Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Nicolăescu Gheorghe-Eugen

2652 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1501. 19.10.2010 13:26 6922 Vot final
Adoptare PL 255/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializării semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
YES
1502. 19.10.2010 13:25 6921 Vot final
Respingere PL 671/2006 pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
YES
1503. 19.10.2010 13:20 6920 Vot final
Adoptare PL 624/2009 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
YES
1504. 19.10.2010 13:20 6919 Vot final
Adoptare PL 559/2009 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
YES
1505. 19.10.2010 13:19 6918 Vot final
Adoptare PL 243/2010 privind modificarea părții introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
YES
1506. 19.10.2010 13:18 6916 Vot final
Adoptare PL 252/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență
YES
1507. 19.10.2010 13:18 6917 Vot final
Adoptare PL 346/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003
YES
1508. 19.10.2010 13:17 6915 Vot final
Respingere PL 89/2010 privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
1509. 19.10.2010 13:15 6914 Vot final
Adoptare PL 88/2010 privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
1510. 19.10.2010 13:13 6913 Vot final
Adoptare PL 109/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică
NO
1511. 19.10.2010 13:09 6912 Vot final
Adoptare PL 308/2010 privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiții " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- județul Neamț"
NO
1512. 19.10.2010 13:08 6911 Vot final
Adoptare PL 98/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
YES
1513. 19.10.2010 13:07 6910 Vot final
Respingere PL 406/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului
YES
1514. 19.10.2010 13:06 6909 Vot final
Adoptare PL 493/2010 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
YES
1515. 19.10.2010 13:05 6908 Vot final
Adoptare PL 444/2010 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
NO
1516. 19.10.2010 13:04 6907 Vot final
Adoptare PL 380/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
YES
1517. 19.10.2010 13:04 6906 Vot final
Adoptare PL 458/2010 privind modificarea art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
YES
1518. 19.10.2010 12:57 6905 Vot final
Adoptare PL 103/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
YES
1519. 19.10.2010 12:27 6901 Reformulare art. unic alin.2 YES
1520. 19.10.2010 11:50 6900 Propunere eliminare amendament 149, art. 408 indice 3
PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
YES
1521. 19.10.2010 11:47 6899 Propunere eliminare amendament 126
PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
YES
1522. 19.10.2010 11:46 6898 Propunere eliminare amendament 110
PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
YES
1523. 19.10.2010 11:44 6897 Propunere eliminare amendament 101
PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
YES
1524. 19.10.2010 11:34 6896 Propunere eliminare amendament 74
PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
YES
1525. 19.10.2010 11:27 6894 Propunere eliminarea ultimei parti art.86 indice 2 YES
1526. 19.10.2010 11:24 6893 Amendament 2
PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
YES
1527. 19.10.2010 11:04 6892 Stabilire timpi dezbatere
PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
YES
1528. 19.10.2010 10:52 6891 Amânare dezbateri
PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
YES
1529. 18.10.2010 17:16 6887 YES
1530. 18.10.2010 17:15 6886 NO
1531. 18.10.2010 17:14 6885 Hotărâre privind organizarea ședinței solemne a camerei Deputaților consacrată celebrării a 150 de ani de la înființarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași YES
1532. 18.10.2010 17:11 6884 Modificare ordine de zi YES
1533. 05.10.2010 11:39 6842 Introducere doua puncte - ordine de zi NO
1534. 05.10.2010 11:38 6841 Infiintare comisie de ancheta YES
1535. 04.10.2010 17:15 6827 Modificare ordine de zi NO
1536. 04.10.2010 17:14 6826 Modificare ordine de zi - Propunere YES
1537. 04.10.2010 17:11 6825 Modificare ordine de zi - Propunere Didn't vote
1538. 04.10.2010 17:08 6824 Modificare ordine de zi - Propunere NO
1539. 04.10.2010 17:07 6822 Propunere program YES
1540. 04.10.2010 17:07 6823 Propunere program NO
1541. 04.10.2010 16:59 6821 Propunere program YES
1542. 29.09.2010 13:06 6816 Vot final
Adoptare PL 720/2009 privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice, reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale României
YES
1543. 29.09.2010 13:05 6815 Vot final
Adoptare PL 205/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
NO
1544. 29.09.2010 13:02 6814 Vot final
Adoptare PL 309/2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea -Litoral
NO
1545. 29.09.2010 13:01 6813 Vot final
PL 687/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
NO
1546. 29.09.2010 13:00 6812 Vot final
Adoptare PL 397/2010 pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
YES
1547. 29.09.2010 12:59 6811 Vot final
Adoptare PL 377/2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C ale Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței Părților la Geneva la 4-8 mai 2009
YES
1548. 29.09.2010 12:58 6810 Vot final
Adoptare PL 398/2010 privind ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 și semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
YES
1549. 29.09.2010 12:57 6809 Vot final
Adoptare PL 401/2010 privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 și semnată de România la București, la aceeași dată
YES
1550. 29.09.2010 12:56 6808 Vot final
Adoptare PL 400/2010 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009
YES
1551. 29.09.2010 12:55 6807 Vot final
Adoptare PL 402/2010 pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, semnat la București, la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
YES
1552. 29.09.2010 12:54 6806 Vot final
Adoptare PL 399/2010 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010
YES
1553. 29.09.2010 12:54 6805 Vot final
Adoptare PL 382/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967
YES
1554. 29.09.2010 12:53 6804 Vot final
Adoptare PL 360/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
NO
1555. 29.09.2010 12:51 6803 Vot final
Adoptare PL 361/2010 pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
NO
1556. 29.09.2010 12:50 6801 Vot final
Adoptare PL 522/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative
NO
1557. 29.09.2010 12:50 6802 Vot final
Adoptare PL 203/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010
NO
1558. 29.09.2010 12:49 6800 Vot final
Adoptare PL 13/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată
YES
1559. 29.09.2010 12:48 6799 Vot asupra unei moțiuni YES
1560. 29.09.2010 12:47 6798 Vot final
Adoptare PL 506/2009 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
NO
1561. 29.09.2010 12:46 6797 Vot final
Adoptare PL 179/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NO
1562. 29.09.2010 12:45 6796 Vot final
Adoptare PL 528/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
NO
1563. 29.09.2010 12:44 6795 Vot final
Adoptare PL 353/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă"
NO
1564. 29.09.2010 12:43 6794 Vot final
Adoptare PL 379/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
NO
1565. 29.09.2010 12:42 6793 Vot final
Adoptare PL 141/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES
1566. 29.09.2010 12:41 6792 Vot final
Adoptare PL 224/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NO
1567. 29.09.2010 12:41 6791 Vot final
PHCD 34/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
1568. 29.09.2010 11:56 6790 Retrimitere la comisie
PL 459/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
NO
1569. 23.09.2010 11:23 6782 Abstention
1570. 23.09.2010 11:20 6781 YES
1571. 23.09.2010 11:19 6780 Abstention
1572. 23.09.2010 11:16 6779 NO
1573. 23.09.2010 11:11 6778 Didn't vote
1574. 23.09.2010 11:01 6777 Didn't vote
1575. 23.09.2010 10:49 6776 NO
1576. 23.09.2010 10:42 6775 YES
1577. 23.09.2010 10:37 6774 Abstention
1578. 23.09.2010 10:33 6773 NO
1579. 23.09.2010 10:26 6772 Didn't vote
1580. 21.09.2010 13:56 6769 Propunerea Biroului permanent, ca urmare a contestațiilor grupurilor parlamentare ale PNL și PSD+PC, de reluare a votului final asupra Proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 323/2010)
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1581. 15.09.2010 21:55 6705 Propunere amanare vot motiune - saptamana urmatoare YES
1582. 15.09.2010 21:55 6706
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1583. 15.09.2010 20:50 6703 art.98 in ansamblu
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NO
1584. 15.09.2010 20:50 6702
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NO
1585. 15.09.2010 20:49 6701
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1586. 15.09.2010 20:48 6700 art.98, alin.1 initial
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NO
1587. 15.09.2010 20:48 6699
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1588. 15.09.2010 20:43 6697 art.65, alin.4, amendament comisie
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NO
1589. 15.09.2010 20:43 6698 art.65 in ansamblu
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NO
1590. 15.09.2010 20:42 6696
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1591. 15.09.2010 20:41 6695
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1592. 15.09.2010 20:41 6694
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1593. 15.09.2010 20:40 6693 art.65, alin.4
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1594. 15.09.2010 20:25 6689
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1595. 15.09.2010 20:25 6690
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1596. 15.09.2010 20:22 6688 art.53 in ansamblu
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NO
1597. 15.09.2010 20:21 6687 art.53, alin.1 initial
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NO
1598. 15.09.2010 20:21 6686
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Abstention
1599. 15.09.2010 20:18 6685
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1600. 15.09.2010 20:17 6684
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 november 2019, 7:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro