Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Atanasiu Onuț Valeriu în legislatura 2020-prezent?

3843 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 23.05.2023 11:57 32022 Vot final
Respingere PL 640/2022 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
2. 23.05.2023 11:50 32021 Vot final
Adoptare PL 126/2023 pentru modificarea art.8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
DA
3. 23.05.2023 11:49 32020 Vot final
Adoptare PL 27/2023 pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
DA
4. 23.05.2023 11:48 32019 Vot final
Adoptare PL 637/2022 Legea pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
5. 23.05.2023 11:45 32018 Vot final
Adoptare PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
6. 23.05.2023 11:41 32017 Vot final
Adoptare PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
DA
7. 23.05.2023 11:38 32016 Vot final
Adoptare PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
8. 23.05.2023 11:37 32015 Vot final
Adoptare PL 678/2022 Legea pentru completarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
9. 23.05.2023 11:37 32014 Vot final
Adoptare PL 93/2023 pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
10. 23.05.2023 11:33 32013 Vot final
Adoptare PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
11. 23.05.2023 11:33 32012 Vot final
Adoptare PL 230/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la București
DA
12. 23.05.2023 11:32 32011 Prezență - Vot test 1 DA
13. 23.05.2023 10:54 32006 PL-x 649/2022 - amendament respins 5 NU
14. 23.05.2023 10:51 32005 PL-x 649/2022 - amendament respins 2 NU
15. 23.05.2023 10:45 32007 Stabilire timpi dezbatere
PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
16. 23.05.2023 10:42 32004 Convocarea sedintei Comisiei pentru regulament concomitent cu plenul NU
17. 23.05.2023 10:32 32009 Stabilire timpi dezbatere
PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
DA
18. 23.05.2023 10:26 32008 Stabilire timpi dezbatere
PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
19. 22.05.2023 16:22 31998 Stabilire timpi dezbatere
PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
20. 17.05.2023 12:38 31989 Vot final
Adoptare PL 306/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
DA
21. 17.05.2023 12:38 31992 Vot final
Adoptare PL 105/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
DA
22. 17.05.2023 12:37 31991
Adoptare PL 606/2019 pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
23. 17.05.2023 12:35 31993 Prezență - Vot test 2 DA
24. 17.05.2023 12:34 31990 Prezență - Vot test 1 DA
25. 15.05.2023 17:46 31985 Vot final
Adoptare PL 12/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
DA
26. 15.05.2023 17:46 31984 Vot final
Adoptare PL 347/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
DA
27. 15.05.2023 17:42 31983 Vot final
Adoptare PL 8/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume - fructe și cartofi
DA
28. 15.05.2023 17:42 31982 Vot final
Adoptare PL 266/2020 pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
29. 15.05.2023 17:36 31981 Vot final
Adoptare PL 259/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
DA
30. 15.05.2023 17:35 31980 Prezență - Vot test 1 DA
31. 15.05.2023 17:22 31976 PL 105/2020 - timp dezbatere DA
32. 15.05.2023 17:07 31975 program de lucru DA
33. 15.05.2023 17:01 31974 PL 347/2021 - timp dezbatere DA
34. 15.05.2023 16:55 31973 PL 8/2023 - amr.1 NU
35. 15.05.2023 16:39 31972 Prelungire program de lucru DA
36. 15.05.2023 16:26 31979 PL 259/2022 - timp dezbatere DA
37. 15.05.2023 16:06 31978 Modificare ordine de zi DA
38. 10.05.2023 15:09 31955 Vot final
Respingere PL 52/2023 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
39. 10.05.2023 15:08 31954 Vot final
Respingere PL 37/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
DA
40. 10.05.2023 15:00 31953 Vot final
Adoptare PL 254/2023 învățământului superior
DA
41. 10.05.2023 14:51 31952 Vot final
Adoptare PL 253/2023 învățământului preuniversitar
DA
42. 10.05.2023 14:40 31951 Vot final
Adoptare PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
DA
43. 10.05.2023 14:36 31950 Vot final
Adoptare PL 267/2023 privind personalul Curții Constituționale
DA
44. 10.05.2023 14:35 31949 Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
45. 10.05.2023 14:25 31947 Vot final
Adoptare PL 47/2023 privind mobilitatea urbană durabilă
DA
46. 10.05.2023 14:24 31946 Vot final
Adoptare PL 627/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
DA
47. 10.05.2023 14:23 31945 Vot final
Adoptare PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
DA
48. 10.05.2023 14:22 31944 Vot final
Adoptare PL 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
49. 10.05.2023 14:21 31943 Vot final
PHCD 23/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa" COM(2022)652
DA
50. 10.05.2023 14:21 31942 Prezență - Vot test 1 DA
51. 10.05.2023 14:07 31938 PL-x 254/2023 - Amendament respins 39 NU
52. 10.05.2023 14:07 31937 PL-x 254/2023 - Amendament respins 33 NU
53. 10.05.2023 14:06 31936 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (3) NU
54. 10.05.2023 14:05 31935 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (2) NU
55. 10.05.2023 14:03 31933 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (10) NU
56. 10.05.2023 14:01 31932 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (6) NU
57. 10.05.2023 13:31 31907 Stabilire timpi dezbatere
PL 254/2023 învățământului superior
DA
58. 10.05.2023 13:23 31913 PL-x 253/2023 - Amendament respins 105, art. 204 NU
59. 10.05.2023 13:21 31914 PL-x 253/2023 - Amendament respins 90, art. 79 alin. (11) NU
60. 10.05.2023 13:19 31912 PL-x 253/2023 - Amendament respins 82, art. 171 NU
61. 10.05.2023 13:18 31911 PL-x 253/2023 - Amendament respins 81 NU
62. 10.05.2023 13:16 31910 PL-x 253/2023 - Amendament respins 65, art. 123. NU
63. 10.05.2023 13:15 31909 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (8) NU
64. 10.05.2023 13:14 31904 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin.(6) NU
65. 10.05.2023 13:13 31903 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (5) NU
66. 10.05.2023 13:12 31902 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 , art. 129 alin. (2) NU
67. 10.05.2023 13:09 31900 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69, art. 129 pct. 1 NU
68. 10.05.2023 13:07 31899 PL-x 253/2023 - Amendament respins 62, art. 112 alin. (10) lit. o) NU
69. 10.05.2023 13:05 31898 PL-x 253/2023 - Amendament respins 56, art. 102 alin. (5) NU
70. 10.05.2023 13:04 31897 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. m) NU
71. 10.05.2023 13:03 31896 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. d) NU
72. 10.05.2023 13:02 31895 PL-x 253/2023 - Amendament respins 50 NU
73. 10.05.2023 13:00 31894 PL-x 253/2023 - Amendament respins 49, art. 85 alin. (3) si (7) NU
74. 10.05.2023 12:55 31892 PL-x 253/2023 - Amendament respins 39, art. 70 NU
75. 10.05.2023 12:53 31891 PL-x 253/2023 - Amendament respins 31 Abținere
76. 10.05.2023 12:50 31890 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 14 NU
77. 10.05.2023 12:48 31889 PL-x 253/2023 - Amendament respins 5 NU
78. 10.05.2023 12:46 31888 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 19 NU
79. 10.05.2023 12:44 31887 PL-x 253/2023 - Amendament respins 12, art. 18 NU
80. 10.05.2023 12:40 31885 PL-x 253/2023 - Amendament respins 7 NU
81. 10.05.2023 11:49 31906 Stabilire timpi dezbatere
PL 253/2023 învățământului preuniversitar
DA
82. 10.05.2023 11:32 31883 PL-x 143/2023 - Amendament respins art. 8 Abținere
83. 10.05.2023 11:32 31882 PL-x 143/2023 - Amendament respins art. 1 Abținere
84. 10.05.2023 11:20 31881 Prelungirea programului de lucru DA
85. 10.05.2023 10:57 31880 PL-x 145/2023 - Amendament respins 19 DA
86. 10.05.2023 10:57 31879 PL-x 145/2023 - Amendament respins 17 DA
87. 10.05.2023 10:56 31878 PL-x 145/2023 - Amendament respins 11 DA
88. 10.05.2023 10:53 31905 Stabilire timpi dezbatere
PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
DA
89. 10.05.2023 10:21 31877 Retragerea de pe ordinea de zi a PL-x 143/2023 NU
90. 10.05.2023 10:17 31876 Retragerea de pe ordinea de zi a PL-x 145/2023 NU
91. 10.05.2023 10:13 31875 Pl-x 267/2023 - Amendament admis 29 NU
92. 08.05.2023 16:40 31855 Stabilire timpi dezbatere
PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
93. 08.05.2023 16:34 31854 Stabilire timpi dezbatere
PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
DA
94. 03.05.2023 13:01 31851 Vot final
Respingere PL 428/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
95. 03.05.2023 13:00 31850 Vot final
Adoptare PL 504/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora
DA
96. 03.05.2023 12:59 31849 Vot final
Adoptare PL 82/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și pentru modificarea art.164 alin.(21) și (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
DA
97. 03.05.2023 12:58 31848 Vot final
Adoptare PL 127/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
DA
98. 03.05.2023 12:56 31847 Vot final
Adoptare PL 435/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
DA
99. 03.05.2023 12:55 31846 Vot final
Adoptare PL 145/2021 privind aprobarea Ordonnaței de urgență nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
DA
100. 03.05.2023 12:54 31845 Vot final
Adoptare PL 301/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 mai 2023, 3:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro