Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Popa Daniela

1716 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1401. 19.04.2006 12:25 1175 Vot final
PL 118/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri
YES
1402. 19.04.2006 12:24 1173 Vot final
PL 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
YES
1403. 19.04.2006 12:23 1172 Vot final
PL 606/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004
YES
1404. 19.04.2006 12:23 1171 Vot final
PL 88/2006 pentru modificarea și completarea art.17 alin (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
YES
1405. 19.04.2006 12:22 1170 Vot final
PL 57/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național
YES
1406. 19.04.2006 12:22 1169 Vot final
Respingere PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
YES
1407. 19.04.2006 12:21 1168 Vot final
PL 55/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
YES
1408. 19.04.2006 12:21 1167 Vot final
PL 31/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
YES
1409. 19.04.2006 12:20 1165 Vot final
PL 29/2006 pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
YES
1410. 19.04.2006 12:20 1166 Vot final
Adoptare PL 127/2005 privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
YES
1411. 19.04.2006 12:19 1164 Vot final
PL 28/2006 pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
YES
1412. 19.04.2006 12:19 1163 Vot final
PL 623/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
YES
1413. 19.04.2006 12:18 1162 Vot final
PL 58/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004
YES
1414. 19.04.2006 12:18 1161 Vot final
PL 17/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
YES
1415. 19.04.2006 12:17 1159 Vot final
PL 423/2005 privind modificarea și completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant
YES
1416. 19.04.2006 12:17 1160 Vot final
PL 604/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
YES
1417. 19.04.2006 12:16 1158 Vot final
PL 667/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
YES
1418. 19.04.2006 12:16 1157 Vot final
PL 646/2005 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
YES
1419. 19.04.2006 12:15 1156 Vot final
PL 643/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organitației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor maritime al OCDE
YES
1420. 19.04.2006 12:14 1153 Vot final
PL 610/2005 pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară
YES
1421. 19.04.2006 12:14 1154 Vot final
PL 551/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice
YES
1422. 19.04.2006 12:14 1155 Vot final
PL 552/2005 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
YES
1423. 19.04.2006 12:13 1151 Vot final
PL 511/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
YES
1424. 19.04.2006 12:13 1152 Vot final
PL 546/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
YES
1425. 19.04.2006 12:12 1149 Vot final
Respingere PL 609/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
YES
1426. 19.04.2006 12:12 1150 Vot final
PL 116/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului
YES
1427. 19.04.2006 12:11 1148 Vot final
PL 130/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
YES
1428. 19.04.2006 11:38 1147
PL 173/2006 privind utilizarea codificării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică
NO
1429. 19.04.2006 11:30 1145 Art.6 alin.2
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1430. 19.04.2006 11:30 1146 Art.6
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1431. 19.04.2006 11:29 1143 Art.5
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1432. 19.04.2006 11:29 1144 Art.6 alin.1
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1433. 19.04.2006 11:29 1142 Art.5 alin.2
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1434. 19.04.2006 11:28 1140 Art.4
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1435. 19.04.2006 11:28 1141 Art.5 alin.1
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1436. 19.04.2006 11:27 1138 Art.4 alin.2
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1437. 19.04.2006 11:27 1137 Art.4 alin.1
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1438. 19.04.2006 11:26 1134 Art.3
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1439. 19.04.2006 11:26 1136 Art.3
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1440. 19.04.2006 11:26 1135 Art.3 alin.2
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1441. 19.04.2006 11:25 1130 Art.2 alin.3
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1442. 19.04.2006 11:24 1129 Art.2 alin.2
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1443. 19.04.2006 11:24 1128 Art.2 alin.1
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1444. 19.04.2006 11:23 1127 Art.1
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
YES
1445. 19.04.2006 11:15 1126 Retrimitere la comisie
PL 174/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
1446. 19.04.2006 10:47 1125 Retrimitere la comisie
PL 514/2005 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
YES
1447. 19.04.2006 10:36 1124 Retrimitere la comisie
PL 128/2006 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
YES
1448. 19.04.2006 10:34 1123 Art.2
PL 76/2006 pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NO
1449. 19.04.2006 10:34 1122 Art.1
PL 76/2006 pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NO
1450. 30.03.2006 13:54 898 Vot final
Adoptare PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
YES
1451. 30.03.2006 13:45 897 Amendament respins de comisie
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
NO
1452. 30.03.2006 13:44 896 Articol unic în redactarea comisiei
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
YES
1453. 30.03.2006 13:41 895 Procedura vot
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
NO
1454. 30.03.2006 13:37 894 Titlul legii - nemodificat
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
YES
1455. 30.03.2006 13:34 893 Reluare vot
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
NO
1456. 30.03.2006 12:49 892 Procedura vot - apel nominal
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
NO
1457. 30.03.2006 12:34 891 Titlul legii - Proiect de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
NO
1458. 30.03.2006 09:48 889 Art. 1 alin. 3
PL 73/2006 privind reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș
YES
1459. 30.03.2006 09:48 890 Art. 2
PL 73/2006 privind reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș
YES
1460. 30.03.2006 09:47 887 Art. 1 alin.1
PL 73/2006 privind reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș
YES
1461. 30.03.2006 09:47 888 Art. 1 alin. 2
PL 73/2006 privind reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș
YES
1462. 30.03.2006 09:46 886 Titlul legii
PL 73/2006 privind reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș
YES
1463. 30.03.2006 09:42 885 Art. 2
PL 127/2006 pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susținut de mai mulți finanțatori pentru sprijinirea Decadei de incluziune a romilor, semnat la București la 17 noiembrie 2005
YES
1464. 30.03.2006 09:41 884 Art.1
PL 127/2006 pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susținut de mai mulți finanțatori pentru sprijinirea Decadei de incluziune a romilor, semnat la București la 17 noiembrie 2005
YES
1465. 30.03.2006 09:40 883 Titlul legii
PL 127/2006 pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susținut de mai mulți finanțatori pentru sprijinirea Decadei de incluziune a romilor, semnat la București la 17 noiembrie 2005
YES
1466. 28.03.2006 12:50 880 Vot final
Respingere PL 76/2006 pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
1467. 28.03.2006 12:48 879 Vot final
Respingere PL 72/2006 pentru modificarea și completarea art.54 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
1468. 28.03.2006 12:46 877 Vot final
PL 97/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
YES
1469. 28.03.2006 12:46 878 Vot final
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
YES
1470. 28.03.2006 12:44 875 Retrimitere la comisie
PL 79/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
YES
1471. 28.03.2006 12:41 874
PL 460/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
YES
1472. 28.03.2006 12:37 873
PL 460/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
YES
1473. 27.03.2006 18:04 862 Vot final
PL 99/2006 privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
YES
1474. 27.03.2006 18:00 860 Art.7
PL 99/2006 privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
YES
1475. 27.03.2006 17:59 859 Art.7 alin.1
PL 99/2006 privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
YES
1476. 27.03.2006 17:58 858 Art.6
PL 99/2006 privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
YES
1477. 27.03.2006 17:58 857 Art.4
PL 99/2006 privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
YES
1478. 27.03.2006 17:56 855 Art.1
PL 99/2006 privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
YES
1479. 27.03.2006 17:37 852 Art.57 alin.2
PL 97/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
YES
1480. 27.03.2006 17:33 849 Art.49 alin.2
PL 97/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
YES
1481. 27.03.2006 17:33 850 Art.49
PL 97/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
YES
1482. 27.03.2006 17:32 848 Art.49 alin.1
PL 97/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
YES
1483. 27.03.2006 17:29 847 Art. 31
PL 97/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
YES
1484. 27.03.2006 17:27 845 Art.31 alin.5 initial
PL 97/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
YES
1485. 21.03.2006 14:15 829 Vot asupra unei moțiuni - Moțiunea simplă "Simptomele unei economii imbolnavite". NO
1486. 20.03.2006 17:13 773 Aprobare componență comisie numărare voturi pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților YES
1487. 20.03.2006 16:52 772 Propunerea deputatului PSD Eugen Nicolicea ca, într-o primă fază, să se voteze candidatul susținut de PSD la funcția de președinte al Camerei Deputaților YES
1488. 14.03.2006 12:23 694 Vot final
Adoptare PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
YES
1489. 14.03.2006 12:22 693 Vot final
Adoptare PL 664/2005 privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari
NO
1490. 14.03.2006 12:21 692 Vot final
Respingere PL 32/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003
YES
1491. 14.03.2006 12:19 691 Vot final
Respingere PL 34/2006 vizând înființarea Agenției Naționale pentru Conservarea Naturii
YES
1492. 14.03.2006 12:18 690 Vot final
Respingere PL 36/2006 de modificare și completare a Legii nr.119/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
1493. 14.03.2006 12:17 689 Vot final
PL 35/2006 privind construirea de case pentru sinistrați
YES
1494. 14.03.2006 12:16 688 Vot final
Respingere PL 38/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
YES
1495. 14.03.2006 12:15 687 Vot final
Respingere PL 37/2006 pentru modificarea Legii nr.44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 16 aprilie 2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
YES
1496. 14.03.2006 12:14 686 Retrimitere la comisie
PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
YES
1497. 14.03.2006 12:13 685 Vot final
Respingere PL 674/2005 privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, opera, operată și filarmonică pentru elevi și studenți
YES
1498. 14.03.2006 12:12 684 Vot final
Respingere PL 633/2005 privind acordarea unor drepturi persoanelor strămutate din motive politice în perioada 1 ianuarie 1950 - 1 iulie 1964
YES
1499. 14.03.2006 12:11 683 Retrimitere la comisie
PL 677/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
1500. 14.03.2006 12:10 682 Retrimitere la comisie
PL 676/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 15 december 2019, 23:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro