Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Popa Daniela

1716 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1101. 17.10.2006 12:56 1986 Vot final
Respingere PL 592/2006 pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
YES
1102. 17.10.2006 12:56 1987 Vot final
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
YES
1103. 17.10.2006 12:55 1985 Vot final
Respingere PL 548/2006 de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare
YES
1104. 17.10.2006 12:54 1984 Vot final
Respingere PL 624/2006 cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populației cu venituri reduse în vederea susținerii unei părți din cheluielile necesare pentru achiziționarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic
YES
1105. 17.10.2006 12:53 1982 Vot final
Respingere PL 636/2006 pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale
YES
1106. 17.10.2006 12:53 1983 Vot final
Respingere PL 634/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice
YES
1107. 17.10.2006 12:52 1981 Vot final
Respingere PL 393/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor politice
YES
1108. 17.10.2006 12:51 1980 Vot final
Respingere PL 632/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
YES
1109. 17.10.2006 12:51 1979 Vot final
Respingere PL 566/2006 privind promovarea surselor regenerabile și neconvenționale de energie termică
YES
1110. 17.10.2006 12:50 1977 Vot final
Respingere PL 537/2006 pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
YES
1111. 17.10.2006 12:50 1978 Vot final
Respingere PL 546/2006 pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
YES
1112. 17.10.2006 12:49 1976 Vot final
Respingere PL 323/2006 privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005
YES
1113. 17.10.2006 12:48 2020 Vot final
Respingere PL 615/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal
YES
1114. 17.10.2006 12:48 1975 Vot final
Respingere PL 569/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES
1115. 17.10.2006 12:47 1974 Vot final
Respingere PL 614/2006 pentru completarea art.258 și modificarea art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES
1116. 17.10.2006 12:47 1973 Vot final
Respingere PL 613/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES
1117. 17.10.2006 12:46 1972 Vot final
Respingere PL 612/2006 privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
YES
1118. 17.10.2006 12:45 1971 Vot final
Respingere PL 609/2006 pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
YES
1119. 17.10.2006 12:45 1970 Vot final
Respingere PL 608/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
YES
1120. 17.10.2006 12:44 1969 Vot final
Respingere PL 607/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
YES
1121. 17.10.2006 12:43 1967 Vot final
PL 435/2006 privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare
Abstention
1122. 17.10.2006 12:42 1966 Vot final
PL 416/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
NO
1123. 17.10.2006 12:41 1965 Vot final
PL 343/2006 privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari
YES
1124. 10.10.2006 12:49 1950 Vot final
PL 625/2006 privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
YES
1125. 10.10.2006 12:48 1948 Vot final
PL 685/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Abstention
1126. 10.10.2006 12:48 1934 Vot final
PL 590/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiemrie 1923 și Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
YES
1127. 10.10.2006 12:47 1946 Vot final
PL 543/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
YES
1128. 10.10.2006 12:47 1932 Vot final
PL 320/2006 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
NO
1129. 10.10.2006 12:47 1933 Vot final
PL 432/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
YES
1130. 10.10.2006 12:46 1942 Vot final
PL 528/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic
YES
1131. 10.10.2006 12:45 1941 Vot final
PL 645/2006 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
YES
1132. 10.10.2006 12:45 1940 Vot final
PL 472/2006 pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
YES
1133. 10.10.2006 12:45 1931 Vot final
PL 357/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
YES
1134. 10.10.2006 12:44 1939 Vot final
PL 633/2006 pentru modificarea art.4 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
YES
1135. 10.10.2006 12:44 1930 Vot final
PL 587/2006 pentru aprobarea plății unor contribuții voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului
YES
1136. 10.10.2006 12:43 1938 Vot final
PL 586/2006 privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene
YES
1137. 10.10.2006 12:43 1937 Vot final
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
1138. 10.10.2006 12:43 1929 Vot final
PL 510/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
YES
1139. 10.10.2006 12:43 1928 Vot final
PL 565/2006 pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998
YES
1140. 10.10.2006 12:42 1936 Vot final
PL 666/2006 pentru abrogarea unor acte normative
YES
1141. 10.10.2006 12:42 1927 Vot final
PL 581/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
YES
1142. 10.10.2006 12:41 1935 Vot final
PL 640/2006 de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului
NO
1143. 10.10.2006 12:41 1926 Vot final
PL 683/2006 pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
YES
1144. 10.10.2006 12:40 1925 Vot final
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
YES
1145. 10.10.2006 12:40 1924 Vot final
PL 594/2006 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
YES
1146. 10.10.2006 12:39 1923 Vot final
PL 571/2006 privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
YES
1147. 10.10.2006 12:38 1951 Vot final
PL 660/2006 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar pentru asigurarea interoperabilității serviciiilor pan-europene de eGuvernare pentru administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni (IDABC), semnat la București la 20 martie 2006 și la Bruxelles la 20 aprilie 2006, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009
YES
1148. 10.10.2006 12:38 1922 Vot final
PL 661/2006 pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 și intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internațional și a Organizației de telecomunicații spațiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr.307/1972
YES
1149. 10.10.2006 12:38 1952 Vot final
PL 662/2006 pentru înființarea satului Tangâru prin reorganizarea comunei Stoenești, județul Giurgiu
YES
1150. 10.10.2006 12:37 1921 Vot final
PL 641/2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
1151. 10.10.2006 12:29 1920 Retrimitere la comisie
PL 625/2006 privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
NO
1152. 10.10.2006 11:37 1919 Retrimitere la comisie
PL 320/2006 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
NO
1153. 12.09.2006 12:57 1788 Propunerea de vot prin apel nominal
PL 523/2006 privind modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NO
1154. 12.09.2006 12:56 1787 Vot final
PL 518/2006 pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituiției Avocatul Poporului
YES
1155. 12.09.2006 12:55 1790 Vot final
PL 463/2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice
YES
1156. 12.09.2006 12:55 1786 Vot final
PL 345/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
YES
1157. 12.09.2006 12:55 1791 Vot final
PL 527/2006 privind înființarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii-București
YES
1158. 12.09.2006 12:54 1785 Vot final
PL 394/2006 pentru modificarea și completarea art.33 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
1159. 12.09.2006 12:53 1784 Vot final
PL 509/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
1160. 12.09.2006 12:53 1783 Vot final
PL 471/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
1161. 12.09.2006 12:52 1782 Vot final
PL 603/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizare materialelor forestiere de reproducere
YES
1162. 12.09.2006 12:51 1781 Vot final
PL 563/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
YES
1163. 12.09.2006 12:51 1789 Vot final
PL 620/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române -S.A.
YES
1164. 12.09.2006 12:49 1780 Vot final
PL 596/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
YES
1165. 12.09.2006 11:48 1779 Retrimitere la comisie
PL 39/2006 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă
YES
1166. 12.09.2006 11:32 1778 Retrimitere la comisie
PL 543/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
YES
1167. 12.09.2006 11:15 1777 Retrimitere la comisie
PL 308/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
YES
1168. 11.09.2006 17:55 1774 Retrimitere la comisie
PL 620/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române -S.A.
NO
1169. 11.09.2006 17:28 1772 Pct.8 din raport - Amendamente respinse
PL 238/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
Abstention
1170. 11.09.2006 17:14 1771 Retrimitere la comisie
PL 597/2006 privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice
YES
1171. 05.07.2006 12:50 1744 Pct.1
PL 218/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
NO
1172. 05.07.2006 12:49 1743 Pct.1 din raport - Amendamente respinse
PL 218/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
Abstention
1173. 05.07.2006 12:28 1742 Pct.48 - Art.34 alin.6 Amendamente respinse
PL 577/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
NO
1174. 05.07.2006 12:25 1741 Amendament
PL 577/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
YES
1175. 20.06.2006 13:08 1658 Vot final
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
YES
1176. 20.06.2006 13:07 1640 Vot final
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
1177. 20.06.2006 12:59 1639 Vot final
PL 449/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor
YES
1178. 20.06.2006 12:56 1638 Vot final
Respingere PL 421/2006 pentru completarea art.10 alin.1 lit.b din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
YES
1179. 20.06.2006 12:55 1637 Vot final
PL 260/2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
YES
1180. 20.06.2006 12:54 1655 Vot final
Respingere PL 313/2006 pentru modificarea anexei la Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată
YES
1181. 20.06.2006 12:54 1636 Vot final
PL 239/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
YES
1182. 20.06.2006 12:54 1656 Vot final
PL 258/2006 pentru modificarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
YES
1183. 20.06.2006 12:50 1635 Vot final
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
Abstention
1184. 20.06.2006 12:46 1634 Vot final
PL 169/2006 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
1185. 20.06.2006 12:27 1633 Retrimitere la comisie
PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
YES
1186. 13.06.2006 12:48 1607 Vot final
PL 407/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
YES
1187. 13.06.2006 12:48 1606 Vot final
PL 219/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
YES
1188. 13.06.2006 12:47 1605 Vot final
PL 406/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
YES
1189. 13.06.2006 12:43 1604 Vot final
Respingere PL 210/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
Abstention
1190. 13.06.2006 12:42 1603 Vot final
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
YES
1191. 13.06.2006 12:41 1602 Vot final
PL 426/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
YES
1192. 13.06.2006 12:41 1601 Vot final
PL 533/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
YES
1193. 13.06.2006 12:38 1625 Vot final
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
YES
1194. 13.06.2006 12:37 1600 Vot final
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
YES
1195. 13.06.2006 12:37 1599 Vot final
PL 420/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național-Secțiunea I-Rețele de transport
YES
1196. 13.06.2006 12:17 1598 Retrimitere la comisie
PL 210/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
Didn't vote
1197. 13.06.2006 12:00 1597 Pct. 10 din raport
PL 218/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
YES
1198. 06.06.2006 13:08 1554 Vot final
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
YES
1199. 06.06.2006 13:07 1553 Vot final
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
YES
1200. 06.06.2006 13:07 1552 Vot final
PL 132/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 10:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro