Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Manta Pantelimon în legislatura 2004-2008?

2974 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
701. 04.12.2007 12:55 3778 Vot final
Respingere PL 618/2007 de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994
DA
702. 04.12.2007 12:54 3776 Vot final
Respingere PL 504/2007 privind medicina școlară
DA
703. 04.12.2007 12:54 3775 Vot final
Respingere PL 201/2005 privind dezvoltarea infrastructurii, dotărilor și altor cheltuieli în vederea îmbunătățirii activității de administrare a veniturilor bugetare
DA
704. 04.12.2007 12:54 3777 Vot final
Respingere PL 665/2007 pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
705. 04.12.2007 12:53 3774 Vot final
Respingere PL 613/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
DA
706. 04.12.2007 12:53 3773 Vot final
Respingere PL 598/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
DA
707. 04.12.2007 12:52 3770 Vot final
Respingere PL 419/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare privind codul fiscal
DA
708. 04.12.2007 12:52 3771 Vot final
Respingere PL 573/2007 privind modificarea Codului Fiscal
DA
709. 04.12.2007 12:52 3772 Vot final
Respingere PL 597/2007 privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
710. 04.12.2007 12:51 3768 Vot final
Respingere PL 416/2007 pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
DA
711. 04.12.2007 12:51 3767 Vot final
Respingere PL 449/2007 privind înstrăinarea terenurilor și clădirilor aparținând Ministerului Apărării Naționale
DA
712. 04.12.2007 12:51 3769 Vot final
Respingere PL 447/2007 pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
713. 04.12.2007 12:50 3766 Vot final
Respingere PL 616/2007 pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
DA
714. 04.12.2007 12:50 3765 Vot final
Respingere PL 436/2007 privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor
DA
715. 04.12.2007 12:50 3764 Vot final
Respingere PL 446/2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
DA
716. 04.12.2007 12:49 3763 Vot final
PL 767/2007 pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
DA
717. 04.12.2007 12:49 3762 Vot final
PL 684/2007 privind instituirea Premiului Mehmet Niyazi
DA
718. 04.12.2007 12:48 3760 Vot final
PL 587/2007 pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
DA
719. 04.12.2007 12:48 3761 Vot final
Adoptare PL 694/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
720. 04.12.2007 12:47 3759 Vot final
PL 722/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
DA
721. 04.12.2007 12:47 3758 Vot final
PL 699/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părți dintr-un imobil în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
DA
722. 04.12.2007 12:47 3757 Vot final
PL 698/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
DA
723. 04.12.2007 12:46 3756 Vot final
PL 700/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
DA
724. 04.12.2007 12:46 3755 Vot final
PL 688/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
DA
725. 04.12.2007 12:45 3754 Vot final
PL 687/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
DA
726. 04.12.2007 12:45 3753 Vot final
PL 674/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
DA
727. 04.12.2007 12:44 3752 Vot final
PL 752/2007 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
DA
728. 04.12.2007 12:44 3751 Vot final
PL 753/2007 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
DA
729. 04.12.2007 12:43 3750 Vot final
Respingere PL 733/2007 privind modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată
DA
730. 04.12.2007 12:43 3749 Vot final
PL 754/2007 pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004
DA
731. 04.12.2007 12:42 3748 Vot final
PL 751/2007 pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
DA
732. 04.12.2007 12:42 3747 Vot final
PL 664/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
DA
733. 04.12.2007 12:41 3745 Vot final
PL 716/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
DA
734. 04.12.2007 12:41 3746 Vot final
Respingere PL 606/2006 privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanțarea unor cheltuieli de asistență socială
DA
735. 04.12.2007 12:40 3744 Vot final
PL 717/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
DA
736. 04.12.2007 12:40 3743 Vot final
PL 677/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
DA
737. 04.12.2007 12:39 3742 Prezență Nu a votat
738. 13.11.2007 11:01 3611 Titlul legii
PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
NU
739. 13.11.2007 11:00 3610 Art.unic
PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
NU
740. 13.11.2007 10:58 3609 Titlul legii
PL 540/2007 pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
NU
741. 13.11.2007 10:58 3608 Art.unic
PL 540/2007 pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
NU
742. 13.11.2007 10:57 3607 Titlul legii
PL 614/2007 pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
743. 13.11.2007 10:57 3606 Art.unic
PL 614/2007 pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
744. 13.11.2007 10:56 3604 Art.II
PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
745. 13.11.2007 10:56 3605 Titlul legii
PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
746. 13.11.2007 10:55 3603 Art.I
PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
747. 13.11.2007 10:54 3602 Titlul legii
PL 543/2007 privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase
NU
748. 13.11.2007 10:53 3600 Art. I
PL 543/2007 privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase
NU
749. 13.11.2007 10:52 3599 Retrimitere la comisie
PL 612/2007 pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
DA
750. 13.11.2007 10:40 3598 Retrimitere la comisie
PL 588/2007 pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
DA
751. 13.11.2007 10:36 3596 Articolul unic
PL 707/2007 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
NU
752. 06.11.2007 12:55 3588 Vot final
PL 222/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
DA
753. 06.11.2007 12:54 3587 Vot final
Respingere PL 652/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
DA
754. 06.11.2007 12:54 3586 Vot final
Respingere PL 614/2007 pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
755. 06.11.2007 12:53 3585 Vot final
Respingere PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
756. 06.11.2007 12:53 3584 Vot final
Respingere PL 543/2007 privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase
DA
757. 06.11.2007 12:52 3581 Vot final
PL 462/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
DA
758. 06.11.2007 12:52 3583 Vot final
Respingere PL 602/2007 privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă
DA
759. 06.11.2007 12:52 3582 Vot final
PL 642/2007 privind modelele de utilitate
DA
760. 06.11.2007 12:51 3580 Vot final
PL 490/2007 pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
DA
761. 06.11.2007 12:51 3579 Vot final
PL 686/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
DA
762. 06.11.2007 12:50 3577 Vot final
PL 673/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale
DA
763. 06.11.2007 12:50 3576 Vot final
PL 634/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002
DA
764. 06.11.2007 12:50 3578 Vot final
PL 645/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
DA
765. 06.11.2007 12:49 3575 Vot final
PL 536/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
766. 06.11.2007 12:48 3574 Vot final
PL 632/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
DA
767. 06.11.2007 12:47 3572 Vot final
PL 705/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului ilicit de stupefiante și a terorismului internațional, semnat la București la 5 iulie 2007
DA
768. 06.11.2007 12:47 3573 Vot final
PL 633/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorității de Sănătate Publică a Județului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău și continuarea investiției la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
DA
769. 06.11.2007 12:46 3569 Vot final
PL 703/2007 pentru ratificarea Convenției între România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 31 mai 2007
DA
770. 06.11.2007 12:46 3570 Vot final
PL 704/2007 pentru ratificarea Convenției între România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino, la 23 mai 2007
DA
771. 06.11.2007 12:46 3571 Vot final
Respingere PL 707/2007 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
772. 06.11.2007 12:45 3568 Vot final
PL 702/2007 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995
DA
773. 06.11.2007 12:45 3567 Vot final
Respingere PL 661/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
DA
774. 06.11.2007 12:44 3566 Vot final
PL 48/2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 20% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța
DA
775. 06.11.2007 12:44 3565 Vot final
PL 886/2006 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă
DA
776. 06.11.2007 12:44 3564 Vot final
PL 675/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
DA
777. 06.11.2007 12:43 3563 Vot final
PL 630/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
DA
778. 06.11.2007 12:43 3562 Vot final
PL 641/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
DA
779. 06.11.2007 12:42 3559 Vot final
PL 639/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina
DA
780. 06.11.2007 12:42 3560 Vot final
PL 640/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina
DA
781. 06.11.2007 12:42 3561 Vot final
PL 636/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
DA
782. 06.11.2007 12:41 3558 Vot final
PL 629/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
DA
783. 06.11.2007 12:39 3557 Vot final
Respingere PL 623/2007 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
NU
784. 06.11.2007 12:39 3556 Vot final
PL 624/2007 pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NU
785. 06.11.2007 12:38 3555 Vot final
PL 685/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
DA
786. 06.11.2007 12:38 3554 Vot final
Respingere PL 627/2007 privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
DA
787. 06.11.2007 12:37 3553 Vot final
Respingere PL 626/2007 privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad
DA
788. 06.11.2007 12:37 3552 Vot final
PL 625/2007 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
DA
789. 06.11.2007 12:36 3551 Vot final
Adoptare PL 670/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
DA
790. 06.11.2007 12:36 3550 Vot final
Respingere PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
DA
791. 06.11.2007 12:35 3549 Vot final
PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
NU
792. 06.11.2007 12:35 3548 Vot final
PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
Abținere
793. 06.11.2007 12:34 3547 Vot final
PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
NU
794. 06.11.2007 12:34 3546 Vot final
PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
NU
795. 06.11.2007 12:33 3544 Vot final
PL 932/2006 pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului
NU
796. 06.11.2007 12:33 3545 Vot final
PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
NU
797. 06.11.2007 12:32 3543 Vot final
PL 218/2007 pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
NU
798. 06.11.2007 12:32 3542 Vot final
Respingere PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Abținere
799. 06.11.2007 12:31 3541 Vot final
PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
NU
800. 06.11.2007 12:30 3538 Vot final
PL 398/2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 19 ianuarie 2021, 16:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro