Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Manta Pantelimon în legislatura 2004-2008?

2974 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
601. 17.12.2007 18:17 3890 Vot final
Respingere PL 744/2007 privind achiziționarea unor bărci în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații
DA
602. 17.12.2007 18:17 3891 Vot final
Respingere PL 749/2007 privind constituirea unor sedii pentru Primării
DA
603. 17.12.2007 18:17 3892 Vot final
Respingere PL 801/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetățenia română
DA
604. 17.12.2007 18:16 3888 Vot final
Respingere PL 655/2007 pentru modificarea articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului
DA
605. 17.12.2007 18:16 3889 Vot final
Respingere PL 738/2007 pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
DA
606. 17.12.2007 18:15 3886 Vot final
PL 805/2007 pentru modificarea art.58 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
NU
607. 17.12.2007 18:15 3887 Vot final
Adoptare PL 612/2007 pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
NU
608. 17.12.2007 18:14 3885 Vot final
Adoptare PL 644/2007 privind emiterea, acordarea și utilizarea de vouchere pentru stimularea utilizării tehnologiei informației
NU
609. 17.12.2007 18:13 3884 Vot final
PL 782/2007 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
DA
610. 17.12.2007 18:12 3883 Vot final
Adoptare PL 678/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
DA
611. 17.12.2007 18:12 3882 Vot final
Adoptare PL 567/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
DA
612. 17.12.2007 18:12 3881 Vot final
Respingere PL 378/2007 pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
DA
613. 17.12.2007 18:11 3879 Vot final
PL 793/2007 pentru ratificarea Instrumentelor adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
DA
614. 17.12.2007 18:11 3880 Vot final
PL 780/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare
DA
615. 17.12.2007 18:10 3877 Vot final
PL 852/2007 pentru ratificarea Acordului prin schimb de Note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 și, respectiv la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la București la 1 septembrie 1994
DA
616. 17.12.2007 18:10 3878 Vot final
PL 755/2007 pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
DA
617. 17.12.2007 18:09 3874 Vot final
PL 791/2007 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Dezvoltarea Autostrăzilor Maritime în regiunea Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007
DA
618. 17.12.2007 18:09 3875 Vot final
PL 790/2007 pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului între România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie 2007
DA
619. 17.12.2007 18:09 3876 Vot final
PL 789/2007 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Statele Unite ale Americii pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007
DA
620. 17.12.2007 18:08 3872 Vot final
Respingere PL 775/2007 pentru modificarea art.21 al Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
621. 17.12.2007 18:08 3873 Vot final
PL 792/2007 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei Inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007
DA
622. 17.12.2007 18:07 3871 Vot final
Adoptare PL 759/2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
NU
623. 17.12.2007 18:07 3870 Vot final
Respingere PL 757/2007 pentru modificarea art.4, lit.a) pct.1 din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
DA
624. 17.12.2007 18:06 3869 Vot final
PL 756/2007 privind modificarea articolului 67 din Legea învățământului preuniversitar
NU
625. 17.12.2007 18:05 3867 Vot final
PL 828/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
DA
626. 17.12.2007 18:05 3868 Vot final
Respingere PL 731/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari
DA
627. 17.12.2007 18:04 3866 Vot final
PL 823/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizarii unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
DA
628. 17.12.2007 18:03 3865 Vot final
PL 721/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
DA
629. 17.12.2007 18:03 3864 Vot final
PL 761/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
DA
630. 17.12.2007 18:02 3861 Vot final
Respingere PL 470/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
631. 17.12.2007 18:02 3862 Vot final
Respingere PL 516/2007 de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
632. 17.12.2007 18:02 3863 Vot final
PL 729/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
DA
633. 17.12.2007 18:01 3860 Vot final
Respingere PL 316/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
634. 17.12.2007 18:00 3858 Vot final
Respingere PL 242/2007 pentru completarea pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
635. 17.12.2007 18:00 3857 Vot final
Respingere PL 241/2007 pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
636. 17.12.2007 18:00 3856 Vot final
Respingere PL 207/2007 pentru modificarea și completarea Legii privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006
DA
637. 17.12.2007 17:59 3855 Vot final
PL 427/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
638. 17.12.2007 17:52 3854 Vot final
PL 872/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
DA
639. 17.12.2007 17:51 3852 Vot final
PL 883/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
640. 17.12.2007 17:51 3853 Vot final
PL 720/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic
DA
641. 17.12.2007 17:50 3851 Prezență DA
642. 17.12.2007 17:43 3850 Retrimitere la comisie
PL 483/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale
PL 480/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești
NU
643. 17.12.2007 17:21 3848 Articolul unic
PL 739/2007 pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
NU
644. 17.12.2007 17:21 3849 Titlul legii
PL 739/2007 pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
NU
645. 17.12.2007 17:20 3847 Titlul legii
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NU
646. 17.12.2007 17:20 3845 Vot final - Articolul 3
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NU
647. 17.12.2007 17:20 3846 Vot final - Articolul 4
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NU
648. 17.12.2007 17:19 3844 Articolul 2
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NU
649. 17.12.2007 17:19 3843
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NU
650. 17.12.2007 17:08 3842 Retrimitere la comisie
PL 782/2007 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
DA
651. 17.12.2007 16:12 3840 Articolul 5
PL 759/2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
NU
652. 17.12.2007 16:12 3841 Titlul legii
PL 759/2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
NU
653. 17.12.2007 16:12 3839 Articolul 4
PL 759/2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
NU
654. 17.12.2007 16:11 3837 Articolul 2
PL 759/2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
NU
655. 17.12.2007 16:11 3836 Articolul 1
PL 759/2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
NU
656. 17.12.2007 16:11 3838 Articolul 3
PL 759/2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
NU
657. 17.12.2007 16:09 3835 Titlul legii
PL 756/2007 privind modificarea articolului 67 din Legea învățământului preuniversitar
NU
658. 17.12.2007 16:09 3834 Articolul unic
PL 756/2007 privind modificarea articolului 67 din Legea învățământului preuniversitar
NU
659. 17.12.2007 16:08 3833 Retrimitere la comisie
PL 731/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari
NU
660. 17.12.2007 16:04 3832 Retrimitere la comisie
PL 735/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
DA
661. 11.12.2007 12:47 3830 Vot final
PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
NU
662. 11.12.2007 12:46 3828 Vot final
PL 648/2007 privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948
NU
663. 11.12.2007 12:46 3829 Vot final
PL 146/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată)
NU
664. 11.12.2007 12:45 3827 Vot final
PL 665/2007 pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NU
665. 11.12.2007 12:43 3826 Vot final
PL 616/2007 pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
NU
666. 11.12.2007 12:43 3825 Vot final
Respingere PL 739/2007 pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
667. 11.12.2007 12:42 3823 Vot final
Respingere PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
DA
668. 11.12.2007 12:42 3824 Vot final
Respingere PL 601/2007 privind repunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale
DA
669. 11.12.2007 12:41 3821 Vot final
Respingere PL 441/2007 de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
DA
670. 11.12.2007 12:41 3822 Vot final
Respingere PL 415/2007 privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
DA
671. 11.12.2007 12:40 3820 Vot final
Respingere PL 443/2007 pentru extinderea piețelor de gros
DA
672. 11.12.2007 12:39 3819 Vot final
PL 539/2007 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive
DA
673. 11.12.2007 12:39 3818 Vot final
PL 709/2007 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
DA
674. 11.12.2007 12:39 3817 Vot final
PL 671/2007 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial
DA
675. 11.12.2007 12:38 3816 Vot final
PL 563/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
DA
676. 11.12.2007 12:38 3815 Vot final
PL 777/2007 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
DA
677. 11.12.2007 12:37 3813 Vot final
PL 692/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale precum și a autorităților publice centrale
DA
678. 11.12.2007 12:37 3814 Vot final
PL 742/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
DA
679. 11.12.2007 12:11 3803 Titlul legii
PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
NU
680. 11.12.2007 12:11 3802 art. II
PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
NU
681. 11.12.2007 12:10 3801 art. I
PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
NU
682. 11.12.2007 12:10 3800 Titlul legii
PL 146/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată)
NU
683. 11.12.2007 12:09 3799 Articol unic
PL 146/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată)
NU
684. 11.12.2007 12:09 3798 Titlul legii
PL 648/2007 privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948
NU
685. 11.12.2007 12:08 3795 art. 1
PL 648/2007 privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948
NU
686. 11.12.2007 12:08 3797 art.3
PL 648/2007 privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948
NU
687. 11.12.2007 12:08 3796 art.2
PL 648/2007 privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948
NU
688. 11.12.2007 12:07 3793 art. unic
PL 665/2007 pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NU
689. 11.12.2007 12:07 3794 Titlul legii
PL 665/2007 pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NU
690. 11.12.2007 12:06 3792 Titlul legii
PL 616/2007 pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
NU
691. 11.12.2007 12:05 3791 art.2
PL 616/2007 pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
NU
692. 11.12.2007 11:58 3789 Retrimitere la comisie
PL 608/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
PL 680/2007 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
693. 11.12.2007 10:21 3788 Retrimitere la comisie
PL 759/2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
DA
694. 04.12.2007 12:58 3785 Vot final
PL 701/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
695. 04.12.2007 12:58 3784 Vot final
Respingere PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
DA
696. 04.12.2007 12:57 3783 Vot final
Respingere PL 146/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată)
DA
697. 04.12.2007 12:57 3782 Vot final
Respingere PL 570/2007 pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
DA
698. 04.12.2007 12:56 3781 Vot final
Respingere PL 638/2007 privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
DA
699. 04.12.2007 12:56 3780 Vot final
Respingere PL 628/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.214/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.568/2001 cu modificările și completările ulterioare
DA
700. 04.12.2007 12:55 3779 Vot final
Respingere PL 648/2007 privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 19 ianuarie 2021, 17:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro