 1504 Vot final
Respingere PL 289/2006 pentru completarea articolului 286 din Codul penal
DA
2249. 06.06.2006 12:42 1503 Vot final
Respingere PL 241/2006 privind obligativitatea asigurării publicității textelor integrale ale contractelor care privesc bunuri aparținând domeniului public sau privat
DA
2250. 06.06.2006 12:42 1502 Vot final
Respingere PL 67/2006 "O BIBLIE pentru fiecare familie de români"
DA
2251. 06.06.2006 12:41 1501 Vot final
Respingere PL 66/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber- profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
DA
2252. 06.06.2006 12:41 1500 Vot final
Respingere PL 261/2006 privind construirea de cămine studențești
DA
2253. 06.06.2006 12:40 1498 Vot final
Respingere PL 272/2006 privind clasificarea informațiilor care vizează măsurile de protecție a tinerilor
DA
2254. 06.06.2006 12:40 1499 Vot final
Respingere PL 283/2006 privind modificarea și completarea Legii 82/1998 care aprobă OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
DA
2255. 06.06.2006 12:40 1559 Vot final
Respingere PL 264/2006 privind adoptarea codului de conduită și integritate politică a aleșilor locali
DA
2256. 06.06.2006 12:39 1496 Vot final
Respingere PL 243/2006 pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995
DA
2257. 06.06.2006 12:39 1497 Vot final
Respingere PL 292/2006 privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr erou al Armatei Române, celui mai tânăr veteran de război, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist
DA
2258. 06.06.2006 12:38 1495 Vot final
Respingere PL 254/2006 pentru completarea Legii 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
DA
2259. 06.06.2006 12:36 1494 Pct. 5 din raport
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
2260. 06.06.2006 12:36 1493 Pct. 4 din raport - Repetare vot.
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
2261. 06.06.2006 12:26 1492 Pct. 4 din raport - Amendamente admise
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
2262. 06.06.2006 12:00 1491 Pct. 1 din raport - Amendamente respinse - Art. 118
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
DA
2263. 06.06.2006 11:53 1490 Pct. 19 - Amendamente respinse
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2264. 06.06.2006 11:42 1489 Amendament
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2265. 06.06.2006 11:40 1488 Pct.11
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2266. 06.06.2006 11:31 1487 Pct.11
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2267. 06.06.2006 11:31 1486 Amendament
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2268. 06.06.2006 11:09 1484 Pct. 9 - Amendamente respinse - pct. 54
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2269. 06.06.2006 11:03 1483 Pct. 4
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2270. 06.06.2006 11:00 1482 Amendament respins - Art. 91 indice 1
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2271. 05.06.2006 17:52 1480 Amendament
PL 132/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
NU
2272. 05.06.2006 17:14 1478 Retrimitere la comisie
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2273. 05.06.2006 17:13 1477 Retrimitere la comisie
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
2274. 05.06.2006 17:00 1476 Retrimitere la comisie
PL 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
DA
2275. 05.06.2006 16:44 1475 Pct.1
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
DA
2276. 05.06.2006 16:43 1474 Art.54 alin.3
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
NU
2277. 05.06.2006 16:35 1473 Retrimitere la comisie
PL 533/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
2278. 30.05.2006 13:04 1450 Vot final
PL 333/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
2279. 30.05.2006 13:01 1449 Pct.36 din raport - amendamentul domnului deputat Nicolicea Eugen.
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2280. 30.05.2006 11:00 1447 Art.43 alin.3
PL 333/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
NU
2281. 30.05.2006 10:57 1446 Art.33 alin.3
PL 333/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
2282. 17.05.2006 17:43 1412 Pct. 76
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2283. 17.05.2006 17:18 1411 Pct.37
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2284. 17.05.2006 17:14 1410 Amendamentul de la pct.30
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2285. 17.05.2006 17:12 1409 Amendamentul de la pct. 14 din raport
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2286. 17.05.2006 17:09 1408 Pct. 2 din raport
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2287. 16.05.2006 12:42 1401 Vot final
PL 189/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferențelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învățământul de stat
DA
2288. 16.05.2006 12:42 1402 Vot final
PL 223/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
DA
2289. 16.05.2006 12:41 1400 Vot final
PL 240/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitațile rurale aflate în zonele montane
DA
2290. 16.05.2006 12:41 1399 Vot final
PL 232/2006 prvind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
DA
2291. 16.05.2006 12:40 1398 Vot final
PL 233/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România a unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
DA
2292. 16.05.2006 12:40 1397 Vot final
PL 231/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005
DA
2293. 16.05.2006 12:39 1396 Vot final
PL 194/2006 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
2294. 16.05.2006 12:39 1394 Vot final
PL 537/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
DA
2295. 16.05.2006 12:39 1395 Vot final
PL 140/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
DA
2296. 16.05.2006 12:38 1393 Vot final
PL 515/2005 privind serviciul de iluminat public
DA
2297. 16.05.2006 12:38 1392 Vot final
PL 250/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
DA
2298. 16.05.2006 12:37 1390 Vot final
PL 226/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
DA
2299. 16.05.2006 12:37 1389 Vot final
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
2300. 16.05.2006 12:37 1391 Vot final
PL 305/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 19 ianuarie 2021, 17:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro