Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Popa Daniela

1716 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
901. 22.05.2007 13:14 2864 Vot final
PL 215/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2007 pentru modificarea și completarea anexei nr.4 la Legea nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
NO
902. 22.05.2007 13:14 2862 Vot final
PL 94/2007 pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
YES
903. 22.05.2007 13:13 2860 Vot final
PL 271/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
YES
904. 22.05.2007 13:13 2859 Vot final
PL 274/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării
YES
905. 22.05.2007 13:13 2861 Vot final
PL 253/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2007 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
YES
906. 22.05.2007 13:12 2858 Vot final
PL 142/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea și completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
YES
907. 22.05.2007 13:12 2857 Vot final
PL 254/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007
YES
908. 22.05.2007 13:11 2854 Vot final
PL 225/2007 pentru abrogarea dispozițiilor Capitolului III¹ din Legea nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
YES
909. 22.05.2007 13:11 2855 Vot final
PL 226/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar -fiscale din domeniul protecției sociale
YES
910. 22.05.2007 13:11 2856 Vot final
PL 256/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
YES
911. 22.05.2007 13:10 2852 Vot final
PL 299/2007 pentru ratificarea Amendamentului nr.3 convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg, la 11 septembrie 2006 și la București la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de Finanțare între România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000
YES
912. 22.05.2007 13:10 2851 Vot final
PL 261/2007 pentru acceptarea Protocolului privind resturile explozive de război (Protocolul V), adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adițional la Convenția privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare
YES
913. 22.05.2007 13:10 2853 Vot final
PL 252/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
YES
914. 22.05.2007 13:09 2850 Vot final
PL 247/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
YES
915. 22.05.2007 13:09 2849 Vot final
PL 260/2007 pentru ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 și la București la 28 decembrie 2006
YES
916. 22.05.2007 13:08 2848 Vot final
PL 300/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
YES
917. 22.05.2007 12:45 2847 Vot final
PL 373/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
Abstention
918. 22.05.2007 12:44 2846 Vot final
PL 307/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
919. 11.04.2007 13:17 2662 Vot final
Respingere PL 113/2007 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, precum și a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitățlor la înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
YES
920. 11.04.2007 13:17 2663 Vot final
Respingere PL 153/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
Abstention
921. 11.04.2007 13:17 2664 Vot final
Respingere PL 154/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
YES
922. 11.04.2007 13:16 2661 Vot final
Respingere PL 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
923. 11.04.2007 13:16 2660 Vot final
Respingere PL 25/2007 privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice
YES
924. 11.04.2007 13:15 2659 Vot final
Respingere PL 549/2006 de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
925. 11.04.2007 13:15 2658 Vot final
Respingere PL 49/2007 pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)
YES
926. 11.04.2007 13:14 2657 Vot final
Respingere PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
YES
927. 11.04.2007 13:13 2655 Vot final
Respingere PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
YES
928. 11.04.2007 13:13 2656 Vot final
Respingere PL 114/2007 privind republicarea Codului de procedură penală
YES
929. 11.04.2007 13:13 2654 Vot final
Respingere PL 79/2007 pentru completarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
YES
930. 11.04.2007 13:12 2652 Vot final
Respingere PL 126/2007 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare
YES
931. 11.04.2007 13:12 2653 Vot final
Respingere PL 158/2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
932. 11.04.2007 13:11 2651 Vot final
Respingere PL 89/2007 pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004
YES
933. 11.04.2007 13:11 2650 Vot final
Respingere PL 91/2007 privind modificarea art.161 (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
YES
934. 11.04.2007 13:10 2649 Vot final
Respingere PL 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
NO
935. 11.04.2007 13:10 2648 Vot final
Adoptare PL 99/2007 pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
936. 11.04.2007 13:09 2646 Vot final
PL 140/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenillor români în străinătate
YES
937. 11.04.2007 13:09 2647 Vot final
PL 143/2007 pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.b) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
938. 11.04.2007 13:08 2644 Vot final
PL 124/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
YES
939. 11.04.2007 13:08 2645 Vot final
Respingere PL 127/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
YES
940. 11.04.2007 13:07 2643 Vot final
PL 88/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
YES
941. 11.04.2007 13:07 2642 Vot final
PL 165/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
YES
942. 11.04.2007 13:06 2641 Vot final
PL 177/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2006 pentru prorogarea și modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
YES
943. 11.04.2007 13:06 2640 Vot final
PL 119/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia
YES
944. 11.04.2007 13:05 2639 Vot final
PL 121/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
YES
945. 11.04.2007 13:03 2638
PL 39/2006 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă
NO
946. 11.04.2007 13:02 2637 Vot final
Adoptare PL 70/2007 privind reorganizarea terenurilor agricole
YES
947. 11.04.2007 13:02 2636 Vot final
PL 139/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
YES
948. 11.04.2007 13:01 2635 Vot final
PL 138/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
YES
949. 11.04.2007 12:51 2634 Vot final
PL 123/2007 privind sprijinul financiar acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
Abstention
950. 11.04.2007 12:50 2630 Vot final
PL 600/2006 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
YES
951. 11.04.2007 12:50 2632 Vot final
PL 86/2007 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A.
YES
952. 11.04.2007 12:50 2631 Vot final
PL 110/2007 pentru modificarea art.41 din Legea nr.703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
YES
953. 11.04.2007 12:49 2629 Vot final
Adoptare PL 144/2007 de reglementare a Camerelor de Comerț și Industrie din România
NO
954. 11.04.2007 12:48 2627 Vot final
PL 129/2007 privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenții internaționale
YES
955. 11.04.2007 12:48 2626 Vot final
PL 130/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006
YES
956. 11.04.2007 12:48 2628 Vot final
PL 167/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 30 august 2006
YES
957. 11.04.2007 12:47 2625 Vot final
PL 508/2002 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat.
YES
958. 11.04.2007 12:47 2624 Prezență Didn't vote
959. 21.03.2007 13:03 2585 Vot final
Respingere PL 75/2007 privind organizarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale
YES
960. 21.03.2007 13:03 2584 Vot final
Respingere PL 46/2007 privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale
NO
961. 21.03.2007 13:02 2583 Vot final
Respingere PL 40/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic
YES
962. 21.03.2007 13:01 2581 Vot final
Respingere PL 26/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.318/2003 privind energia electrică
YES
963. 21.03.2007 13:01 2582 Vot final
Respingere PL 32/2007 privind sprijinirea localitaților aflate pe traseul drumurilor naționale pentru iluminat public
NO
964. 21.03.2007 13:00 2580 Vot final
Respingere PL 25/2007 privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice
YES
965. 21.03.2007 13:00 2579 Vot final
Respingere PL 24/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004, legea gazelor
YES
966. 21.03.2007 12:59 2578 Vot final
PL 178/2006 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
YES
967. 21.03.2007 12:59 2577 Vot final
PL 80/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
YES
968. 21.03.2007 12:58 2575 Vot final
PL 74/2007 pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
YES
969. 21.03.2007 12:58 2576 Vot final
PL 844/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantina fitosanitară
YES
970. 21.03.2007 12:57 2573 Vot final
PL 108/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
YES
971. 21.03.2007 12:57 2574 Vot final
PL 981/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
YES
972. 21.03.2007 12:56 2572 Vot final
PL 68/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
YES
973. 21.03.2007 12:55 2571 Vot final
PL 818/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
YES
974. 21.03.2007 12:54 2570 Vot final YES
975. 21.03.2007 12:47 2569 Vot final
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
976. 21.03.2007 12:46 2568 Vot final
PL 85/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență
YES
977. 21.03.2007 12:45 2566 Vot final
PL 42/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
978. 21.03.2007 12:45 2567 Vot final
PL 970/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
YES
979. 21.03.2007 12:44 2565 Vot final
Adoptare PL 29/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
YES
980. 21.03.2007 12:43 2564 Vot final
Respingere PL 14/2007 privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor
NO
981. 21.03.2007 12:43 2563 Vot final
PL 105/2007 pentru ratificarea unor Convenții și Acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații referitoare la astfel de venituri
YES
982. 21.03.2007 12:39 2562 Retrimitere la comisie
PL 46/2007 privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale
YES
983. 19.12.2006 16:54 2345 YES
984. 19.12.2006 16:53 2298 Art.38 ind.2 - Amendament respins
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
985. 19.12.2006 16:49 2297 Art.28 alin.1
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
986. 19.12.2006 16:31 2296 Art.26
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
987. 19.12.2006 16:28 2295 Art.25 alin.2 - Amendament respins
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
988. 19.12.2006 16:25 2294 Art.22 alin.1
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
989. 19.12.2006 16:22 2291 Art.13 alin.2. - Doamna deputat Cornelia Ardelean - Amendament respins
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
NO
990. 19.12.2006 16:22 2344 NO
991. 19.12.2006 16:18 2290 Art.13 alin. 2 - Amendament respins
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
992. 19.12.2006 16:15 2289 Art. 13 alin.4 si 5 - Amendament respins
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
993. 19.12.2006 16:13 2288 Art.13 alin.4 - Amendament respins
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
NO
994. 19.12.2006 16:09 2343 YES
995. 19.12.2006 16:08 2286 Art.11 alin.1 - Amendament respins
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
996. 19.12.2006 16:06 2285 Art.9 ind.1 - Amendamente respinse
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
997. 19.12.2006 15:57 2284 Art.4 alin.1 - Amendamente respinse
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
998. 19.12.2006 15:44 2283 Art.1 alin.3 - Amendamente respinse
PL 412/2006 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
PL 904/2006 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
999. 13.12.2006 14:30 2340 Vot final
PL 840/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2006 pentru modificarea art.4 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
YES
1000. 13.12.2006 14:30 2274 Vot final
PL 848/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 november 2019, 6:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro