Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Popa Daniela

1716 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
601. 09.10.2007 12:55 3352 Vot final
Respingere PL 354/2007 privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora
NO
602. 09.10.2007 12:55 3351 Vot final
PL 507/2007 privind instituirea Zilei Învățătorului
YES
603. 09.10.2007 12:54 3350 Vot final
PL 487/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
YES
604. 09.10.2007 12:54 3349 Vot final
PL 463/2007 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
YES
605. 09.10.2007 12:52 3347 Vot final
PL 453/2007 pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NO
606. 09.10.2007 12:51 3346 Vot final
PL 444/2007 pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
YES
607. 09.10.2007 12:50 3345 Vot final
PL 137/2007 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
608. 09.10.2007 12:50 3344 Vot final
PL 505/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
YES
609. 09.10.2007 12:49 3343 Vot final
PL 577/2007 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative
YES
610. 09.10.2007 12:49 3342 Vot final
PL 532/2007 pentru înființarea comunei Lompirt, ,județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Șărmășag
YES
611. 09.10.2007 12:48 3339 Vot final
PL 131/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
YES
612. 09.10.2007 12:48 3341 Vot final
PL 478/2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Abstention
613. 09.10.2007 12:48 3340 Vot final
PL 637/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
YES
614. 09.10.2007 12:47 3338 Vot final
PL 669/2006 pentru completarea art. 5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
615. 09.10.2007 12:47 3337 Vot final
PL 960/2006 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" -S.A.
YES
616. 09.10.2007 12:46 3336 Vot final
PL 458/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
Abstention
617. 09.10.2007 12:45 3335 Vot final
PL 535/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
YES
618. 09.10.2007 12:45 3334 Vot final
PL 422/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerul Economiei și Finanțelor
YES
619. 09.10.2007 12:44 3331 Vot final
PL 171/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea în Comunicații și Tehnologia Informației
YES
620. 09.10.2007 12:44 3333 Vot final
PL 460/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
YES
621. 09.10.2007 12:44 3332 Vot final
PL 284/2007 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
YES
622. 09.10.2007 12:43 3329 Vot final
PL 594/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
YES
623. 09.10.2007 12:43 3328 Vot final
PL 605/2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea unui Tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13 - 31 martie 2006)
YES
624. 09.10.2007 12:43 3330 Vot final
PL 906/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
YES
625. 09.10.2007 12:42 3327 Vot final
PL 534/2007 pentru modificarea alin. (3) al art.36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
YES
626. 09.10.2007 12:41 3324 Vot final
PL 576/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în combaterea terorismului și a crimei organizate, semnat la București la 4 iunie 2007
YES
627. 09.10.2007 12:41 3325 Vot final
PL 604/2007 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză în domeniul securității sociale, semnat la București la 1 august 2006
YES
628. 09.10.2007 12:41 3326 Vot final
PL 580/2007 pentru modificarea art. 77 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
YES
629. 09.10.2007 12:39 3321 Vot final
PL 303/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor
YES
630. 09.10.2007 12:39 3320 Vot final
PL 302/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.9² alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
631. 09.10.2007 12:39 3322 Vot final
PL 395/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
YES
632. 09.10.2007 12:38 3318 Vot final
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
633. 09.10.2007 12:38 3317 Prezență Didn't vote
634. 09.10.2007 12:13 3316 Retrimitere la comisie
PL 415/2007 privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
YES
635. 09.10.2007 11:41 3315 Retrimitere la comisie
PL 268/2007 privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996
YES
636. 09.10.2007 11:35 3314 Pct. 4
PL 507/2007 privind instituirea Zilei Învățătorului
Abstention
637. 09.10.2007 10:47 3312 Propunerea de prelungire a termenului de dezbatere la 60 de zile.
PL 550/2007 pentru completarea art.89 din Legea audiovizualului nr.504/2002
YES
638. 09.10.2007 10:46 3311 Retrimitere la comisie
PL 550/2007 pentru completarea art.89 din Legea audiovizualului nr.504/2002
YES
639. 08.10.2007 17:43 3308 Retrimitere la comisie
PL 478/2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
NO
640. 08.10.2007 17:39 3306 Retrimitere la comisie
PL 478/2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Abstention
641. 08.10.2007 17:27 3305 Retrimitere la comisie
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
YES
642. 19.09.2007 13:08 3260 Vot final
Respingere PL 494/2007 pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
YES
643. 19.09.2007 13:07 3259 Vot final
PL 530/2007 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București, la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iulie 1994
YES
644. 19.09.2007 13:06 3258 Vot final
PL 531/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori ai acestora, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007
YES
645. 19.09.2007 13:05 3257 Vot final
PL 528/2007 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la Baku, la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
YES
646. 19.09.2007 13:05 3256 Vot final
PL 526/2007 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 24 noiembrie 1994
YES
647. 19.09.2007 13:04 3255 Vot final
PL 521/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
YES
648. 19.09.2007 13:03 3254 Vot final
Respingere PL 457/2007 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
YES
649. 19.09.2007 13:02 3253 Vot final
PL 388/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
650. 19.09.2007 12:49 3252 Vot final
PL 502/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
YES
651. 19.09.2007 12:48 3251 Prezență Didn't vote
652. 11.09.2007 13:10 3244 Vot final
PL 390/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
653. 11.09.2007 13:09 3243 Vot final
PL 173/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
Abstention
654. 11.09.2007 13:08 3242 Vot final
PL 387/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
NO
655. 11.09.2007 13:07 3241 Vot final
PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
Abstention
656. 11.09.2007 13:02 3240 Vot final
PL 971/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
NO
657. 11.09.2007 13:01 3239 Vot final
Adoptare PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
658. 11.09.2007 13:00 3238 Vot final
PL 83/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
YES
659. 11.09.2007 12:59 3237 Vot final
PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Abstention
660. 11.09.2007 12:55 3236 Vot final
PL 455/2007 pentru modificarea lit.d) a art.4 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Apărare a Țării
YES
661. 11.09.2007 12:54 3235 Vot final
Respingere PL 421/2007 pentru modificarea legii nr.84 din 1995, republicată - legea învătământului - prin introducerea unor măsuri active de protecție a minorilor a căror părinți nu se află alături de ei pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate
Abstention
662. 11.09.2007 12:53 3234 Vot final
PL 493/2007 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului națiunii gazdă pentru executarea de operațiuni și exerciții NATO, semnat la Atena, la 10 octombrie 2006 și la București la 14 decembrie 2006
YES
663. 11.09.2007 12:52 3233 Vot final
PL 492/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
YES
664. 11.09.2007 12:47 3232 Vot final
Respingere PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
Abstention
665. 11.09.2007 12:46 3231 Vot final
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
YES
666. 11.09.2007 12:45 3230 Vot final
PL 920/2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
YES
667. 11.09.2007 12:23 3227 Articolul unic
PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
YES
668. 11.09.2007 12:23 3226 Titlul legii - Pct.1
PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
YES
669. 11.09.2007 12:19 3225 Pozițiile 1-6 cu amendamentul propus de către comisie
PL 971/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
Abstention
670. 11.09.2007 12:17 3223 Titlul legii
PL 971/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
YES
671. 11.09.2007 12:01 3221 Articol unic
PL 83/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
YES
672. 11.09.2007 11:44 3220 Retrimitere la comisie
PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
NO
673. 11.09.2007 11:40 3219 Retrimitere la comisie
PL 428/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
YES
674. 11.09.2007 11:30 3218 Retrimitere la comisie
PL 456/2007 pentru modificarea art.90 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
YES
675. 11.09.2007 10:35 3217 Retrimitere la comisie - Repetare vot
PL 395/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
YES
676. 11.09.2007 10:35 3216 Prezență Didn't vote
677. 11.09.2007 10:33 3215 Retrimitere la comisie
PL 395/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
YES
678. 10.09.2007 18:29 3212 Retrimitere la comisie
PL 303/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor
YES
679. 10.09.2007 18:21 3211 amendament respins pct.17
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
680. 10.09.2007 18:20 3210 pct.16
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
681. 10.09.2007 18:09 3208 amendament respins pct.4
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
682. 10.09.2007 18:09 3209 amendament respins pct.6
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
683. 10.09.2007 18:04 3207 pct.6
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
YES
684. 10.09.2007 18:02 3206 amendament respins
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Abstention
685. 04.09.2007 12:45 3201 Vot final
PL 172/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES
686. 04.09.2007 12:44 3200 Vot final
PL 276/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
YES
687. 04.09.2007 12:43 3198 Vot final
Respingere PL 397/2007 pentru înființarea Comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor
YES
688. 04.09.2007 12:43 3199 Vot final
PL 320/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
YES
689. 04.09.2007 12:40 3197 Vot final
PL 391/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului local al municipiului Brașov, județul Brașov
YES
690. 04.09.2007 12:39 3196 Vot final
PL 425/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională
YES
691. 04.09.2007 12:38 3195 Prezență YES
692. 04.09.2007 12:33 3194
PL 172/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES
693. 28.06.2007 13:41 3188 Vot asupra unei moțiuni - Motiune - "Patru milioane lei-subventie pentru fiecare hectar de teren arabil". NO
694. 28.06.2007 13:41 3187 Vot final
Respingere PL 82/2007 privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar
YES
695. 28.06.2007 13:40 3186 Vot final
Respingere PL 679/2006 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
Abstention
696. 28.06.2007 13:40 3185 Vot final
Respingere PL 259/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
YES
697. 28.06.2007 13:39 3182 Vot final
Respingere PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
YES
698. 28.06.2007 13:39 3184 Vot final
Respingere PL 931/2006 privind profesiile liberale
YES
699. 28.06.2007 13:39 3183 Vot final
Respingere PL 377/2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
YES
700. 28.06.2007 13:38 3179 Vot final
Respingere PL 202/2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 15 december 2019, 18:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro