Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Prișcă Răzvan Sorin

2369 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 19.12.2022 15:03 31426 Vot final
Adoptare PL 417/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
YES
2. 19.12.2022 15:00 31425 Vot final
Adoptare PL 774/2022 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
YES
3. 19.12.2022 14:57 31424 Vot final
Adoptare PL 773/2022 privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
4. 19.12.2022 14:56 31423 Vot final
Adoptare PL 263/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
YES
5. 19.12.2022 14:55 31422 Vot final
Adoptare PL 768/2022 privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC
YES
6. 19.12.2022 14:54 31421 Vot final
Adoptare PL 375/2022 Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
7. 19.12.2022 14:53 31420 Vot final
Adoptare PL 397/2022 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
YES
8. 19.12.2022 14:52 31419 Vot final
Adoptare PL 739/2022 pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
YES
9. 19.12.2022 14:51 31418 Vot final
Adoptare PL 675/2022 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
10. 19.12.2022 14:50 31417 Vot final
Adoptare PL 721/2022 Legea privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu"
YES
11. 19.12.2022 14:49 31416 Vot final
Adoptare PL 661/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
12. 19.12.2022 14:49 31415 Vot final YES
13. 19.12.2022 14:46 31414 Vot final YES
14. 19.12.2022 14:45 31413 Prezență - Vot test 1 YES
15. 19.12.2022 13:56 31410 Prelungire program de lucru YES
16. 19.12.2022 13:47 31409 PL 417/2021 - timp dezbatere YES
17. 19.12.2022 13:44 31408 PL 739/2022 - Amr.3 YES
18. 19.12.2022 13:43 31407 PL 739/2022 - Amr.2 YES
19. 19.12.2022 13:42 31406 PL 739/2022 - Amr.1 YES
20. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
YES
21. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
YES
22. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 YES
23. 14.12.2022 16:00 31399 Prezență Didn't vote
24. 14.12.2022 11:22 31048 PL-x 756/2022 - Anexa 2 YES
25. 14.12.2022 11:21 31047 PL-x 756/2022 - Art. 70 YES
26. 14.12.2022 11:20 31046 PL-x 756/2022 - Art. 69 forma comisiei YES
27. 14.12.2022 11:20 31208 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 34 Abstention
28. 14.12.2022 11:18 31207 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 33 NO
29. 14.12.2022 11:16 31206 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 32 NO
30. 14.12.2022 11:15 31205 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 30 Abstention
31. 14.12.2022 11:13 31204 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 23 NO
32. 14.12.2022 11:11 31203 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 22 NO
33. 14.12.2022 11:10 31194 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 29 NO
34. 14.12.2022 11:09 31193 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 28 NO
35. 14.12.2022 11:08 31192 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 27 NO
36. 14.12.2022 11:07 31191 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr. 26 NO
37. 14.12.2022 11:07 31190 PL-x 756/2022 - Art. 69 amr.25 NO
38. 14.12.2022 11:05 31189 PL-x 756/2022 - Art. 68 YES
39. 14.12.2022 11:05 31188 PL-x 756/2022 - Art. 67 YES
40. 14.12.2022 11:04 31187 PL-x 756/2022 - Art. 66 YES
41. 14.12.2022 11:04 31171 PL-x 756/2022 - Art. 65 YES
42. 14.12.2022 11:04 31170 PL-x 756/2022 - Art. 64 YES
43. 14.12.2022 11:03 31163 PL-x 756/2022 - Art. 63 integral YES
44. 14.12.2022 11:03 31162 PL-x 756/2022 - Art. 63 amr.18 YES
45. 14.12.2022 11:02 31169 PL-x 756/2022 - Art. 62 YES
46. 14.12.2022 11:01 31168 PL-x 756/2022 - Art. 61 YES
47. 14.12.2022 11:01 31167 PL-x 756/2022 - Capitolul III - Titlul YES
48. 14.12.2022 11:00 31166 PL-x 756/2022 - Art. 60 YES
49. 14.12.2022 11:00 31165 PL-x 756/2022 - Art. 59 YES
50. 14.12.2022 11:00 31164 PL-x 756/2022 - Art. 58 YES
51. 14.12.2022 10:59 31143 PL-x 756/2022 - Art. 57 YES
52. 14.12.2022 10:59 31142 PL-x 756/2022 - Art. 56 YES
53. 14.12.2022 10:59 31141 PL-x 756/2022 - Art. 55 YES
54. 14.12.2022 10:58 31140 PL-x 756/2022 - Art. 54 YES
55. 14.12.2022 10:58 31137 PL-x 756/2022 - Art. 53 YES
56. 14.12.2022 10:58 31136 PL-x 756/2022 - Art. 52 YES
57. 14.12.2022 10:57 31135 PL-x 756/2022 - Art. 51 YES
58. 14.12.2022 10:57 31134 PL-x 756/2022 - Art. 50 YES
59. 14.12.2022 10:57 31133 PL-x 756/2022 - Art. 49 YES
60. 14.12.2022 10:56 31132 PL-x 756/2022 - Art. 48 YES
61. 14.12.2022 10:56 31139 PL-x 756/2022 - Art. 47 YES
62. 14.12.2022 10:56 31138 PL-x 756/2022 - Art. 46 YES
63. 14.12.2022 10:55 31117 PL-x 756/2022 - Art. 44 forma comisiei YES
64. 14.12.2022 10:55 31116 PL-x 756/2022 - Art. 44 amr.16 Abstention
65. 14.12.2022 10:52 31115 PL-x 756/2022 - Art. 43 forma comisiei YES
66. 13.12.2022 12:55 31023 Vot final
Adoptare PL 395/2022 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
YES
67. 13.12.2022 12:54 31022 Vot final
Adoptare PL 31/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
YES
68. 13.12.2022 12:53 31021 Vot final
Adoptare PL 54/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
YES
69. 13.12.2022 12:50 31020 Vot final
Adoptare PL 219/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
YES
70. 13.12.2022 12:50 31019 Vot final
Adoptare PL 390/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
71. 13.12.2022 12:46 31018 Vot final
Adoptare PL 286/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
YES
72. 13.12.2022 12:46 31017 Vot final
Adoptare PL 362/2022 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
73. 13.12.2022 12:42 31016 Vot final
Adoptare PL 749/2022 privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier
YES
74. 13.12.2022 12:41 31011 Vot final
Adoptare PL 684/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.130/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică
YES
75. 13.12.2022 12:41 31010 Vot final
Adoptare PL 670/2022 Legea pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
76. 13.12.2022 12:39 31009 Vot final
Adoptare PL 604/2021 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 și a Legii nr.53/2003 Codul Muncii
YES
77. 13.12.2022 12:39 31015 Vot final
Adoptare PL 514/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
78. 13.12.2022 12:38 31014 Vot final
Adoptare PL 252/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei În România" finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”
YES
79. 13.12.2022 12:37 31013 Vot final
Adoptare PL 99/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave
YES
80. 13.12.2022 12:36 31012 Vot final
Adoptare PL 225/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative
YES
81. 13.12.2022 12:36 31008 Vot final
Adoptare PL 326/2022 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre
YES
82. 13.12.2022 12:28 31007 Vot final
Adoptare PL 772/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023
YES
83. 13.12.2022 12:28 31006 Vot final
Adoptare PL 151/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
YES
84. 13.12.2022 12:27 31005 Vot final
Adoptare PL 75/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
YES
85. 13.12.2022 12:26 31004 Vot final
Adoptare PL 397/2018 Legea privind instituirea Zilei Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești și declararea unor municipii ca orașe - martir ale Revoluției de la 1848
YES
86. 13.12.2022 12:23 31003 Vot final
Adoptare PL 476/2022 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
YES
87. 13.12.2022 12:21 31002 Vot final
Adoptare PL 641/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
88. 13.12.2022 12:15 31001 Vot final
Adoptare PL 476/2019 Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
YES
89. 13.12.2022 12:12 31027 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor (PH CD 69/2022).
PHCD 69/2022 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
90. 13.12.2022 12:11 31026 Vot final - Proiectul de Hotarare pentru modificarea Regulamentulului Camerei Deputatilor (PH CD 41/2022).
PHCD 41/2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
91. 13.12.2022 12:10 31025 Prezență - Vot test 1 YES
92. 07.12.2022 12:53 30832 Vot final
Respingere PL 475/2022 pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
93. 07.12.2022 12:53 30831 Vot final
Adoptare PL 730/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2022 pentru modificarea art.17 din Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
YES
94. 07.12.2022 12:52 30830 Vot final
Adoptare PL 651/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii
YES
95. 07.12.2022 12:46 30829 Vot final
Adoptare PL 718/2022 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
96. 07.12.2022 12:42 30828 Vot final
Adoptare PL 601/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
97. 07.12.2022 12:39 30827 Vot final
Adoptare PL 320/2021 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
YES
98. 07.12.2022 12:34 30826 Vot final
Adoptare PL 564/2022 pentru modificarea și completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
99. 07.12.2022 12:33 30825 Vot final
Adoptare PL 601/2021 Legea pentru modificarea art.13 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitecturalambientale a clădirilor
YES
100. 07.12.2022 12:30 30824 Vot final
Adoptare PL 734/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 february 2023, 7:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro