Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic >
Cum a votat Marica Petru-Sorin în legislatura 2016-prezent?

4684 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1701. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 DA
1702. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 DA
1703. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 DA
1704. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 DA
1705. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 DA
1706. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 DA
1707. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 DA
1708. 04.07.2018 11:44 20156 Art. 35 DA
1709. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 DA
1710. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 NU
1711. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral DA
1712. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 NU
1713. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 NU
1714. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 NU
1715. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral DA
1716. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 NU
1717. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 NU
1718. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral DA
1719. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 NU
1720. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 NU
1721. 04.07.2018 11:29 20142 Art. 173 - integral DA
1722. 04.07.2018 11:28 20141 PL-x 406/2018 - Amendament respins 35 NU
1723. 04.07.2018 11:26 20139 PL-x 406/2018 - Amendament respins 31 NU
1724. 04.07.2018 11:26 20140 Art. 154 - integral DA
1725. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral DA
1726. 04.07.2018 11:18 20137 Text initial DA
1727. 04.07.2018 11:18 20225 PL-x 406/2018 - Amendament respins 24 NU
1728. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 NU
1729. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 NU
1730. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial DA
1731. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 NU
1732. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 NU
1733. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral DA
1734. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial DA
1735. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 NU
1736. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial DA
1737. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 NU
1738. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 NU
1739. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial DA
1740. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 NU
1741. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 NU
1742. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial DA
1743. 04.07.2018 10:51 20209 Text initial DA
1744. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 NU
1745. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial DA
1746. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 NU
1747. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
1748. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
1749. 04.07.2018 10:25 20201 Stabilire timpi dezbatere
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
1750. 04.07.2018 10:23 20205 Modificarea ordinii de zi NU
1751. 04.07.2018 10:21 20204 PL-x 406/2018 - Retrimitere la comisie NU
1752. 04.07.2018 10:18 20202 Eliminarea de pe ordinea de zi a PL-x 406/2018 NU
1753. 04.07.2018 10:13 20203 Modificarea programului de lucru - Vot final la ora 13,00 DA
1754. 02.07.2018 16:40 20117 PL-x 340/2018 - amendament admis 3 - art. 12 alin. (1)
PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
1755. 02.07.2018 16:40 20118 Sistarea lucrarilor in plen DA
1756. 02.07.2018 15:33 20116 PL-x 128/2018 - Timp dezbatere
PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
DA
1757. 02.07.2018 15:26 20115 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(8)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
1758. 02.07.2018 15:25 20114 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(6)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
1759. 02.07.2018 15:21 20113 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(4)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
1760. 02.07.2018 15:07 20112 Retrimitere la comisie - PL-x 112/2018
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NU
1761. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi DA
1762. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru DA
1763. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 DA
1764. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi DA
1765. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde NU
1766. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde DA
1767. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru DA
1768. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi DA
1769. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). NU
1770. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
DA
1771. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
DA
1772. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
1773. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
DA
1774. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
1775. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
1776. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
1777. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
DA
1778. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
1779. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
1780. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
1781. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
1782. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1783. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru DA
1784. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 DA
1785. 27.06.2018 11:06 20086 PLx 554/2015 - Amr.3 NU
1786. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi DA
1787. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 DA
1788. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi DA
1789. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 DA
1790. 27.06.2018 10:12 20081 Modificare ordine de zi DA
1791. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi DA
1792. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi DA
1793. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi DA
1794. 27.06.2018 10:09 20077 Modificare ordine de zi DA
1795. 27.06.2018 10:09 20076 Modificare ordine de zi DA
1796. 27.06.2018 10:08 20075 Modificare ordine de zi DA
1797. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
1798. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
1799. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
DA
1800. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
DA