Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Popa Daniela

1716 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
801. 26.06.2007 13:01 3062 Vot final
PL 168/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
YES
802. 26.06.2007 13:00 3058 Vot final
PL 332/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
YES
803. 26.06.2007 13:00 3059 Vot final
PL 315/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
YES
804. 26.06.2007 12:59 3057 Vot final
PL 232/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiillor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
YES
805. 26.06.2007 12:59 3056 Vot final
PL 255/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
YES
806. 26.06.2007 12:58 3053 Vot final
PL 378/2007 pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
YES
807. 26.06.2007 12:58 3055 Vot final
PL 322/2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații
YES
808. 26.06.2007 12:58 3054 Vot final
PL 367/2007 pentru modificarea Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
Abstention
809. 26.06.2007 12:57 3052 Vot final
PL 273/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Abstention
810. 26.06.2007 12:56 3051 Vot final
PL 173/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
NO
811. 26.06.2007 12:56 3050 Vot final
PL 387/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES
812. 26.06.2007 12:55 3048 Vot final
Respingere PL 627/2005 pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt și alte calamități naturale
YES
813. 26.06.2007 12:55 3049 Vot final
Respingere PL 674/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României
NO
814. 26.06.2007 12:55 3047 Vot final
PL 560/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
Abstention
815. 26.06.2007 12:54 3045 Vot final
PL 370/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult
YES
816. 26.06.2007 12:54 3046 Vot final
PL 251/2007 pentru abrogarea Legii nr.355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național, a Legii nr.491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne și a Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
YES
817. 26.06.2007 12:52 3044 Vot final
PL 321/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Abstention
818. 26.06.2007 12:49 3041 Vot final
PL 424/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
YES
819. 26.06.2007 12:49 3042 Vot final
PL 405/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
YES
820. 26.06.2007 12:49 3043 Vot final
PL 971/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
Abstention
821. 26.06.2007 12:48 3039 Vot final
PL 318/2007 pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele companiei Naționale "ROMARM" S.A. aferente perioadei 1991-2003
YES
822. 26.06.2007 12:48 3040 Vot final
PL 216/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
YES
823. 26.06.2007 12:47 3038 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind Contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2006 YES
824. 26.06.2007 12:44 3036 Vot final
PL 472/2007 pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reailitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori"
YES
825. 26.06.2007 12:44 3037 Vot final
PL 474/2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliul Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud - vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007
YES
826. 19.06.2007 13:58 3014 Retrimitere la comisie
PL 311/2007 privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
YES
827. 19.06.2007 13:02 3013 Propunere de invitare a miniștrilor la lucrări
PL 331/2007 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
NO
828. 12.06.2007 13:05 3006 Vot final
PL 227/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
YES
829. 12.06.2007 13:04 3005 Vot final
PL 960/2006 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" -S.A.
YES
830. 12.06.2007 13:03 3004 Vot final
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NO
831. 12.06.2007 13:02 3003 Retrimitere la comisie
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
NO
832. 12.06.2007 12:52 3002 Vot final
PL 386/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situației juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
YES
833. 12.06.2007 12:50 3000 Vot final
Respingere PL 411/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Abstention
834. 12.06.2007 12:50 3001 Vot final
Respingere PL 412/2007 pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Abstention
835. 12.06.2007 12:49 2998 Vot final
PL 163/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială
YES
836. 12.06.2007 12:49 2999 Vot final
PL 404/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Abstention
837. 12.06.2007 12:48 2996 Vot final
PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
YES
838. 12.06.2007 12:48 2997 Vot final
PL 308/2007 pentru înființarea comunei Pesac, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Periam
YES
839. 12.06.2007 12:46 2994 Vot final
PL 375/2007 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
YES
840. 12.06.2007 12:15 2992 Retrimitere la comisie
PL 320/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
YES
841. 05.06.2007 13:01 2954 Vot final
PL 277/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții
YES
842. 05.06.2007 13:01 2953 Vot final
PL 975/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
YES
843. 05.06.2007 13:00 2952 Vot final
PL 275/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2007 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
YES
844. 05.06.2007 13:00 2951 Vot final
PL 269/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
YES
845. 05.06.2007 13:00 2950 Vot final
PL 272/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu
YES
846. 05.06.2007 12:59 2949 Vot final
PL 270/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
YES
847. 05.06.2007 12:59 2948 Vot final
PL 141/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
YES
848. 05.06.2007 12:59 2947 Vot final
PL 264/2007 privind personalul Curții Constituționale
YES
849. 05.06.2007 12:58 2945 Vot final
PL 231/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
YES
850. 05.06.2007 12:58 2946 Vot final
PL 291/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
YES
851. 05.06.2007 12:57 2943 Vot final
Respingere PL 310/2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
YES
852. 05.06.2007 12:57 2944 Vot final
PL 228/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
YES
853. 05.06.2007 12:56 2942 Vot final
PL 198/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
YES
854. 05.06.2007 12:53 2941 Vot final
PL 394/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2007 pentru modificarea Legii învățământului, nr. 84/1995
YES
855. 05.06.2007 12:52 2940 Vot final
Respingere PL 301/2007 privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare
YES
856. 05.06.2007 12:51 2939 Vot final
PL 385/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
YES
857. 05.06.2007 12:51 2938 Prezență Didn't vote
858. 22.05.2007 13:40 2908 Vot final
PL 263/2007 de modificare și completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
YES
859. 22.05.2007 13:39 2907 Vot final
PL 211/2007 privind susținerea învățământului preșcolar
YES
860. 22.05.2007 13:38 2904 Vot final
Respingere PL 286/2007 de modificare a Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006
YES
861. 22.05.2007 13:38 2905 Vot final
Respingere PL 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici
YES
862. 22.05.2007 13:38 2906 Vot final
Respingere PL 298/2007 privind modificarea Legii nr.376 din 28/09/2004 cu privire la bursele private
YES
863. 22.05.2007 13:37 2903 Vot final
Respingere PL 202/2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
864. 22.05.2007 13:37 2902 Vot final
Respingere PL 206/2007 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005
YES
865. 22.05.2007 13:36 2901 Vot final
PL 250/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
YES
866. 22.05.2007 13:36 2900 Vot final
PL 200/2007 pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
YES
867. 22.05.2007 13:35 2899 Vot final
PL 977/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
YES
868. 22.05.2007 13:34 2897 Vot final
PL 305/2007 pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
YES
869. 22.05.2007 13:33 2894 Vot final
PL 182/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
YES
870. 22.05.2007 13:33 2896 Vot final
PL 258/2007 pentru completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
YES
871. 22.05.2007 13:33 2895 Vot final
PL 193/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
YES
872. 22.05.2007 13:32 2892 Vot final
PL 195/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
YES
873. 22.05.2007 13:32 2893 Vot final
PL 181/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
YES
874. 22.05.2007 13:31 2891 Vot final
PL 152/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
YES
875. 22.05.2007 13:31 2890 Vot final
PL 168/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
YES
876. 22.05.2007 13:30 2889 Vot final
PL 246/2007 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
YES
877. 22.05.2007 13:29 2886 Vot final
Respingere PL 285/2007 - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial
YES
878. 22.05.2007 13:29 2887 Vot final
Respingere PL 233/2007 privind modalitatea de semnare a documentelor oficiale
YES
879. 22.05.2007 13:28 2885 Vot final
Respingere PL 259/2007 privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari
YES
880. 22.05.2007 13:28 2884 Vot final
Respingere PL 243/2007 pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
YES
881. 22.05.2007 13:27 2883 Vot final
Respingere PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
NO
882. 22.05.2007 13:27 2882 Vot final
Respingere PL 83/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
YES
883. 22.05.2007 13:26 2880 Vot final
Respingere PL 237/2007 pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua României Europene"
YES
884. 22.05.2007 13:26 2881 Vot final
PL 25/2007 privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice
NO
885. 22.05.2007 13:25 2879 Vot final
PL 151/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
YES
886. 22.05.2007 13:24 2878 Vot final
PL 157/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
887. 22.05.2007 13:22 2877 Vot final
PL 157/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
888. 22.05.2007 13:22 2876 Vot final
Respingere PL 219/2007 pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
889. 22.05.2007 13:21 2873 Vot final
Respingere PL 240/2007 privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist
NO
890. 22.05.2007 13:21 2875 Vot final
Respingere PL 218/2007 pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
891. 22.05.2007 13:21 2874 Vot final
Respingere PL 234/2007 privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă
YES
892. 22.05.2007 13:20 2872 Vot final
Respingere PL 568/2006 privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
YES
893. 22.05.2007 13:19 2870 Vot final
Respingere PL 940/2006 privind utilizarea veniturilor obținute din privatizarea Băncii Comerciale Române și Casei de Economii și Consemnațiuni
YES
894. 22.05.2007 13:19 2871 Vot final
Respingere PL 235/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
YES
895. 22.05.2007 13:19 2869 Vot final - Reluare vot
PL 100/2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare
NO
896. 22.05.2007 13:18 2868 Vot final - respingere
Respingere PL 100/2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare
YES
897. 22.05.2007 13:16 2867 Vot final - Reluare vot
PL 835/2006 pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
NO
898. 22.05.2007 13:15 2865 Vot final
Respingere PL 73/2007 pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari
YES
899. 22.05.2007 13:15 2866 Vot final
PL 835/2006 pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
NO
900. 22.05.2007 13:14 2863 Vot final
PL 197/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2007 pentru completarea art.3 din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 8 december 2019, 16:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro