Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic >
Cum a votat Itu Cornel în legislatura 2016-prezent?

4539 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
401. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
402. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
403. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
Abținere
404. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
405. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
406. 12.06.2019 12:24 22465 Vot final
Adoptare PL 744/2018 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
DA
407. 12.06.2019 12:23 22464 Vot final
Adoptare PL 103/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
DA
408. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
DA
409. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
410. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
DA
411. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
412. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
413. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
414. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
415. 12.06.2019 11:49 22449 Prelungirea programului de lucru DA
416. 12.06.2019 11:34 22455 PL-x 734/2018 - Anexa 1
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
417. 12.06.2019 11:33 22454 Stabilire timpi dezbatere
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
418. 12.06.2019 11:04 22453 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
419. 12.06.2019 11:03 22452 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
420. 12.06.2019 10:37 22447 PL-x 263/2019 - amendament respins 14 NU
421. 12.06.2019 10:36 22446 PL-x 263/2019 - amendament respins 10 NU
422. 12.06.2019 10:35 22445 PL-x 263/2019 - amendament respins 9 NU
423. 12.06.2019 10:35 22444 PL-x 263/2019 - amendament respins 8 NU
424. 12.06.2019 10:33 22443 PL-x 263/2019 - amendament respins 6 NU
425. 12.06.2019 10:32 22442 PL-x 263/2019 - amendament respins 5 NU
426. 12.06.2019 10:30 22441 PL-x 263/2019 - amendament respins 3 NU
427. 12.06.2019 10:30 22440 PL-x 263/2019 - amendament respins 2 NU
428. 12.06.2019 10:29 22439 PL-x 263/2019 - amendament respins 1 NU
429. 12.06.2019 10:27 22451 Stabilire timpi dezbatere
PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
430. 12.06.2019 10:18 22450
PL 230/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
DA
431. 12.06.2019 10:17 22438 Modificare ordine de zi NU
432. 12.06.2019 10:14 22437 PL-x 729/2018 să se regăsească pe lista de vot final DA
433. 12.06.2019 10:13 22436 PL-x 98/2019 - Retrimitere la comisie DA
434. 12.06.2019 10:12 22434 Modificare ordine de zi DA
435. 12.06.2019 10:12 22435 Modificare ordine de zi DA
436. 12.06.2019 10:11 22433 PL-x 97/2019 - Retrimitere la comisie DA
437. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
DA
438. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
439. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
DA
440. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
DA
441. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
DA
442. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
DA
443. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
DA
444. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
DA
445. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
446. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
DA
447. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
DA
448. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie DA
449. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
450. 05.06.2019 11:21 22416 PL 567/2008/2018 - retrimitere la comisie DA
451. 05.06.2019 10:27 22415 Modificare ordine de zi DA
452. 05.06.2019 10:21 22414 Modificare ordine de zi DA
453. 05.06.2019 10:20 22413 PHCD 20/2019 - amânată dezbaterea DA
454. 05.06.2019 10:18 22412 PHCD 15/2019 - retrimitere la comisie DA
455. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi DA
456. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 DA
457. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 DA
458. 29.05.2019 14:10 22404 DA
459. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului NU
460. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor NU
461. 29.05.2019 14:02 22405 Vot de control Nu a votat
462. 29.05.2019 10:25 22399 Sistarea dezbaterilor DA
463. 29.05.2019 10:24 22398 PL-x 103/2019 - Retrimitere la comisie DA
464. 29.05.2019 10:21 22402
PL 213/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
DA
465. 29.05.2019 10:20 22401 Proiectul de Hotarare privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor (PHCD 18/2019)
PHCD 18/2019 privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
DA
466. 29.05.2019 10:18 22400 Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea (PH CD 17/2019).
PHCD 17/2019 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea
DA
467. 14.05.2019 12:28 22394 Vot final
Respingere PL 120/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
DA
468. 14.05.2019 12:28 22393 Vot final
Adoptare PL 552/2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
DA
469. 14.05.2019 12:27 22392 Vot final
Adoptare PL 506/2018 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
DA
470. 14.05.2019 12:23 22391 Vot final
Adoptare PL 80/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
DA
471. 14.05.2019 12:22 22390 Vot final
Adoptare PL 362/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
DA
472. 14.05.2019 12:10 22389 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
473. 14.05.2019 12:09 22388 Vot final
Adoptare PL 209/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
474. 14.05.2019 12:07 22395 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
475. 14.05.2019 12:06 22387 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
476. 14.05.2019 11:06 22385 program de lucru DA
477. 07.05.2019 12:33 22384 DA
478. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
479. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
480. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
481. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
482. 07.05.2019 12:28 22383 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
483. 07.05.2019 12:27 22378 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
484. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru DA
485. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
486. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
487. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
488. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
489. 07.05.2019 10:56 22370 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
490. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
491. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
492. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
DA
493. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
DA
494. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
DA
495. 24.04.2019 12:13 22361 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
496. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie DA
497. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 NU
498. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie DA
499. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru DA
500. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie DA