Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Manta Pantelimon în legislatura 2004-2008?

2974 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
801. 06.11.2007 12:30 3539 Vot final
PL 450/2007 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
NU
802. 06.11.2007 12:29 3536 Vot final
Respingere PL 568/2007 privind modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.114/1996-legea locuinței
DA
803. 06.11.2007 12:29 3537 Vot final
Respingere PL 574/2007 privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing
DA
804. 06.11.2007 12:28 3535 Vot final
Respingere PL 538/2007 privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
DA
805. 06.11.2007 12:27 3534 Vot final
Respingere PL 418/2007 pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
DA
806. 06.11.2007 12:27 3533 Vot final
Respingere PL 571/2007 pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007
DA
807. 06.11.2007 12:26 3532 Vot final
Respingere PL 570/2007 pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
DA
808. 06.11.2007 12:25 3531 Vot final
Respingere PL 468/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
809. 06.11.2007 12:25 3530 Vot final
Respingere PL 569/2007 privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
DA
810. 06.11.2007 12:24 3528 Vot final
Respingere PL 509/2007 pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București
DA
811. 06.11.2007 12:24 3529 Vot final
Respingere PL 572/2007 privind valorificarea declarațiilor politice
DA
812. 06.11.2007 12:23 3527 Vot final
Respingere PL 654/2007 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
DA
813. 06.11.2007 12:23 3526 Vot final
Respingere PL 653/2007 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
DA
814. 06.11.2007 12:23 3525 Vot final
Respingere PL 575/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003
DA
815. 06.11.2007 12:22 3524 Vot final
Respingere PL 545/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare
DA
816. 06.11.2007 12:21 3523 Vot final
Respingere PL 638/2007 privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
DA
817. 06.11.2007 12:21 3522 Vot final
PL 560/2007 pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
DA
818. 06.11.2007 12:20 3520 Vot final
Respingere PL 544/2007 de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului
DA
819. 06.11.2007 12:20 3519 Vot final
Respingere PL 466/2007 privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României
NU
820. 06.11.2007 12:20 3521 Vot final
Respingere PL 542/2007 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
821. 06.11.2007 12:19 3517 Vot final
Respingere PL 599/2007 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
DA
822. 06.11.2007 12:19 3516 Vot final
Respingere PL 488/2007 pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
823. 06.11.2007 12:18 3515 Vot final
Respingere PL 486/2007 pentru modificarea Legii nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
824. 06.11.2007 12:18 3514 Vot final
Respingere PL 541/2007 de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate
DA
825. 06.11.2007 12:17 3512 Vot final
Respingere PL 517/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
DA
826. 06.11.2007 12:17 3513 Vot final
Respingere PL 514/2007 de modificare a Legii 10 din 8.01.2001 și a legii 112 din 25.11.1995 cu modificările și completările ulterioare
DA
827. 06.11.2007 12:16 3510 Vot final
Respingere PL 508/2007 pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România
DA
828. 06.11.2007 12:16 3509 Vot final
Respingere PL 496/2007 pentru modificarea O.G. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
DA
829. 06.11.2007 12:16 3511 Vot final
Respingere PL 484/2007 pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
DA
830. 06.11.2007 12:15 3508 Vot final
Respingere PL 440/2007 pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
831. 06.11.2007 12:14 3505 Vot final
Respingere PL 489/2007 de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
832. 06.11.2007 12:14 3506 Vot final
Respingere PL 491/2007 de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
833. 06.11.2007 12:14 3507 Vot final
Respingere PL 540/2007 pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
DA
834. 06.11.2007 12:13 3504 Vot final
Respingere PL 485/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
835. 06.11.2007 12:13 3503 Vot final
Respingere PL 435/2007 privind instituirea Zilei Plantațiilor
DA
836. 06.11.2007 12:12 3501 Vot final
Respingere PL 469/2007 de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
DA
837. 06.11.2007 12:12 3502 Vot final
Respingere PL 467/2007 o BIBLIE pentru fiecare familie de români
DA
838. 06.11.2007 12:11 3500 Prezență DA
839. 30.10.2007 11:16 3497 Repetare vot final respingere
PL 469/2007 de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
DA
840. 30.10.2007 11:14 3496 Vot final respingere
PL 469/2007 de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
DA
841. 30.10.2007 11:13 3495 Vot final
Respingere PL 446/2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
DA
842. 30.10.2007 11:12 3493 Vot final
Respingere PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
DA
843. 30.10.2007 11:12 3494 Vot final
Respingere PL 454/2007 privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale
DA
844. 30.10.2007 11:11 3492 Vot final
Respingere PL 476/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
DA
845. 30.10.2007 11:10 3491 Vot final
Respingere PL 441/2007 de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
DA
846. 30.10.2007 11:08 3490 Prezență DA
847. 30.10.2007 11:07 3489 Prezență Nu a votat
848. 22.10.2007 16:48 3479 Pct.1 - Repetare vot
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
849. 22.10.2007 16:48 3481 Art.1 lit.a din textul initial
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
850. 22.10.2007 16:47 3480 Pct.1
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
851. 16.10.2007 10:59 3393 Retrimitere la comisie
PL 482/2006 Camerelor de Comerț din România
NU
852. 09.10.2007 13:15 3390 Vot final
Respingere PL 512/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
853. 09.10.2007 13:14 3389 Vot final
Respingere PL 511/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
854. 09.10.2007 13:14 3388 Vot final
Respingere PL 409/2007 pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
855. 09.10.2007 13:13 3387 Vot final
Respingere PL 393/2007 pentru modificarea art. 286¹ și 286² din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
DA
856. 09.10.2007 13:13 3386 Vot final
Respingere PL 471/2007 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
DA
857. 09.10.2007 13:12 3385 Vot final
Respingere PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
DA
858. 09.10.2007 13:12 3384 Vot final
Respingere PL 479/2007 pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
DA
859. 09.10.2007 13:12 3383 Vot final
Respingere PL 437/2007 pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004
DA
860. 09.10.2007 13:11 3381 Vot final
Respingere PL 439/2007 de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
DA
861. 09.10.2007 13:11 3382 Vot final
Respingere PL 450/2007 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
862. 09.10.2007 13:09 3380 Vot final
Respingere PL 465/2007 pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
DA
863. 09.10.2007 13:08 3379 Vot final
Respingere PL 451/2007 privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate
DA
864. 09.10.2007 13:08 3378 Vot final
Respingere PL 414/2007 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
865. 09.10.2007 13:07 3377 Vot final
Respingere PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
866. 09.10.2007 13:06 3376 Vot final
Respingere PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
DA
867. 09.10.2007 13:06 3375 Vot final
Respingere PL 296/2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
DA
868. 09.10.2007 13:05 3373 Vot final
Respingere PL 413/2007 privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme
DA
869. 09.10.2007 13:05 3372 Vot final
Respingere PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
DA
870. 09.10.2007 13:05 3374 Vot final
Respingere PL 410/2007 privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar
DA
871. 09.10.2007 13:04 3371 Vot final
Respingere PL 482/2007 de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
DA
872. 09.10.2007 13:04 3370 Vot final
Respingere PL 442/2007 de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
DA
873. 09.10.2007 13:03 3369 Vot final
Respingere PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
DA
874. 09.10.2007 13:02 3368 Vot final
Respingere PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
DA
875. 09.10.2007 13:02 3367 Vot final
Respingere PL 495/2007 privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990
DA
876. 09.10.2007 13:01 3366 Vot final
PL 149/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei
DA
877. 09.10.2007 13:01 3365 Vot final
Respingere PL 503/2006 privind reforma unor profesii juridice
DA
878. 09.10.2007 13:01 3364 Vot final
Respingere PL 502/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
879. 09.10.2007 13:00 3363 Vot final
Respingere PL 932/2006 pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului
DA
880. 09.10.2007 13:00 3362 Vot final
Respingere PL 398/2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
DA
881. 09.10.2007 12:59 3360 Vot final
Respingere PL 328/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare
DA
882. 09.10.2007 12:59 3361 Vot final
Respingere PL 353/2007 pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
DA
883. 09.10.2007 12:58 3358 Vot final
Respingere PL 335/2007 pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
DA
884. 09.10.2007 12:58 3357 Vot final
Respingere PL 342/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
DA
885. 09.10.2007 12:58 3359 Vot final
Respingere PL 334/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
DA
886. 09.10.2007 12:57 3356 Vot final
Respingere PL 568/2006 privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
DA
887. 09.10.2007 12:57 3355 Vot final
Respingere PL 268/2007 privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996
DA
888. 09.10.2007 12:56 3354 Vot final
Respingere PL 218/2007 pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
889. 09.10.2007 12:56 3353 Vot final
Respingere PL 259/2007 privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari
DA
890. 09.10.2007 12:55 3351 Vot final
PL 507/2007 privind instituirea Zilei Învățătorului
DA
891. 09.10.2007 12:55 3352 Vot final
Respingere PL 354/2007 privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora
DA
892. 09.10.2007 12:54 3349 Vot final
PL 463/2007 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
DA
893. 09.10.2007 12:54 3350 Vot final
PL 487/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
DA
894. 09.10.2007 12:52 3347 Vot final
PL 453/2007 pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
895. 09.10.2007 12:51 3346 Vot final
PL 444/2007 pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
896. 09.10.2007 12:50 3344 Vot final
PL 505/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
DA
897. 09.10.2007 12:50 3345 Vot final
PL 137/2007 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
898. 09.10.2007 12:49 3342 Vot final
PL 532/2007 pentru înființarea comunei Lompirt, ,județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Șărmășag
DA
899. 09.10.2007 12:49 3343 Vot final
PL 577/2007 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative
DA
900. 09.10.2007 12:48 3341 Vot final
PL 478/2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 19 ianuarie 2021, 17:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro