Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Pirtea Marilen - Gabriel

2932 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.11.2023 18:47 32643 Vot final - PL-x 727/2023 - Vot final
PL 727/2023 privind sistemul public de pensii
YES
2. 20.11.2023 18:46 32642 PL-x 727/2023 - Anexa 15 YES
3. 20.11.2023 18:45 32641 PL-x 727/2023 - Anexa 14 YES
4. 20.11.2023 18:45 32640 PL-x 727/2023 - Anexa 13 YES
5. 20.11.2023 18:44 32639 PL-x 727/2023 - Anexa 12 YES
6. 20.11.2023 18:44 32638 PL-x 727/2023 - Anexa 11 YES
7. 20.11.2023 18:44 32637 PL-x 727/2023 - Anexa 10 YES
8. 20.11.2023 18:43 32636 PL-x 727/2023 - Anexa 9 YES
9. 20.11.2023 18:43 32635 PL-x 727/2023 - Anexa 8 YES
10. 20.11.2023 18:43 32634 PL-x 727/2023 - Anexa 7 YES
11. 20.11.2023 18:42 32633 PL-x 727/2023 - Anexa 6 YES
12. 20.11.2023 18:42 32632 PL-x 727/2023 - Anexa 5 YES
13. 20.11.2023 18:42 32631 PL-x 727/2023 - Anexa 4 YES
14. 20.11.2023 18:41 32630 PL-x 727/2023 - Anexa 3 YES
15. 20.11.2023 18:41 32629 PL-x 727/2023 - Anexa 2 YES
16. 20.11.2023 18:41 32628 PL-x 727/2023 - Anexa 1 YES
17. 20.11.2023 18:39 32626 PL-x 727/2023 - Vot in bloc pentru toate celelalte amendamente respinse Abstention
18. 20.11.2023 18:38 32625 PL-x 727/2023 - Amendament respins 394 Abstention
19. 20.11.2023 18:36 32624 PL-x 727/2023 - Amendament respins 340 Abstention
20. 20.11.2023 18:34 32623 PL-x 727/2023 - Amendament respins 288 Abstention
21. 20.11.2023 18:32 32622 PL-x 727/2023 - Amendament respins 366 Abstention
22. 20.11.2023 18:30 32621 PL-x 727/2023 - Amendament respins 400 Abstention
23. 20.11.2023 18:29 32620 PL-x 727/2023 - Amendament respins 301 Abstention
24. 20.11.2023 18:27 32619 PL-x 727/2023 - Amendament respins 339 Abstention
25. 20.11.2023 18:25 32618 PL-x 727/2023 - Amendament respins 378 Abstention
26. 20.11.2023 18:22 32617 PL-x 727/2023 - Amendament respins 362 Abstention
27. 20.11.2023 18:21 32616 PL-x 727/2023 - Amendament respins 398 Abstention
28. 20.11.2023 18:19 32615 PL-x 727/2023 - Amendament respins 297 Abstention
29. 20.11.2023 18:17 32614 PL-x 727/2023 - Amendament respins 389 Abstention
30. 20.11.2023 18:15 32613 PL-x 727/2023 - Amendament respins 357 Abstention
31. 20.11.2023 18:13 32612 PL-x 727/2023 - Amendament respins 372 Abstention
32. 20.11.2023 18:11 32611 PL-x 727/2023 - Amendament respins 349 Abstention
33. 20.11.2023 18:08 32610 PL-x 727/2023 - Amendament respins 408 Abstention
34. 20.11.2023 17:49 32646 Stabilire timpi dezbatere
PL 727/2023 privind sistemul public de pensii
YES
35. 20.11.2023 17:10 32609 PL-x 29/2023 - Amendament respins 1 NO
36. 20.11.2023 17:09 32608 PL-x 29/2023 - Amendament respins 4 Abstention
37. 20.11.2023 17:08 32607 PL-x 29/2023 - Amendament respins 3 Abstention
38. 20.11.2023 16:53 32606 YES
39. 20.11.2023 16:49 32645 Stabilire timpi dezbatere
PL 386/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
YES
40. 20.11.2023 16:08 32644 Stabilire timpi dezbatere
PL 104/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
41. 08.11.2023 11:59 32582 Vot final
Adoptare PL 558/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
YES
42. 08.11.2023 11:56 32581 Vot final
Adoptare PL 436/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social și a Legii nr.53/2003 - Codul muncii
YES
43. 08.11.2023 11:55 32580 Vot final
Adoptare PL 747/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
YES
44. 08.11.2023 11:54 32579 Vot final
Adoptare PL 690/2022 pentru modificarea art.31 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
YES
45. 08.11.2023 11:53 32578 Vot final
Adoptare PL 239/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
YES
46. 08.11.2023 11:52 32577 Vot final
Adoptare PL 465/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.79/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
YES
47. 08.11.2023 11:51 32576 Vot final
Adoptare PL 203/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2023 pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere - ROADPOL, precum și pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
YES
48. 08.11.2023 11:50 32575 Vot final
Adoptare PL 163/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2023 pentru modificarea lit.c) a alin.(6) al art.41 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
YES
49. 08.11.2023 11:48 32574 Vot final
Adoptare PL 746/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
YES
50. 08.11.2023 11:41 32573 Vot final
Adoptare PL 115/2023 pentru completarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, precum și pentru modificarea art.28 alin.(21) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
YES
51. 08.11.2023 11:37 32572 Vot final
Adoptare PL 62/2023 pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca "Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii"
YES
52. 08.11.2023 11:36 32571 Vot final
Adoptare PL 202/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
53. 08.11.2023 11:36 32570 Vot final
PHCD 63/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintală COM(2023)298
YES
54. 08.11.2023 11:33 32569 Vot final
PHCD 62/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru revizuit de monitorizare pentru economia circulară COM(2023)306
YES
55. 08.11.2023 11:32 32568 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
56. 24.10.2023 12:28 32534 Vot final
Adoptare PL 298/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
57. 24.10.2023 12:25 32533 Vot final
Adoptare PL 43/2022 privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.126/2021 pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap
YES
58. 24.10.2023 12:25 32532 Vot final
Adoptare PL 118/2023 Legea pentru completarea art.10 și art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
59. 24.10.2023 12:24 32531 Vot final
Adoptare PL 528/2023 pentru modificarea art. 378 alin.(1) lit.c) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
YES
60. 24.10.2023 12:22 32530 Vot final
Adoptare PL 521/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
YES
61. 24.10.2023 12:22 32529 Vot final
Adoptare PL 506/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
62. 24.10.2023 12:21 32528 Vot final
Adoptare PL 133/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
YES
63. 24.10.2023 12:20 32527 Vot final
Adoptare PL 421/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
YES
64. 24.10.2023 12:14 32526 Vot final
Adoptare PL 604/2023 Legea privind sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, precum și pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu” de la Muntele Athos, Grecia
YES
65. 24.10.2023 12:13 32525 Vot final
Adoptare PL 434/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
YES
66. 24.10.2023 12:11 32524 Vot final
Adoptare PL 502/2023 pentru modificarea și completarea art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
YES
67. 24.10.2023 12:09 32523 Vot final
PHCD 60/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un Plan industrial al Pactului verde pentru era cu zero emisii nete COM(2022)62
YES
68. 24.10.2023 12:08 32522 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
69. 18.10.2023 11:58 32506 Vot final
Adoptare PL 24/2023 privind modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
YES
70. 18.10.2023 11:53 32505 Vot final
Adoptare PL 393/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
YES
71. 18.10.2023 11:51 32507 Vot final - PHCD 58/2023 - vot final
PHCD 58/2023 pentru validarea unui mandat de deputat
YES
72. 18.10.2023 11:51 32504 Vot final
Adoptare PL 129/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2023 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
YES
73. 18.10.2023 11:41 32503 Vot final
Adoptare PL 40/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
YES
74. 18.10.2023 11:38 32502 Vot final
Adoptare PL 547/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023
YES
75. 18.10.2023 11:35 32501 Vot final
Adoptare PL 586/2023 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Secolului XX
YES
76. 18.10.2023 11:32 32500 Prezență - Vot test 1 YES
77. 16.10.2023 17:27 32495 Vot final - Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.467 din 2 august 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.727 din 7 august 2023 (PL- x 244/2023)– lege organică Procedură de urgență Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă propun ADOPTAREA legii Cameră decizională - vot final
PL 244/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
78. 16.10.2023 17:26 32494 Vot final - Proiectul de Lege pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 534/2021) – lege organică Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege Cameră decizională - vot final
PL 534/2021 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal
YES
79. 16.10.2023 17:25 32493 Vot final - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (PL-x 461/2023) – lege ordinară Procedură de urgență Comisia pentru știință și tehnologie propune ADOPTAREA proiectului de lege Cameră decizională - vot final
PL 461/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
80. 16.10.2023 17:24 32492 Vot final - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici (PL-x 41/2021) – lege ordinară Procedură de urgență - vot final
PL 41/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici
YES
81. 16.10.2023 17:21 32491 Vot final - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2023 pentru completarea art.24 din Legea drepturilor pacienților nr.46/2003 (PL-x 243/2023) – lege ordinară Procedură de urgență - vot final
PL 243/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2023 pentru completarea art.24 din Legea drepturilor pacienților nr.46/2003
YES
82. 16.10.2023 17:20 32490 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 54/2023) - vot final
PHCD 54/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
83. 16.10.2023 17:18 32489 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Pavel Popescu) (PHCD 55/2023) - vot final
PHCD 55/2023 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
84. 10.10.2023 15:08 32442 YES
85. 10.10.2023 15:07 32441 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 8/2022 privind constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului in domeniul securitatii nationale YES
86. 10.10.2023 15:07 32440 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO YES
87. 10.10.2023 15:06 32438 YES
88. 10.10.2023 15:03 32437 YES
89. 04.10.2023 11:57 32401 Vot final
Respingere PL 25/2023 pentru modificarea Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
YES
90. 04.10.2023 11:53 32400 Vot final
Adoptare PL 26/2023 Legea pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
YES
91. 04.10.2023 11:53 32399 Vot final
Adoptare PL 711/2022 Legea Lege pentru modificarea anexei nr.2.11. la Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
YES
92. 04.10.2023 11:46 32398 Vot final
Adoptare PL 321/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora
YES
93. 04.10.2023 11:46 32397 Vot final
Respingere PL 291/2023 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
94. 04.10.2023 11:42 32396 Vot final
Adoptare PL 389/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
95. 04.10.2023 11:41 32395 Vot final
Adoptare PL 282/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2023 privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
YES
96. 04.10.2023 11:41 32407 Vot final
Adoptare PL 462/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2023 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România
YES
97. 04.10.2023 11:40 32406 Vot final
Adoptare PL 483/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi, la 28 martie 2023
YES
98. 04.10.2023 11:38 32405 Vot final
PHCD 51/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu - Strategia spațială a Uniunii Europene pentru securitate și apărare JOIN(2023)9
YES
99. 04.10.2023 11:37 32404 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 52/2023)
PHCD 52/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
100. 04.10.2023 11:36 32403 Prezență - Vot test 1 Didn't vote

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 30 november 2023, 23:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro