Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Macaleți Costică

2259 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
601. 21.11.2011 16:23 8642 Propunere timpi dezbatere moțiune YES
602. 15.11.2011 17:40 8640 Modificarea Ordine de zi - discutarea legilor ordinarea inaintea celor organice NO
603. 15.11.2011 17:39 8639
PL 531/2009 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944
YES
604. 15.11.2011 17:35 8638
PL 724/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
NO
605. 15.11.2011 17:34 8637
PL 652/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
NO
606. 15.11.2011 17:32 8636
PL 173/2009 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
NO
607. 15.11.2011 17:31 8635
PL 442/2009 pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NO
608. 15.11.2011 17:30 8634
PL 392/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
609. 15.11.2011 17:29 8633
PL 185/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
YES
610. 15.11.2011 17:13 8632 Vot final
Respingere PL 228/2010 pentru modificarea art 64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
611. 15.11.2011 17:12 8631
PL 608/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
YES
612. 15.11.2011 17:11 8630 Vot final
Adoptare PL 614/2011 pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
YES
613. 15.11.2011 17:05 8629 Prezență NO
614. 15.11.2011 16:03 8595 Art.116 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
615. 15.11.2011 16:02 8594 Art.115 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
616. 15.11.2011 15:53 8573 Art.95 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
617. 15.11.2011 15:53 8574 Art.96 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
618. 15.11.2011 15:53 8575 Art.97 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
619. 15.11.2011 15:52 8571 Art.93 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
620. 15.11.2011 15:52 8570 Art.92 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
621. 15.11.2011 15:52 8572 Art.94 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
622. 15.11.2011 15:51 8569 Art.91 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
623. 15.11.2011 15:51 8568 Art.90 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
624. 15.11.2011 15:50 8565 Art.87 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
625. 15.11.2011 15:50 8566 Art.88 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
626. 15.11.2011 15:49 8563 Art.85 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
627. 15.11.2011 15:49 8562 Art.84 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
628. 15.11.2011 15:49 8564 Art.86 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
629. 15.11.2011 15:48 8558 Art.81 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
630. 15.11.2011 15:48 8561 Art.83 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
631. 15.11.2011 15:48 8559 Art.82 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
632. 15.11.2011 15:47 8555 Art.78 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
633. 15.11.2011 15:47 8556 Art.79 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
634. 15.11.2011 15:47 8557 Art.80 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
635. 15.11.2011 15:46 8553 Art.77 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
636. 15.11.2011 15:45 8551 Art.75 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
637. 15.11.2011 15:45 8552 Art.76 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
638. 15.11.2011 15:44 8550 Art.74 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
639. 15.11.2011 15:44 8549 Art.73 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
640. 15.11.2011 15:44 8548 Art.72 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
641. 15.11.2011 15:43 8546 Art.71 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
642. 15.11.2011 15:43 8545 Art.70 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
643. 15.11.2011 15:42 8544 Art.69 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
644. 15.11.2011 15:27 8515 Amendament respins nr.32
PL 613/2011 asistentei sociale
YES
645. 15.11.2011 14:58 8501 Amendament respins nr.20
PL 613/2011 asistentei sociale
YES
646. 15.11.2011 14:56 8500 Art.8 admis in forma comisiei
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
647. 15.11.2011 14:54 8499 Amendament respins nr.19
PL 613/2011 asistentei sociale
YES
648. 15.11.2011 14:52 8498 Art.6 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
649. 15.11.2011 14:51 8497 Amendament respins nr.17
PL 613/2011 asistentei sociale
YES
650. 15.11.2011 14:43 8496 Amendament respins nr.10
PL 613/2011 asistentei sociale
YES
651. 15.11.2011 14:41 8495 Forma comisiei art.6 lit.f
PL 613/2011 asistentei sociale
NO
652. 15.11.2011 14:40 8494 Amendament respins nr.9
PL 613/2011 asistentei sociale
YES
653. 15.11.2011 14:39 8493 Amendament respins nr.7
PL 613/2011 asistentei sociale
YES
654. 15.11.2011 14:33 8492 Amendament respins nr.6
PL 613/2011 asistentei sociale
YES
655. 15.11.2011 14:13 8491 Amendament respins nr.3
PL 613/2011 asistentei sociale
YES
656. 15.11.2011 13:28 8489 Retrimitere la comisie
PL 72/2011 privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
YES
657. 15.11.2011 13:27 8488 Retrimitere la comisie
PL 211/2011 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
YES
658. 15.11.2011 13:25 8487 Retrimitere la comisie
PL 361/2011 antreprenorului social
YES
659. 15.11.2011 10:52 8485 Modificare ordine de zi NO
660. 09.11.2011 11:09 8480 Retrimitere la comisie
PL 472/2010 pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
YES
661. 09.11.2011 11:05 8478 Retrimitere la comisie
PL 482/2010 privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
YES
662. 09.11.2011 11:00 8476 Retrimitere la comisie
PL 613/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
YES
663. 09.11.2011 10:32 8477 Pl 425/2011 sa fie dezbatut la pct.47 pe ordinea de zi
PL 425/2011 pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
YES
664. 09.11.2011 10:31 8468 Retrimitere la comisie
PL 68/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
PL 444/2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NO
665. 08.11.2011 14:08 8454 Vot final
Respingere PL 27/2010 pentru modificarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
YES
666. 08.11.2011 14:08 8453 Vot final
Respingere PL 461/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura
YES
667. 08.11.2011 14:07 8452 Vot final
Respingere PL 421/2011 privind contractarea serviciilor sociale
NO
668. 08.11.2011 14:06 8451 Vot final
Respingere PL 422/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
NO
669. 08.11.2011 14:06 8449 Vot final
Respingere PL 490/2011 pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile
YES
670. 08.11.2011 14:05 8448 Vot final
Respingere PL 831/2010 pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
NO
671. 08.11.2011 14:04 8447 Vot final
Respingere PL 440/2011 de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidență, domiciliul, reședință și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată de Legea nr.290/2005 cu modificările ulterioare
YES
672. 08.11.2011 14:04 8446 Vot final
Respingere PL 439/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.218/2002
NO
673. 08.11.2011 14:03 8445 Vot final
Respingere PL 445/2011 privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată
YES
674. 08.11.2011 14:02 8444 Vot final
Respingere PL 431/2011 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
YES
675. 08.11.2011 14:02 8443 Vot final
Respingere PL 432/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
NO
676. 08.11.2011 14:01 8442 Vot final
Respingere PL 246/2011 privind sistemele de agricultură practicate în România
NO
677. 08.11.2011 14:00 8441 Vot final
Respingere PL 251/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
YES
678. 08.11.2011 14:00 8440 Vot final
Respingere PL 404/2011 privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
YES
679. 08.11.2011 13:59 8438 Vot final
Respingere PL 340/2011 privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
YES
680. 08.11.2011 13:59 8439 Vot final
Respingere PL 558/2009 privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară
YES
681. 08.11.2011 13:58 8437 Vot final
Respingere PL 401/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea și funcționarea Monitorului Oficial al României, cu modificări și completări, republicată
NO
682. 08.11.2011 13:57 8436 Vot final
Respingere PL 230/2011 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
NO
683. 08.11.2011 13:56 8435 Vot final
Respingere PL 275/2011 pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare
NO
684. 08.11.2011 13:49 8434 Vot final
Adoptare PL 459/2010 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
NO
685. 08.11.2011 13:48 8433 Vot final
Adoptare PL 410/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
NO
686. 08.11.2011 13:45 8432 Vot final
Adoptare PL 428/2011 privind declararea municipiului Constanța - Oraș-Martir al Revoluției din decembrie 1989
YES
687. 08.11.2011 13:44 8431 Vot final
Adoptare PL 236/2011 pentru declararea Municipiului Craiova, județul Dolj, oraș - martir
YES
688. 08.11.2011 13:43 8430 Vot final
Adoptare PL 622/2010 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
YES
689. 08.11.2011 13:42 8429 Vot final
Adoptare PL 232/2011 de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
YES
690. 08.11.2011 13:41 8428 Vot final
Adoptare PHCD 31/2011 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2010
NO
691. 08.11.2011 13:41 8427 Vot final
Adoptare PHCD 30/2011 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2012
NO
692. 08.11.2011 13:38 8426 Prezență NO
693. 08.11.2011 13:03 8422 Retrimitere la comisie
PL 459/2010 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
YES
694. 08.11.2011 12:41 8423 Retrimitere la comisie
PL 410/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
YES
695. 18.10.2011 13:56 8374 Vot final
Adoptare PL 538/2011 pentru ratificarea Acordului de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008
YES
696. 18.10.2011 13:55 8373 Vot final
Adoptare PL 531/2011 pentru ratificarea Acordului euro-mediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele sale membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
YES
697. 18.10.2011 13:55 8372 Vot final
Adoptare PL 532/2011 pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
YES
698. 18.10.2011 13:54 8371 Vot final
Adoptare PL 534/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002
YES
699. 18.10.2011 13:53 8370 Vot final
Adoptare PL 533/2011 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanții organici persistenți, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 și 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci și șaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009
YES
700. 18.10.2011 13:53 8369 Vot final
Adoptare PL 509/2011 pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la Convenție, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 16 february 2020, 21:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro